Våre kurs

Velg hvordan du eller din organsiasjon vil bygge denne viktige pedagogiske kompetansen, og kom i gang med oss i dag!

Nyborg Pedagogikk arrangerer 3-4 webinarbaserte innføringskurs og 1-2 webinarbaserte påbyggingskurss årlig.
Her kan pedagoger fra hele landet melde seg på.

Om det er mange som skal delta fra samme sted, om datoer ikke passer,  det ønskes fysisk samling eller spesialtilpasset opplegg, er det aktuelt med bestillingskurs. Du finner direkte link til mer informasjon om de ulike kurstilbudene under.  

Innføringskurs

Påbyggingskurs

Bestillingskurs

Lærer Tone Ravndal Papworth tok kurs hos Nyborg Pedagogikk allerede i starten på sin lærerutdanning. Hør henne fortelle sine erfaringer med dette.

Det var en åpenbaring for meg at jeg bruker mange grunnleggende begreper når jeg skal undervise elevene mine. Jeg ble klar over at jeg har brukt begreper som elevene mine ikke kjenner innholdet i.

Etter kurset er jeg mer bevisst på hvilke begreper jeg bruker i undervisningen av fagbegreper, samt å undervise i begreper som er nødvendig først.

Ingrid Eidhem,

Spesialpedagog

Våre kurslærere

Inkluderende kompetansedeling med våre erfarne kurslærere gir deg nøklene til en åpen og mangfoldig læringsopplevelse.

Solveig Nyborg

Daglig leder, pedagog, kurslærer og innholdsutvikler

solveig@nyborgped.no

Erling-André K. Nilsen

Pedagog og kurslærer
_

erling@nyborgped.no

Tone R. Papworth

Pedagog og kurslærer
_

tone@nyborgped.no

Kompetanse i begrepsundervisning - viktig som aldri før!

Vil du bli kjent med begrepsundervisning-metodikken? Les mer i våre artikler.

Begrepsundervisning og fagfornyelsen

Fagfornyelsens mål er flotte og ambisiøse. Elever skal lære å observere, beskrive, resonnere, tenke kritisk og se de store sammenhengene i og mellom fag. De skal lære både i dybden og i bredden og bli reflekterte, kunnskapsrike samfunnsborgere. Elevene skal også lære å lære og tilegne seg hensiktsmessige læringsstrategier.

For å kunne nå disse målene, trenger elevene analyse- og tenkeverktøy i form av viktige grunnleggende begreper. Dette vil være begreper om f.eks. farge, form, størrelse, antall, vekt, plass, rekkefølge, retning, hel/del-forhold, verdi og funksjon for å nevne noen. Disse trengs for å kunne oppfatte, sette ord på og sammenligne egenskaper og forhold knyttet til det som skal læres.

Begrepsundervisning og rammeplanen

Rammeplanen for barnehagen oppfordrer til å å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Innsikt i hvordan begreper og begrepssystemer dannes naturlig, vil være nyttig i dette pedagogiske arbeidet. Barnehage-årene er tiden for å samle viktige og varierte førstehåndserfaringer.

Med enkle grep vil vi kunne legge tilrette for at barna tilegner seg sikre og hensiktsmessige grunnleggende begreper. Disse vil de ha glede av både i lek, samhandling og kreative aktiviteter og når det gjelder språkutvikling. Når barna starter på skolen, vil de stå godt rustet i møte med alt det nye som skal læres.