Påbyggingskurs i nyborgpedagogikk

PÅBYGGINGSKURS VÅREN 21

Webinar

Dato: 22.april+ 6.mai + 27.mai

Klokkeslett: Kveld 17-20.30

Snarlig påmelding!

PÅBYGGINGSKURS HØSTEN 21

Webinar

Dato: 21.okt + 18.nov + 9.des

Klokkeslett: Ettermiddag 12 – 15.30

Påmelding innen 1.okt 21

Kurset er på 3 x 3,5 timer

Påbyggingskurset fordeles over tre halve dager med to mellomliggende praksisoppgaver og en oppsummerende oppgave som avslutning av kurset.

Kurset tilsvarer modul 4 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler.

Hvem er kurset for?

Påbyggingskurs er for de som har tatt innføringskurs i Systematisk begrepsundervisning, eller som kan vise til tilsvarende opplæring andre steder fra. Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen,  spesialpedagoger og logopeder. 

 

Praktisk organisering

Hvert kurskull vil være på ca 10 personer + kurslærer. Gruppen deles i to eller tre under gruppediskusjoner og praksisøkter underveis i kurset.  Det gis veiledning på oppkobling til møteplattform i forkant av kurset.
Ellers vil vi – som på våre fysiske kurs ha en god blanding av foredrag, demonstrasjon av undervisning, filmeksempler, refleksjonsoppgaver og praksiøkter underveis i kurset.

Individuelle praksisoppgaver

Det gis 3 praksisoppgaver som gjennomføres i etterkant av hver samling. Disse får du individuell oppfølging og tilbakemelding på, og kan dermed spisse kurset mot nettopp dine elever/målgruppe.

Kurslitteratur:

AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN – Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad. Pris: 775,-

Pris

KURS 1/21 (vår): 3.800- for tre halve kursdager 

KURS 2/21 (høst): 4.100,- for tre halve kursdager

Pris inkl kursboka (gratis forsendelse):
4.575 (vår)
4.875 (høst)

 

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Deretter må full kursavgift betales. Ved forfall kan man sende en kollega. Du ordner selv med eventuell overnatting på kursstedet, dette inngår ikke i prisen.

Avlysing

Kurset kan avlyses ved for lav påmelding.  Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for kursavgift.

 

Dag 1:

Magne Nyborgs læringsteoretiske modell – PSI-modellen

Her lærer du om Nyborgs PSI-modell –  læringsmodellen som gjør det mulig å se helheten i det som påvirker læringsprosessen hos eleven/barnet.

Svært nyttig i all tilpasning av undervisning, og særlig verdifull i spes.ped. arbeid. PSI-modellen gjør det enklere både å kartlegge elevens/barnets forutsetninger, oppdage hvor skoen trykker, tolke responser og fortløpende justere undervisningen etter hva man ser er “flaskehalsen” for at eleven/barnet skal komme videre i sin (faglige) utvikling. 

Eksempler fra praktisk bruk. Praksisoppgave med øving i bruk av PSI-modellen

 

Dag 2:

Ferdighetslæring og Nyborgs ferdighetslæringsmodell

Lær mer om ferdigheter og Magne Nyborgs ferdighetslæringsmodell!

Vi ser på hvordan denne modellen brukes som verktøy i arbeidet med å planlegge og tilpasse opplæringen. Like aktuell ved opplæring i motoriske, språklige eller kognitive ferdigheter. 

Modellen viser hvordan både pedagog og elev/barn kan bruke grunnleggende begrepssystemer som effektivt analyseverktøy i ferdighetsopplæring og hvordan begreper og ferdigheter samspiller i denne læringen.
Eksempler fra praktisk bruk. Praksisoppgaver med øving i bruk av ferdighetslæringsmodellen.

 

Dag 3:

Arbeid med fagbegreper og hvordan grunnleggende begreper brukes i koding av disse

Lær mer om analytisk koding og bruk av BU-modellen på mer sammensatte begreper! Her bygges videre på det som er lært i innføringskurset. Vi ser nærmere på hvordan vi jobber med analytisk koding av både konkrete og abstrakte fenomener.

Vi ser hvordan begreper settes i system,  og dermed gi grunnlag for en god, relasjonell forståelse hos eleven. Vi vil også diskutere analytisk koding som forutsetning for å lære å analysere og generalisere, analytisk koding i algoritmisk tenkning og analytisk koding som læringsstrategi og hukommelsesteknikk. 

Eksempler fra praktisk bruk. Oppsummerende praksisoppgave som kombinerer alle tema fra innførings- og påbyggingskurset.