Top-up kursdag om bruk av BU-modellen

. Har du gått innføringskurs hos oss tidligere og har lyst å friske opp igjen litt av praksisen, er du velkommen til å delta på kursdag/fysisk begrepsverksted i Bergen!

Sted: Klosterhagen hotell, Strangehagen 2, Bergen

Tid: 3. juni 10-16

Pris: 2100  (inkl. 2 retters lunsj og pausemat)

Påmeldingsfrist: innen 27.mai

I tillegg kommer kursboka Aha! Grunnleggende begreper (929,-) om ikke har denne fra før (kursdeltakere før 2019 fikk kurs uten kursbok). Om du har skaffet deg boka, krysser du av for dette i påmeldingsskjema, og betaler kun for kursdagen.

Dette blir da en kursdag som tas sammen med deltakere fra kurskull C denne våren, og tema blir erfaringsutveksling, analytisk koding og tilpassing av BU-modellen til ulike type begreper. Gruppene velger selv hvilke typer begreper det jobbes med i praksisøktene. Veiledning tilpasses nivå til deltakerne.

På denne måten kan vi både gi et rimelig “top-up”- tilbud til deg som trenger litt BU-påfyll, og få nok deltakere til å kunne gjennomføre fysisk samling.

Påmeldingsfrist er 10.mai, og på dette tidspunktet vil det da være avklart hvem som får plass på dette praktiske begrepsverkstedet.  Ta kontakt om du vil ha mer informasjon om dette tilbudet.