Bok

AHA! Grunnleggende begreper - HVA - HVORFOR - HVORDAN

Lærebok

pris 929,-

inklusive frakt

Her finner du brosjyre med bokomtale

AHA! Grunnleggende begreper. Hva, hvorfor, hvordan

Målgruppa for denne teori og metodeboka er lærere, studenter og andre  som er interesserte i barns læring. Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene Aha! Begripe med begreper A og B.

Her får du både vite mer om hva begreper egentlig er, hva vi mener med grunnleggende begreper og hvorfor disse spiller en spesielt viktig rolle i all læring og tenkning. Du får også vite hvordan begreper dannes naturlig i hjernen og hvordan vi kan tilrettelegge for disse læringsprosessene hos elevene våre. Når du får innsikt i dette, blir det  lettere å forstå og bruke Nyborgs undervisningsmodeller på en fleksibel måte, slik at du ikke lenger blir avhengig av oppskrifter for slik begrepsundervisning.

Du vil også se hvordan denne undervisningen kan gi nettopp de effektene som etterspørres i fagfornyelsen og den nye læreplanen som trer i kraft høsten 2020: Dybdelæring, forståelse av sammenheng på tvers av emner og fag og utvikling av ferdigheter som analytisk og algoritmisk tenkning og problemløsning.

Denne boka er kurslitteratur for våre innførings- og påbyggingskurs. Bestiller du boka i forbindelse med kurs, vil den faktureres sammen med kurset.


Forfattere: Herdis Ø.Karlstad og Solveig Nyborg

GANAschehoug, 2019
ISBN 9788249219858
Bokmål

230 sider hvorav 90 sider oppslagsverk

Aha! Grunnleggende begreper. Hva, hvorfor, hvordan

er et uvurderlig hjelpemiddel i innlæringsprosessen for små og store, og anbefales på det sterkeste. Den er også et kjærkomment verktøy for barn som sliter å henge med språklig og/eller utviklingsmessig. Boka åpner for mange tilnærmingsmetoder for forståelse av grunnbegrepene og gir et fleksibelt og fargerikt vokabular.

Oppslagsdelen er lett å anvende og gir god oversikt. Det er enkelt å finne fram til det begrepssystemet, med underkategorier, man til enhver tid vil jobbe med.
Læreboka er gull verdt for å bygge en solid basis innen alle grunnfagene.

Gro Aurdal

forelder, Bergen

Jeg opplevde det veldig positivt å undervise etter BU-modellen. Elevene mine responderte veldig raskt og positivt på undervisningen. Jeg ser veldig fram til å fortsette dette systematiske arbeidet med begreper , og også til å inspirere skole og kolleger til å kurse seg og ta det i bruk.

Rannveig Sellevoll

Lærer, Oasen skole Birkelid, Kristiansand

Jeg er så fornøyd og har tro på at dette er en metode som kan gjøre en forskjell. 

Sigrid Marthinussen

Lærer med spesped/særskilt norskopplæring, Vettre skole, Asker

Forfatterne

Solveig Nyborg

Spesialpedagog & forfatter

Solveig Nyborg er Magne Nyborgs svigerdatter. Hun har mange års erfaring både som faglærer og spesialpedagog i grunnskolen og er spesielt opptatt av de grunnleggende begrepenes integrasjon og betydning for all videre faglæring. Hun er realfagslektor, og har i tillegg en master i spesialpedagogikk fra NTNU, med tema grunnleggende begrepslæring og -kartlegging.

Herdis Øyehaug Karlstad

Spesialpedagog & forfatter

Herdis Øyehaug Karlstad er spesialpedag
og og har arbeidet etter prinsippene i Nyborg- pedagogikken i hele sin lærerkarriere. Hun har lang erfaring fra begynneropplæringen, og har sett hvilken betydning Systematisk begreps- undervisning har i tilpasset opplæring.