INNFØRINGSKurs i begrepsundervisning

Høsten 2020:

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres kursene våre inntil videre som webinarer. Vi benytter Zoom om alle deltakere har tilgang til denne møteplattformen.

Hver webinargruppe vil være på 10 personer + kurslærer. Vi anbefaler å bestille kursboka sammen med kurset og få boka tilsendt i forkant. Ellers vil vi – som på våre fysiske kurs – ha presentasjoner av ulike tema, demonstrasjon av undervisning, filmeksempler, individuelle refleksjonsoppgaver og gruppediskusjoner underveis i kurset

For at elever skal kunne få effektiv og tilrettelagt undervisning,  er de avhengig av å få systematisk hjelp på de områdene de ikke forstår og hjelp til å tenke mer analytisk overfor oppgaver og utfordringer.  Kurset gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning ved å gi orientering om Nyborgs teorier rundt undervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS) og praktiske øvinger med den såkalte BU-modellen. Det gir et nødvendig grunnlag for bl.a. å lære om Nyborgs modell for ferdighetsopplæring og hvordan du kan lære elevene analytisk tenkning (påbyggingsmoduler). Teoriene er forskningsbasert og solid dokumentert gjennom forsøk og erfaring i skolen.

 

Innføringskurset er på 1+1 dag
Innføringskurset er et frittstående 10-timers kurs fordelt over to dager med en mellomliggende praksisoppgave. Kurset tilsvarer modul 1 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler.

Mange av våre kursdeltakere på innføringskurs/modul 1 har erfart det nyttig å ta dette kurset på nytt etter 1/2-1 år, etter å ha fått mer praktisk erfaring. Det er mye “input” på kort tid på disse kursene, og ved å ta kurset om igjen, vil en oppleve at en legger merke til nye ting som en nå, ut fra egen praktisk erfaring, har forutsetninger for å se betydningen av. Mange har også spørsmål som de nå får anledning til å diskutere både med kurslærer og medstudenter på kurset. 
 

Hvem er kurset for?
Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen, barnehagelærere, spesialpedagoger og logopeder, men vil være et nødvendig grunnlag også for å lære om metalæring, ferdighetsundervisning, analytisk tenkning, studieteknikk osv (påbyggingsmoduler). Du behøver ikke å ha pedagogiske forkunnskaper for å få fullt utbytte av kurset, så kurset vil være interessant også for foreldre og for assistenter i skolen.

 

Deltaker skal etter endt kurs ha lært følgende

  • Hva begreper og forestillinger er
  • Om Magne Nyborgs BU-modell/ begrepsundervisningsmodell – et praktisk redskap som gjør at du kan undervise alle typer begreper på en god måte
  • Om å ordne begreper i system, og hva du vinner på det
  • Hva GBS/ grunnleggende begrepssystemer er, og hvordan de brukes som redskap i all videre læring
  • Litt om analytisk koding – bruk av GBS for å styre oppmerksomheten mot, og oppdage og kunne sammenligne egenskaper
  • Hvordan du kan sikre at alle har “læringsredskapene” GBS

Kursene inneholder også flere praktiske økter, der kursdeltakerne underveis får ta i bruk det de lærer. Ved kurs der dagene kommer spredd, vil det bli gitt oppgaver mellom kursdagene, for å gjøre det lettere å ta i bruk i egen undervisningspraksis.

Tilbakemeldinger
“Jeg lærte mye om grunnleggende begreper og hvorfor det er viktig i denne “læringsstrategien”. Kurset svarte absolutt til forventningene, fikk mye ut av kurset, som var godt lagt opp. Likte godt at det var rett på sak og at jeg hadde fått noen linker før kurset startet. Likte også at vi fikk mulighet til å prøve selv og fikk veiledning.”

“Jeg opplevde kurset som interessant og lærerikt.  Det var en veldig god balanse mellom teori og praksis.”

“Kurset ga en god og lettfattelig fremstilling av Nyborgs modeller, – til å forstå også for meg uten høyere utdannelse. Og vi var en såpass liten gruppe at det var lett å spørre, få tilbakemelding og snakke med hverandre. Jeg er overveldet over hvor mye jeg synes jeg har lært .”

“Opplevde at det som ble sagt stemte veldig godt overens med virkeligheten.”

“Var fint å få teorien på en litt enklere måte, også supert å se begrepsundervisningen i praksis. Er inspirert til å prøve ut litt mer selv…”


Kurslitteratur
: 

AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN – Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad. Pris: 735,- inkl. frakt. Kan bestilles sammen med kurset, se påmeldingsskjema.

Pris

3.700  for to kursdager

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Deretter må full kursavgift betales. Ved forfall kan man sende en kollega. Du ordner selv med eventuell overnatting på kursstedet, dette inngår ikke i prisen.

Spesialtilbud: De som har tatt innføringskurset tidligere, får 50% rabatt om de ønsker å ta kurset på nytt, forutsatt at det er ledige plasser etter påmeldingsfristene har utløpt.


Avlysing

Kurset kan avlyses ved for lav påmelding.  Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for kursavgift.

Innføringskurs høsten 2020

KULL D: 18.09.+16.10.
KULL E: 04.11.+ 25.11.

Nye kurskull settes opp ved behov. Meld din interesse om du ønsker kurs, men ingen av datoene passer.