Webinar

Innføringskurs, med fysisk samling i Bergen

Klosterhagen Hotell

Innføringskurs der første kursdag kjøres som webinar og andre kursdag som fysisk samling, er et populært tilbud som bestillingskurs.

Nå ønsker vi også å tilby en slik løsning på et av våre åpne kurs:

Kull C/24

Dato:

21.mai webinar 9-15
3.juni fysisk samling 10-16

Påmeldingsfrist : SNAREST!

Pris 4.900

(+ kursbok )

for 2 kursdager

Inntil 40% grupperabatt
Aktuell rabatt beregnes i påmeldingsskjema for dette kurset (rabatt kun på grunnpris).

Webinar

Innføringskurs HØST 24

Kull D/24

Dato: 22.okt + 5.nov

Klokkeslett: 09-15

Påmelding: 14.okt

Pris 4.100

(+ kursbok)
for to kursdager

Inntil 40% grupperabatt

Innføringskurs i Systematisk begrepsundervisning

Øk din praktiske og teoretiske kompetanse innen begrepsundervisning og bli en enda bedre lærer for elevene dine! Dette 10-timers kurset er designet for pedagoger, spesialpedagoger, PP-rådgivere, foreldre og andre som ønsker å forstå hvordan grunnleggende begreper danner grunnlaget for all læring, og hvordan vi i med enkle grep tilrettelegger for at elevene våre skal tilegne seg disse.
Du kan melde deg på våre åpne webinarer eller bestille kurs til egen arbeidsplass.

Har du tatt innføringskurset tidligere?

Meld deg på Top-up kursdag og begrepsverksted i Bergen den 3. juni!

Kursmål:

  • Gi deg et solid grunnlag for praktisk begrepsundervisning
  • Utforske betydningen av grunnleggende begreper i læringsstrategier
  • Introdusere deg for Nyborgs begrepslæringsteori og den praktiske BU-modellen
  • Demonstrere hvordan forskningsbaserte teorier og modeller kan styrke pedagogikken
  • Hjelpe deg med å endre og forbedre elevenes læringsforutsetninger

Hvorfor delta: Dette kurset vil gi deg innsikt i hvordan viktige grunnleggende begreper  utvikles og læres, og hvorfor de spiller en avgjørende for videre læring. Med støtte i forskningsbaserte metoder og modeller, vil du lære å endre elevenes læreforutsetninger og bidra til at de er bedre rustet til å lykkes i skolen.

Kursomfang: Innføringskurset består av 10 timer undervisning delt over to dager. Du vil også få en praktisk oppgave mellom kursdagene.

Målgruppe: Dette kurset er rettet mot alle som har pedagogisk ansvar for barn og unge i grunnskolen og barnehagen. Selv om pedagogisk bakgrunn ikke er nødvendig for å delta, vil kurset være spesielt verdifullt for pedagoger, spesialpedagoger og PP-rådgivere. Kurset er også nyttig for skoleassistenter og foreldre som ønsker å lære hvordan de bedre kan hjelpe barna i deres læring og skolearbeid

Praktisk organisering: Kursene holdes i små grupper på maksimalt 10 deltakere pluss kurslærer. Kurset er delt inn i foredrag, diskusjoner og praktiske økter for en dypere forståelse av begrepsundervisning.

 

Herdis Ø. Karlstad & Solveig Nyborg, 2019: AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN (Aschehoug)

Pris: 929 (kommer i tillegg til gjeldende deltakeravgift)

Du bestiller boka av oss samtidig med kurset, og får den tilsendt i forkant. For å være sikker på å få den i god tid før kursstart, vil det være lurt å ikke vente helt til påmeldingsfristen. 

Bindende påmelding
etter påmeldingsfristen. Deretter må full kursavgift betales. Ved forfall kan man sende en kollega.

Avlysing: Vi refunderer kun kursavgiften ved avlysning grunnet lav deltakelse eller uforutsette forhold utenfor vår kontroll.

 

Gjeldende rabattordninger

Grupperabatt for deltakere på våre åpne webinarer:

  • 30% rabatt ved  2-3 deltakere fra samme arbeidsplass.
  • 40% rabatt ved > 3 deltakere fra samme arbeidsplass.
    Gjelder ikke kursbok. Gjelder kun grunnprisen på 3.800 for kull C/24.

Aktuelt å bestille innføringskurset til egen arbeidsplass?

Webinar+fysisk

2 dagers innføringskurs

Bestilling til egen arbeidsplass

Egnet for grupper over 7 personer (maks 40) eller for tilpassede tidspunkter.
Praksisoppgaver mellom samlingene. Mot et pristillegg kan kurset deles opp i kortere økter, perfekt for personalsamlinger.

