Privatundervisning

Hovedvirksomheten til Nyborg Pedagogikk er læremiddelutvikling, kursing og veiledning mot lærere, skoler og PPT. På den måten når vi lenger ut med den viktige kompetansen vi sitter på. Kapasiteten til å tilby privatundervisning er dermed blitt svært begrepenst, men ta gjerne kontakt for å forhøre deg om muligheter. 

Om du mener barnet ditt trenger hjelp med de grunnleggende begrepene, har vi noen enkle online oppfølgingstilbud som kan hjelpe deg i gang med begrepsopplæring på hjemmebane:

 

Undervisningsopplegg 

Undervisningen legges som regel opp med en enkel eller en dobbelttime per uke. Det er viktig at eleven selv ønsker denne ekstra undervisningen. Som hovedregel skal en av foreldrene være tilstede, da det går vesentlig raskere fremover når foreldrene forstår undervisningen, og undervisningen følges opp mellom timene.

Før første time ber vi dere om å gjennomføre en kartleggingsprøve for grunnleggende begreper. Som elev hos oss får dere tilgang til denne.

Første time er en dobbelttime, der vi blir kjent med hverandre, eleven får sin første undervisningsøkt og  vi legger en plan for den videre undervisningen. Etter hver time kan det sendes en rapport hjem om hva vi har gjort, forberedelser til neste time og hvordan det går. Slik kan dere som foreldre følge med på hva som skjer. Disse rapportene kan også sendes barnets skole eller PPT om det er ønskelig.

I starten vil hovedfokuset ligge på systematisk begrepsundervisning. Hvor omfattende denne opplæringen blir, er avhengig av elevens utgangspunkt og fremskritt. Det er nødvendig å sette av god tid til dette, siden all videre læring går lettere og raskere når disse basisbegrepene er sikkert innarbeidet. Dette er redskapene som trengs i den videre kommunikasjonen mellom lærer og elev. Etter hvert som de viktigste grunnleggende begrepene er på plass, vil vi gå videre med ferdighetslæring og målrettet innsats på de feltene barnet har vansker, enten dette er matematikk, lesing/skriving eller fagforståelse (naturfag, samfunnsfag osv).

Det legges stor vekt på å konkretisere så mye som mulig. Det, i kombinasjon med individuell tilpassing, gjør at undervisningen blir spennende for de fleste.

Oppfølgingspakken for foreldre

er ett enkelt online-tilbud som hjelper deg i gang med begrepsopplæring hjemme.

Vi starter med kartlegging av begrepene, der du også får en tolkning av resultatene. Dette gir utgangspunkt for en plan for hvordan dere kan jobbe med de første 6 begrepene på hjemmebane, der du blant annet får tilgang til demovideoer som viser fremgangsmåten.  Du får inntil 2 timer opplæring fordelt over to økter, slik at det skal bli enklere å komme i gang.

 

  • Begrepskartlegging med tolkning
  • Arbeidsbøkene Aha! Begripe med begreper A og B
  • 3 begrepsoversikter
  • 2 t individuelt onlinekurs i bruk av Aha!-bøkene for foreldre (fordelt over 2 ganger).
  • 1 mnd tilgang til demovideoer som viser bruk av BU-modellen knyttet mot undervisning av de første 6 begrepene

 Pris oppfølgingspakke for foreldre: 3500  (vi gir søskenrabatt)*

 

Vi gir også tilbud om  korte (20 min) online undervisningsøkter til hvert begrep, rettet mot barnet. Mange foreldre opplever det enklere med en ekstern lærer en å gjennomføre dette selv. Brukes i kombinasjon med Aha-bøkene. 

Pris onlineøkter for barnet: 480 pr gang (vi gir søskenrabatt)*

 

* Vi har begrenset kapasitet, så vil vurdere den enkelte henvendelsen

Uten gode nok begreper, blir det vanskelig å forstå, og uten å forstå, blir det vanskelig å huske.

Er du interessert i privatundervisning eller hjelp med oppfølging?

Skriv litt om behovet dere opplever og vi tar kontakt tilbake.


post@nyborgped.no

+4748244945

Følg vår Instagram

Følg vår Facebook

Følg vår Linkedin