SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING SOM VOKSENOPPLÆRING

Vi har skrevet mye om hvor viktig det er at barnas begrepsmessige læreforutsetninger sjekkes ut tidlig, og at undervisningstiltak settes inn når man ser at viktige begreper og begrepssystemer er for svakt utviklet. Helst før det har ballet på seg med lærevansker....