PRODUKTER

Begrepsundervisning blir enklere med hjelpemidler. Her har vi samlet aktuelle boklige og digitale produkter som kan hjelpe med kartlegging og undervisning av grunnleggende begreper. 

Aha! Begripe med begreper

Barn trenger ikke bare å lære ord, de trenger også å lære begreper.

Aha! Begripe med begreper er et nyskapende tverrfaglig læreverk for begynneropplæringen. Bøkene bygger på prinsippene i Systematisk begrepsundervisning (Magne Nyborg).

Aha! Grunnleggende begreper Hva Hvorfor Hvordan

Boka er lærere, spesialpedagoger, lærerstudenter og andre som er interesserte i barns læring.

Boka gir en lettfattelig, men grundig, innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten 
en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene.

Grunnleggende begrepstest

Følg begrepsutviklingen av viktige grunnleggende begreper over tid. Et banebrytende digitalt kartleggingsverktøy for elever i alle aldre. Gir oversikt over hvem som trenger hjelp med hvilke begreper viktige i all læring og resonnering.

Støttet av Udir og utviklet i samarbeid med Nyborg Pedagogikk. 

EnTo

Et helt nytt og effektivt digitalt læremiddel for innlæring av viktige grunnleggende begreper. EnTo er et frittstående supplement til ethvert begynnerlæreverk i matematikk og sikrer elevene et best mulig begrepsmessig grunnlag helt fra starten av skoleløpet. Dette gjør det enklere for deg som lærer å få med alle elevene.