Inkluderende opplæring: Undervisning som passer for alle

Vi tilbyr en målrettet og forebyggende undervisningsmetode som tilpasses individuelle behov, slik at alle elever, uavhengig av deres unike forutsetninger for læring, kan lykkes. Ønsker du å lære mer? 

Inkluderende opplæring: Undervisning som passer for alle

Vi tilbyr en målrettet og forebyggende undervisningsmetode som tilpasses individuelle behov, slik at alle elever, uavhengig av deres unike forutsetninger for læring, kan lykkes. Ønsker du å lære mer? 

Våre kurs og gratiswebinarer

Under følger en oversikt over de mest solgte kursene og kurspakkene våre, både åpne kurs og bestillingskurs. Her finner du også direktelink til vårt gratiswebinar om Conexus Grunnleggende begrepstest.

Bestselger

Innføringskurs

Vår bestselger, som gir alt du trenger av teori og praksis for å komme igang med egen begrepsundervisning. Webinarbasert eller kombinasjon webinar/fysisk samling. Delta på våre åpne kurs 3-4 ganger i året, eller velg bestillingskurs til egen arbeidsplass.

Heldags introkurs

Introdagen (6 timer inkl pauser) egner seg som en første introdusjon til temaet Systematisk begrepsundervisning, eller som et kortere oppfriskningskurs for kommuner/større organisasjoner som allerede har bygget endel kompetanse i begrepsundervisning.

Halvdags introkurs

Utforsk vårt webinarbaserte halvdags introkurs (3 timer inkludert pauser). Dette alternativet er perfekt for kurs- og planleggingsdager, når du ønsker å optimalisere tiden din for kompetansebygging i begrenset tidsramme.

Praktiske øvinger

3 timers begrepsverksted

Praktiske øvinger i bruk av BU-modellen og analytisk koding (bruk av grunnleggende begreper i beskrivelser). 3 timers begrepsverksted egner seg som oppfriskningskurs og som “top-up” i forbindelse med planleggingsdager ved skoler som allerede har bygget endel Systematisk begrepsundervisningskompetanse.

Over 3 halve kursdager

Påbyggingskurs

Dette påbyggingskurset gir et videre dypdykk inn i nyborgpedagogikken for deg som har tatt innføringskurs og allerede har endel praksiserfaring med bruk av BU-modellen.Fullført kurs gir deg et godt grunnlag for å kunne gi kollegaveiledning og selv kurse andre innen Systematisk begrepsundervisning.

Gratiswebinar GB-testen

Hvordan kartlegger vi barnas grunnleggende begreper, så vi kan sette inn effektive undervisningstiltak og styrke barnas læreforutsetninger?

Meld deg på et av våre gratiswebinarer om Conexus Grunnleggende begrepstest og lær mer om grunnleggende begreper og kartlegging!

Hva er Nyborg Pedagogikk?

Nyborg Pedagogikk er et pedagogisk kompetansefirma innen Systematisk begrepsundervisning og ferdighetsopplæring etter professor Magne Nyborg. Vi forstår viktigheten av å gi barn og unge en solid forståelse av grunnleggende begreper, som danner fundamentet for deres fremtidige læring. 

Våre produkter

Gode læremidler gjør det enklere å komme i raskt igang med begrepsundervisning  – utforsk vårt utvalg av trykte og digitale ressurser!

Bok

Aha! Grunnleggende begreper HVA, HVORFOR, HVORDAN

Lyst å lære mer om begrepsundervisning?

Digital

Grunnleggende begrepstest hos Conexus

Hvordan står det til med elevens begreper? Digital og adaptiv begrepstest. 33 begreper, 11 begrepsystemer

Bok

Aha! Begripe med begreper / Begripe med omgrep A og B

Et tverrfaglig læreverk for arbeid med grunnleggende begreper, rettet mot småtrinnene. Bokmål og nynorsk.

Introfilm

Stavanger PPT har laget en fin liten introduksjonsfilm til BU-modellen og hvilken nytte vi kan ha av Systematisk begrepsundervisning.

Gjengitt med tillatelse

Tilbakemeldinger fra våre kunder

Jeg har brukt modellen både i matematikk og norsk i en innføringsklasse. I innføringsklassen opplevde jeg det å gå igjennom grunnbegrepene som veldig bra. Gruppa er mangfoldig, noen hadde svært god skolegang da de kom, andre i praksis analfabeter, men dette fungerte kjempebra på alle, enten de bare trengte å få ”oversatt” begrepene eller de ikke hadde begrepene.

Fra evaluering av praksisoppgave

Kursdeltaker, Bro-Achehoug modulkurs - Kull1

*** er inne i en positiv utvikling. Vi får tilbakemelding fra skolen om at hun nå jobber selvstendig med oppgaver, er interessert i å lære. Hun henvender seg til medelever/lærer med relevante spørsmål. Hun sitter stille på stolen sin og følger klassens undervisning. De har vurdert å ta vekk assistenten hennes.

Ingen skjønner helt hva som har skjedd, men det gjør vi!

Annemarie

Tilbakemelding fra foreldre, Privatundervisning

Konkret og begripelig. Gir barna trygge rom for læring. God forklaring på hva en skal vektlegge i begrepsarbeidet. Ser tydelig hvordan dette kan tilpasses barn med ulike utfordringer i språkutviklinga

Hanne

Kursdeltaker, Modul 1-kurs i Ålesund

Kurset opplevdes som veldig relevant for elever på ungdomsskolen. Dette perspektivet på hvordan begrepsopplæring kan være et nyttig verktøy for å møte elever som strever, ga meg mange aha-opplevelser. Det er mange som jobber med ord i skolen, men jeg fikk et klargjørende bilde på hvordan vi må jobbe med forestillingene og den mentale sorteringen bak begreper. Der tror jeg det er mye potensiale hos elever og lærere å gå på!

Silje

Kursdeltaker, Webinarbasert innføringskurs, kull A/24

post@nyborgped.no

+4748244945

Følg vår Instagram

Følg vår Facebook

Følg vår Linkedin