PRODUKTER

Aha! Begripe med begreper

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper.

Aha! Begripe med begreper er et nyskapende læreverk i begynneropplæringen. Bøkene bygger på prinsippene i Systematisk begrepsundervisning (Magne Nyborg).

Aha! Hva Hvorfor Hvordan

Målgruppa for denne boka er lærere, studenter og andre  som er interesserte i barns læring.

Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten 
en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene.

Følg med på kommende produkter

Snart vil vi tilby flere produkter. Følg med, og meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev ved å trykke på knappen under.