BLIR ELEVER HENGENDE ETTER ?

Svært ofte dreier det seg om en snøball-effekt, der den utløsende faktoren  kunne vært forebygget,  fjernet eller i hvert fall sterkt redusert! Dette gjelder der man har oversett noen viktige hull i læreforutsetningene til elevene. Læreforutsetninger skolen burde ta...

HJELP! LEKSER! – HVA ER LURT?

– Innspill til debatten om lekser og læring, og eventuell leksefri skole Ordet “lekse” kommer av det latinske ordet «lectio», som ifølge Det Norske Akademis Ordbok betyr «fortolkning, studium; preken, forelesning». Lekser i den forstand av ordet, altså som...