Har skolen ukrainske elever som ennå ikke er godt kjent med det norske språket? Her finner dere gratis presentasjon av flere grunnleggende begreper på ukrainsk og russisk, som kan vises disse elevene i forkant av fellesundervisning av begrepene på norsk.

Velg språk og deretter begrep for å avspille videoene!

 

I 2022 mottok det digitale læremiddelet EnTo støtte fra Udir for oversettelse av de såkalte tavleintroene til ukrainsk og russisk.  
EnTo ble satt på pause høsten 2023 grunnet tekniske problemer, men tavleintroene kan fint brukes også i kombinasjon med vanlig konkretundervisning.

Disse gratisressursene er også tilgjengelige på Skolekassa.no