Våre produkter

Begrepsundervisning blir enklere med hjelpemidler. Her har vi samlet aktuelle boklige og digitale produkter som kan hjelpe med kartlegging og undervisning av grunnleggende begreper. 

Bok

Aha! Grunnleggende begreper HVA, HVORFOR, HVORDAN

Boka er lærere, spesialpedagoger, lærerstudenter og andre som er interesserte i barns læring.

Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene.

Digital

Grunnleggende begrepstest hos Conexus

Følg begrepsutviklingen av viktige grunnleggende begreper over tid. Et banebrytende digitalt kartleggingsverktøy for elever i alle aldre. Gir oversikt over hvem som trenger hjelp med hvilke begreper viktige i all læring og resonnering.

Støttet av Udir og utviklet i samarbeid med Nyborg Pedagogikk.

Bok

Aha! Begripe med begreper / Begripe med omgrep A og B

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper.

Aha! Begripe med begreper er et nyskapende tverrfaglig læreverk for begynneropplæringen. Bøkene bygger på prinsippene i Systematisk begrepsundervisning (Magne Nyborg).