Læring for alle

 

En målrettet og forebyggende undervisning for elever med høyst ulike forutsetninger for læring

Nyborg Pedagogikk er et pedagogisk kompetansefirma innen Systematisk Begrepsundervisning og ferdighetsopplæring etter professor Magne Nyborg. Systematisk Begrepsundervisning er fortsatt uovertruffent når det gjelder å lære barn og unge grunnleggende begreper og dermed gi dem gode læreforutsetninger for all videre læring. Systematisk begrepsundervisning gir et godt læringsredskap for alle læringssituasjoner. Les mer her

Lyst å lære mer om begrepsundervisning?

Her kan du bestille:


Grunnleggende begreper

HVA, HVORFOR, HVORDAN

 

Hvordan står det til med elevenes begreper?

 

 

Grunnleggende begrepstest

Digital og adaptiv begrepstest.

33 begreper
11 begrepssystemer

INTROFILM

 

Stavanger PPT har laget en fin liten introduksjonsfilm
til BU-modellen og hvilken nytte vi kan ha av
Systematisk begrepsundervisning.

Gjengitt med tillatelse

Jeg har brukt modellen både i matematikk og norsk i en innføringsklasse. I innføringsklassen opplevde jeg det å gå igjennom grunnbegrepene som veldig bra. Gruppa er mangfoldig, noen hadde svært god skolegang da de kom, andre i praksis analfabeter, men dette fungerte kjempebra på alle, enten de bare trengte å få ”oversatt” begrepene eller de ikke hadde begrepene.

Fra evaluering av praksisoppgave

Kursdeltaker, Bro-Achehoug modulkurs - Kull 1

Konkret og begripelig. Gir barna trygge rom for læring. God forklaring på hva en skal vektlegge i begrepsarbeidet. Ser tydelig hvordan dette kan tilpasses barn med ulike utfordringer i språkutviklinga

Hanne

Kursdeltaker, Modul 1-kurs i Ålesund

*** er inne i en positiv utvikling. Vi får tilbakemelding fra skolen om at hun nå jobber selvstendig med oppgaver, er interessert i å lære. Hun henvender seg til medelever/lærer med relevante spørsmål. Hun sitter stille på stolen sin og følger klassens undervisning. De har vurdert å ta vekk assistenten hennes.

Ingen skjønner helt hva som har skjedd, men det gjør vi!

Annemarie

Tilbakemelding fra foreldre, Privatundervisning

Samarbeidspartnere og støttespillere