Veil. pris 15.500

for to kursdager

Webinar+fysisk

2 dagers innføringskurs

Bestilling til egen arbeidsplass

Egnet for grupper over 12 personer (maks 40) eller for tilpassede tidspunkter.
Praksisoppgaver mellom samlingene. Mot et pristillegg kan kurset deles opp i kortere økter, perfekt for personalsamlinger.

Veil.pris 22.000

+ reise/ opphold kurslærer

fysisk kursdag

2 dager fysisk

2 dagers innføringskurs

Bestilling til egen arbeidsplass

Egnet for grupper over 16 personer, (maks 40), gjerne i et samarbeid mellom skoler, eller som kommunalt kurs. NB! Adskilte kurs for skole og barnehage for bedre tilpasning av kursopplegg. Praksisoppgaver mellom samlingene.

Veil.pris 27.500

+ reise/ opphold kurslærer

for to fysiske kursdager

Hva andre sier om oss

Vi lar våre kunder snakke for seg selv. Se hva de sier om våre kurs og hvordan det har påvirket deres faglige utvikling.

Nyborgpedagogikken har et solid forskningsgrunnlag i ryggen når de fremholder viktigheten av systematisk begrepsundervisning. Likevel har jeg inntrykk av at mange ikke helt vet hva man snakker om når man snakker om begreper og at forskjellen på et begrep og et ord er ullen for mange. Dette kurset er i så måte veldig klargjørende, og denne innsikten er avgjørende for alle som jobber med barn og ungdom med språk- og lærevansker. Gjennom kurset får man dessuten konkrete verktøy for å jobbe med systematisk begrepsundervisning. Det burde vært obligatorisk for alle som jobber innenfor skolefeltet.

Frøydis Lysne

Lærer, Oslo

Dette var et veldig relevant og lærerikt kurs. Jeg har blitt inspirert til å jobbe systematisk med grunnleggende begreper og BU - modellen – de grunnleggende begrepene er viktige å lære for at elevene skal forstå omverdenen og lære nye ting.

Jorunn E. Tonstad

Kontaktlærer, Asker

Konkret og begripelig. Gir barna trygge rom for læring. God forklaring på hva en skal vektlegge i begrepsarbeidet. Ser tydelig hvordan dette kan tilpasses barn med ulike utfordringer i språkutviklinga

Hanne R.V.

Barnehagelærer, Ålesund

Jeg har allerede praktisert litt av det jeg lærte på kurset. Jeg er veldig fornøyd, det er enkelt å følge siden det er samme stegene uansett hvilket begrep man jobber med. Etter kurset har jeg blitt mer bevisst på språket jeg bruker sammen med elevene.

Siv Marøen

Lærer mellomtrinn, Bergen


Opplevde kurset som grundig og ikke minst praksisnært. "Enkelt" og overføre til egen praksis. Var motiverende.

Katrine Skår

Spesialpedagog, Sunde

Kompetanse i begrepsundervisning - viktig som aldri før!

Vil du bli kjent med begrepsundervisning-metodikken? Les mer i våre artikler.

Begrepsundervisning og fagfornyelsen

Fagfornyelsens mål er flotte og ambisiøse. Elever skal lære å observere, beskrive, resonnere, tenke kritisk og se de store sammenhengene i og mellom fag. De skal lære både i dybden og i bredden og bli reflekterte, kunnskapsrike samfunnsborgere. Elevene skal også lære å lære og tilegne seg hensiktsmessige læringsstrategier.

For å kunne nå disse målene, trenger elevene analyse- og tenkeverktøy i form av viktige grunnleggende begreper. Dette vil være begreper om f.eks. farge, form, størrelse, antall, vekt, plass, rekkefølge, retning, hel/del-forhold, verdi og funksjon for å nevne noen. Disse trengs for å kunne oppfatte, sette ord på og sammenligne egenskaper og forhold knyttet til det som skal læres.

Begrepsundervisning og fagfornyelsen

Rammeplanen for barnehagen oppfordrer til å å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Innsikt i hvordan begreper og begrepssystemer dannes naturlig, vil være nyttig i dette pedagogiske arbeidet. Barnehage-årene er tiden for å samle viktige og varierte førstehåndserfaringer.

Med enkle grep vil vi kunne legge tilrette for at barna tilegner seg sikre og hensiktsmessige grunnleggende begreper. Disse vil de ha glede av både i lek, samhandling og kreative aktiviteter og når det gjelder språkutvikling. Når barna starter på skolen, vil de stå godt rustet i møte med alt det nye som skal læres.

post@nyborgped.no

+4748244945

Følg vår Instagram

Følg vår Facebook

Følg vår Linkedin