OM NYBORG PEDAGOGIKK

Nyborg Pedagogikk  er et kompetansefirma som tilbyr kurs, veiledning og spesialtilpasset privatundervisning til barn og unge fra førskolealder og oppover.

Nyborg Pedagogikk ble startet av Solveig Nyborg. I 1991 ble hun kjent med sine svigerforeldre, Magne og Ragnhild Nyborg,  som på den tiden nettopp hadde etablert Institutt for Anvendt Pedagogikk i Asker.
Hun fikk etter hvert et grundig innblikk i den pedagogiske grunnlagstenkningen og undervisningsmetodene etter Magne Nyborg.
Interessen for pedagogikk og spesialpedagogikk var vekket.

Gjennom videreutdanning skiftet Solveig over til læreryrket og spesialpedagogikk.  I 2011 etablerte hun Nyborg Pedagogikk for å fremme undervisning og kompetanseformidling av Nyborgs modeller. I tillegg til å tilby privatundervisning har hun også jobbet flere år som  realfagslektor og spesialpedagog på offentlig og privat grunnskole. I 2020 tok hun en ny master i spesialpedagogikk ved NTNU, med grunnleggende begrepslæring og kartlegging som tema. Dette resulterte blant annet i et samarbeid med Conexus om å utvikle Grunnleggende begrepstest. 

Etter flere år med opplæring av medarbeidere og utstrakt tilbud om privatundervisning, har virksomheten etterhvert dreiet mer over på kurs, veiledning av skoler og kommuner som satser på begrepsundervisning, og utvikling av boklige og digitale læremidler. 

Kompetanseformidling

Lærere kan se under kurs for å se åpent utlyste kurs. Skoler/barnehager/organisasjoner kan ta kontakt for egne oppfølgingsopplegg og bestillingskurs. Foreldre og andre som ønsker mer informasjon, kan gjerne ta kontakt for tilbud om foredrag, kurs eller opplæring. 

Privatundervisning

Privatundervisning gis for tiden kun av studenter under opplæring hos Nyborg Pedagogikk. Skoleåret 2023/24 har vi noen få ledige timer i Kristiansand og Bergen. Ta kontakt om du er interessert i mer informasjon.

Læremidler og undervisningsmateriell

Vi forhandler Aha-bøkene som gir god støtte til lærer eller foreldre som ønsker å gå igang med begrepsundervisning. Vi kan også gi veiledning til andre læremidler og aktuelle konkretiseringsmidler. og til bruk av Conexus Grunnleggende begrepstest.

Kartlegging av begreper

Vi holder gratiswebinarer og gir veiledning til bruk av Conexus Grunnleggende begrepstest. Vi kan også tilbud hjelp til tolking av kartleggingsresultater. Enkeltkartlegginger med tolkning kan bestilles via Nyborgskolen.

Hjelp med masteroppgaver

De siste årene har flere studenter tatt kontakt for informasjon om Systematisk begrepsundervisning. Solveig har fungert som ekstern veileder på flere oppgaver med tema knyttet til Magne Nyborgs teorier og modeller.