Aha! Grunnleggende begreper

HVA – HVORFOR – HVORDAN

 

Gan Aschehoug er forlaget bak boken 

Målgruppa for denne boka er lærere, studenter og andre  som er interesserte i barns læring.

Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten 
en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene Aha! Begripe med begreper.

Her får du både vite mer om hva begreper egentlig er, hva vi mener med grunnleggende begreper og hvorfor disse spiller en spesielt viktig rolle i all læring og tenkning. Du får også vite hvordan begreper dannes naturlig i hjernen og hvordan vi kan tilrettelegge for disse læringsprosessene hos elevene våre. Når du får innsikt i dette, blir det  lettere å forstå og bruke Nyborgs undervisningsmodeller på en fleksibel måte, slik at du ikke lenger blir avhengig av oppskrifter for slik begrepsundervisning.

Du vil også se hvordan denne undervisningen kan gi nettopp de effektene som etterspørres i fagfornyelsen og den nye læreplanen som trer i kraft høsten 2020: Dybdelæring, forståelse av sammenheng på tvers av emner og fag og utvikling av ferdigheter som analytisk og algoritmisk tenkning og problemløsning.

Denne boka er kurslitteratur for våre innførings- og påbyggingskurs. Bestiller du boka i forbindelse med kurs, vil den faktureres sammen med kurset. Kursboka får du da for 725,- ved utlevering på kurset (fysiske kurs). Deltakere på våre webinarkurs, som får boka tilsendt i posten i forkant av kurset, betaler vanlig pris, 775 inkl frakt.

 

 

Aha! Grunnleggende begreper. Hva, hvorfor, hvordan

er et uvurderlig hjelpemiddel i innlæringsprosessen for små og store, og anbefales på det sterkeste. Den er også et kjærkomment verktøy for barn som sliter å henge med språklig og/eller utviklingsmessig. Boka åpner for mange tilnærmingsmetoder for forståelse av grunnbegrepene og gir et fleksibelt og fargerikt vokabular.

Oppslagsdelen er lett å anvende og gir god oversikt. Det er enkelt å finne fram til det begrepssystemet, med underkategorier, man til enhver tid vil jobbe med.
Læreboka er gull verdt for å bygge en solid basis innen alle grunnfagene.

Gro Aurdal

FORFATTERNE

Solveig Nyborg

Solveig Nyborg

Spesialpedagog & forfatter

Solveig Nyborg er Magne Nyborgs svigerdatter. Hun har mange års erfaring både som faglærer og spesialpedagog i grunnskolen og er spesielt opptatt av de grunnleggende begrepenes integrasjon og betydning for all videre faglæring.

Herdis Øyehaug Karlstad

Herdis Øyehaug Karlstad

Spesialpedagog & forfatter

Herdis Øyehaug Karlstad er spesialpedag
og og har arbeidet etter prinsippene i Nyborg- pedagogikken i hele sin lærerkarriere. Hun har lang erfaring fra begynneropplæringen, og har sett hvilken betydning Systematisk begreps- undervisning har i tilpasset opplæring.