OM NYBORG PEDAGOGIKK

Nyborg Pedagogikker et kompetansefirma som tilbyr kurs og veiledning til skoler og Systematisk begrepsundervisning, og spesialtilpasset privatundervisning til barn og unge fra førskolealder og oppover.

Solveig Nyborg ble i 1991 kjent med sine svigerforeldre, Magne og Ragnhild Nyborg. På den tiden hadde de nylig etablert Institutt for Anvendt Pedagogikk i Asker. Hun fikk etter hvert et grundig innblikk den pedagogiske grunnlagstenkningen og undervisningsmetodene etter Magne Nyborg. Interessen for pedagogikk og spesialpedagogikk var vekket, og gjennom videreutdanning skiftet Solveig over til læreryrket og spesialpedagogikk. I 2011 startet hun Nyborg Pedagogikk for å fremme undervisning og kompetanseformidling av Nyborgs modeller.  

Målet var på den ene siden å hjelpe barn og ungdom med lærevanskene deres, og på den andre siden å spre mer kunnskap omkring grunnleggende begrepsundervisning og hvilken betydning den kan ha. Foreløpig er det relativt få lærere og spesialpedagoger i skolen som har satt seg inn i den Nyborgs modeller, til tross for det store pedagogiske potensialet som ligger i denne metoden. Ved å etablere seg privat, kan denne kompetansen og hjelpen bli tilgjengelig for flere.

I senere tid har flere kommet til, og vi er nå et team på ni medarbeidere spredt over store deler av landet.

Kompetanseformidling

Lærere kan se under kurs for å se åpent utlyste kurs. Skoler/grupper kan ta kontakt for egne opplegg. Foreldre og andre som ønsker mer informasjon, kan gjerne ta kontakt for tilbud om foredrag, kurs eller opplæring. Nyborg Pedagogikk samarbeider også med BroAschehoug om kurs for lærere og skoleledere.

Privatundervisning

Nyborg Pedagogikk har for tiden tilbud om undervisning i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Dette er godt planlagte undervisningsopplegg tilpasset den enkelte elev, med en detaljert rapport i etterkant. Det legges stor vekt på samarbeid med foreldrene for å få en raskest mulig effekt. Vi underviser elever i alle aldre, fra førskolealder og helt opp i voksen alder, både de som trenger en liten hjelp for å fungere godt i normal skolesituasjon, og de som trenger mer omfattende oppfølging. Les mer

Undervisningsmateriell

I undervisningen brukes mange forskjellige hjelpemidler og konkreter som det er tungvint å ta med seg rundt. Undervisningen er derfor lokalisert til egne undervisningslokaler. Der det er hensiktsmessig, formidler vi noe undervisningsutstyr som kan benyttes i forbindelse med oppfølging hjemme.