Annen BU-litteratur

Vil du i gang med begrepsbasert undervisning, eller ønsker du å lære mer om hvordan grunnleggende begreper og BU-modellen kan brukes for å gi bedre læring?

Under finner du anbefalt litteratur og materiell som kan bestilles hos oss.

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

«Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring» fokuserer primært på den generelle begynneropplæringen i skriftspråk, men tar også for seg forebyggende og reparerende tiltak.

Boka bygger på en blanding av teoretiske og filosofiske betraktninger, mangfoldige forskningsresultater og praktiske erfaringer. Sang, bevegelse og lek er viktige komponenter i tillegg til erfaringsbasert begrepslæring. Hensikten med boka er å bidra til en klar oppgavebevissthet hos kommende og praktiserende lærere om hva som må til for at ulike barn skal lære å lese og skrive.

Boka tar for seg noen sentrale rammebetingelser for skriftspråkslæringen. Den gir deretter en systematisk gjennomgang av utvalgte ferdigheter som legger grunnlaget for utvikling av skriftkyndighet. Stoffet er teoriforankret, men med praksisfortellinger og metodiske tips som bygger på en helhetstankegang. Boka retter seg mot studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som arbeider med skriftspråksundervisning.

Denne boka bygger på visjonen om en skole der barna får være barn som drives av lekmotiver, interesse og klare, kortsiktige mål. Samtidig må elevene få hjelp til å høyne sine egne forventninger og kunne glede seg over utfordringer.

Toril Karstad er lektor med mellomfag i musikk og master i tilpasset opplæring. Hun har nærmere 40 års erfaring som pedagog og har utviklet metoden «Fokus – språklydsanger med oppgaver». Materiellet og læringsaktivitetene i Fokushandler om systematisk innøving av språkets mønstre i en helhetlig og kreativ setting.

Forfattere: Toril Karstad

Universitetsforlaget, 2020

ISBN: 9788215028637

Bokmål

248 + nettressurs

Bok

Toril Karstad

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

pris 449,-

ekskl. frakt

Her finner du forlagets blaeksemplar