Påbyggingskurs i nyborgpedagogikk

PÅBYGGINGSKURS VÅREN 21

Webinar

Dato: 22.april+ 6.mai + 27.mai

Klokkeslett: Ettermiddag

Påmelding innen 10.april 21

.Kurset er på 3 x 3,5 timer

Påbyggingskurset fordeles over tre halve dager med to mellomliggende praksisoppgaver og en oppsummerende oppgave som avslutning av kurset.

Kurset tilsvarer modul 4 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler.

Hvem er kurset for?

Påbyggingskurs er for de som har tatt innføringskurs i Systematisk begrepsundervisning, eller som kan vise til tilsvarende opplæring andre steder fra. Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen,  spesialpedagoger og logopeder. 

 

Praktisk organisering

Hvert kurskull vil være på ca 10 personer + kurslærer. Gruppen deles i to eller tre under gruppediskusjoner og praksisøkter underveis i kurset.  Det gis veiledning på oppkobling til møteplattform i forkant av kurset.
Ellers vil vi – som på våre fysiske kurs ha en god blanding av foredrag, demonstrasjon av undervisning, filmeksempler, refleksjonsoppgaver og praksiøkter underveis i kurset. 

Kurslitteratur:

AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN – Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad. Rabattert pris for kursdeltakere: 775,-

Pris

3.800- for tre halve kursdager 

Pris inkl kursboka (gratis forsendelse): 4.575

 

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Deretter må full kursavgift betales. Ved forfall kan man sende en kollega. Du ordner selv med eventuell overnatting på kursstedet, dette inngår ikke i prisen.

Avlysing

Kurset kan avlyses ved for lav påmelding.  Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for kursavgift.

 

Dag 1:

Magne Nyborgs læringsteoretiske modell – PSI-modellen

Her lærer du om Nyborgs PSI-modell –  læringsmodellen som gjør det mulig å se helheten i det som påvirker læringsprosessen hos eleven/barnet.

Svært nyttig i all tilpasning av undervisning, og særlig verdifull i spes.ped. arbeid. PSI-modellen gjør det enklere både å kartlegge elevens/barnets forutsetninger, oppdage hvor skoen trykker, tolke responser og fortløpende justere undervisningen etter hva man ser er “flaskehalsen” for at eleven/barnet skal komme videre i sin (faglige) utvikling. 

Eksempler fra praktisk bruk. Praksisoppgave med øving i bruk av PSI-modellen

 

Dag 2:

Ferdighetslæring og Nyborgs ferdighetslæringsmodell

Lær mer om ferdigheter og Magne Nyborgs ferdighetslæringsmodell!

Vi ser på hvordan denne modellen brukes som verktøy i arbeidet med å planlegge og tilpasse opplæringen. Like aktuell ved opplæring i motoriske, språklige eller kognitive ferdigheter. 

Modellen viser hvordan både pedagog og elev/barn kan bruke grunnleggende begrepssystemer som effektivt analyseverktøy i ferdighetsopplæring og hvordan begreper og ferdigheter samspiller i denne læringen.
Eksempler fra praktisk bruk. Praksisoppgaver med øving i bruk av ferdighetslæringsmodellen.

 

Dag 3:

Arbeid med fagbegreper og hvordan grunnleggende begreper brukes i koding av disse

Lær mer om analytisk koding og bruk av BU-modellen på mer sammensatte begreper! Her bygges videre på det som er lært i innføringskurset. Vi ser nærmere på hvordan vi jobber med analytisk koding av både konkrete og abstrakte fenomener.

Vi ser hvordan begreper settes i system,  og dermed gi grunnlag for en god, relasjonell forståelse hos eleven. Vi vil også diskutere analytisk koding som forutsetning for å lære å analysere og generalisere, analytisk koding i algoritmisk tenkning og analytisk koding som læringsstrategi og hukommelsesteknikk. 

Eksempler fra praktisk bruk. Oppsummerende praksisoppgave som kombinerer alle tema fra innførings- og påbyggingskurset.