OM NYBORG PEDAGOGIKK

Nyborg Pedagogikk er et kompetansefirma som tilbyr kurs, veiledning og spesialtilpasset privatundervisning til barn og unge fra førskolealder og oppover.

Nyborg Pedagogikk ble startet av Solveig Nyborg, som i 1991 ble kjent med sine svigerforeldre, Magne og Ragnhild Nyborg. På den tiden hadde de nylig etablert Institutt for Anvendt Pedagogikk i Asker. Hun fikk etter hvert et grundig innblikk den pedagogiske grunnlagstenkningen og undervisningsmetodene etter Magne Nyborg. Interessen for pedagogikk og spesialpedagogikk var vekket, og gjennom videreutdanning skiftet Solveig over til læreryrket og spesialpedagogikk. I 2011 startet hun Nyborg Pedagogikk for å fremme undervisning og kompetanseformidling av Nyborgs modeller.  

Målet var på den ene siden å hjelpe barn og ungdom med lærevanskene deres, og på den andre siden å spre mer kunnskap omkring grunnleggende begrepsundervisning og hvilken betydning den kan ha. Foreløpig er det relativt få lærere og spesialpedagoger i skolen som har satt seg inn i den Nyborgs modeller, til tross for det store pedagogiske potensialet som ligger i denne metoden. Ved å etablere seg privat, kan denne kompetansen og hjelpen bli tilgjengelig for flere.

I senere tid har flere kommet til, og vi er nå et team på ni medarbeidere spredt over store deler av landet.

Kompetanseformidling

Lærere kan se under kurs for å se åpent utlyste kurs. Skoler/grupper kan ta kontakt for egne opplegg. Foreldre og andre som ønsker mer informasjon, kan gjerne ta kontakt for tilbud om foredrag, kurs eller opplæring. Nyborg Pedagogikk samarbeider også med BroAschehoug om kurs for lærere og skoleledere.

Privatundervisning

Nyborg Pedagogikk har for tiden tilbud om undervisning i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Dette er godt planlagte undervisningsopplegg tilpasset den enkelte elev, med en detaljert rapport i etterkant. Det legges stor vekt på samarbeid med foreldrene for å få en raskest mulig effekt. Vi underviser elever i alle aldre, fra førskolealder og helt opp i voksen alder, både de som trenger en liten hjelp for å fungere godt i normal skolesituasjon, og de som trenger mer omfattende oppfølging. Les mer

Undervisningsmateriell

I undervisningen brukes mange forskjellige hjelpemidler og konkreter som det er tungvint å ta med seg rundt. Undervisningen er derfor lokalisert til egne undervisningslokaler. Der det er hensiktsmessig, formidler vi noe undervisningsutstyr som kan benyttes i forbindelse med oppfølging hjemme.

Medarbeideropplæring

 

Vi er på utkikk etter unge og målrettede pedagoger som ønsker bygge spisskompetanse innen Systematisk begrepsundervisning. Du må ha, eller være i, lærerutdanning og ha kapasitet til å sette av noen timer ukentlig til veiledet praksis.

All nødvendig opplæring gis gratis, mot at du forplikter deg til å gjennomføre hele opplæringen og undervise for oss i en periode over to år. Du får god timelønn for praksisen, men det blir ikke “noe å leve av” siden du bare har noen ganske få elever. Du bør altså betrakte dette som tilleggsutdanning, ikke først og fremst ekstrainntekt, i hvert fall ikke de første par årene. 

Motivasjonen må ligge i at du ser verdien av å bygge en spesiell kompetanse som det bare blir større og større behov for og etterspørsel etter i skolen. Dessverre er dette ennå ikke del av den offentlige lærerutdanningen, så dette er foreløpig eneste måten å både får god nok teoretisk og praktisk opplæring. Søkere må ha gode norsk- og matematikk-karakterer, god rettskrivning og ellers like å jobbe med barn og unge. Personlige egenskaper og referanser vil bli vektlagt.

Sted: Bortsett fra et par fysiske samlinger årlig, kan du gjøre alt hjemmefra der du bor, men det er en fordel om du bor i nærheten av en større by grunnet tilgang på privatelever. Muligheter for mer omfattende sommerundervisning etter første opplæringsår.

OM DU VIL UTGJØRE EN FORSKJELL – og oppleve hvor godt du faktisk kan hjelpe barn og unge som sliter med skole, læring og motivasjon – send oss en epost med noen ord om deg selv.

Ta kontakt for informasjon.