Kartlegging, tolking og veiledning på testresultater

Forstår barnet viktige ord og begreper godt nok?

Av og til kan det være vanskelig å forklare hvorfor et barn opplever utfordringer i skolen. Vår erfaring er at svakt utviklede grunnleggende begreper ofte er en viktig årsak, og i alle tilfeller forsterkende faktor, når barnet blir hengende etter med fag og ferdigheter.

De fleste skoler forutsetter at elevene har grunnleggende begreper på plass og forstår de viktigste instruksjonsordene, – noe som slett ikke alltid er tilfellet.
Under finner du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe med kartlegging, tolkning og veiledning på kartleggingsresultatene. Du bestiller kartlegging med tolkning i skjemaet lenger ned på denne siden. 

 

Bestillingsskjema


 

For skoler med egne GBT-lisenser

Få profesjonell hjelp med å se “det store bildet” ved å få en tolkning av begrepsprofilen til en enkeltelev eller en hel klasse. Benytt bestillingsskjemaet under.

Særlig som nye brukere av GB-testen kan det være nyttig å få litt hjelp med tolkning av kartleggingsresultatene. Hvilke konsekvenser kan det ha at en elev for eksempel har spesielt svake begreper om form, stilling og plass, ellers svakt utviklede begreper om hele/deler og mønster?

Etter bestilling vil dere få tilsendt videre instruksjoner for hvordan kartleggingsdata tas ut, anonymiseres og deles for videre tolkning.

Pris (eks. mva):

Tolkning resultat 1 elev
(eget tolkningsskjema) – kr 312 eks. mva

Pakkepris tolkning resultater for inntil 5 elever
(hver elev eget tolkningsskjema) – kr 960 eks. mva

Pakkepris tolkning resultater for inntil 30 elever
(felles tolkningsskjema)  kr 3200 eks mva

 

For privatkunder i Nyborgskolen

Som kunde/elev i Nyborgskolen, er det mulig å få kartlagt barnets begreper, inkludert tolkning og veiledning på eventuelt behov  for videre oppfølging. Kartleggingsresultatene vil gi svært tydelige svar på om skolen har gitt god nok undervisning i de aller viktigste begrepene for å lære, forstå og sette kunnskap i sammenheng.

Nyttig både for lærere og foreldre som ser at barnet står
fast i sin læring!

Bestiller du via bestillingsskjemaet under, vil vi ta kontakt med informasjon om gjennomføring, og tilbud om en pakkeløsning for oppfølging om det er behov for dette.

Kartlegging med tolkning 

kr 390 inkl mva for privatkunder i Nyborgskolen

    Grunnleggende begrepstest

    Grunnleggende begrepstest er Conexus Engages nye karleggingsverktøy for grunnleggende begreper. Testen er utviklet av Nyborg Pedagogikk, og er støttet av UDIR.