PÅBYGGINGSKurs i Nyborgpedagogikk

Høsten 2020:

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres påbyggingskursene våre som webinarer inntil videre. Vi benytter Zoom dersom alle deltakere har tilgang til denne møteplattformen.

Pris for webinar: 3.700,- Påbyggingskurset vil deles i tre halve kursdager a 4 timer og vil legges til ettermiddag/kveld, slik at også lærerstudenter og de som ikke får kurset dekket av arbeidsgiver, kan delta. Rabattert pris ved påmelding innen 15.juni.

Hver webinargruppe vil være på 10 personer + kurslærer. Vi anbefaler å bestille kursboka sammen med kurset og få boka tilsendt i forkant. Ellers vil vi – som på våre fysiske kurs – ha presentasjoner av ulike tema, demonstrasjon av undervisning, filmeksempler, individuelle refleksjonsoppgaver og gruppediskusjoner underveis i kurset

 

PÅBYGGINGSKURS dag 1 – mer om arbeid med fagbegreper og hvordan grunnleggende begreper brukes i koding av disse: 

Lær mer om analytisk koding og bruk av BU-modellen på mer sammensatte begreper! Etter en kort repetisjon og utdypning av stoff fra innføringskurset, vil vi se nærmere på hvordan vi jobber med analytisk koding av både konkrete og abstrakte fenomener. Dette brukes i blant annet fagbegreps/hverdagsbegreps-undervisning, slik at begrepene kan settes i system med hverandre og dermed gi grunnlag for en god, relasjonell forståelse hos barnet. Vi vil også diskutere analytisk koding som forutsetning for å lære å analysere og generalisere, analytisk koding som læringsstrategi og som hukommelsesteknikk. Praksisoppgaver før samling 2.

PÅBYGGINGSKURS dag 2 – mer om ferdighetslæring og Nyborgs ferdighetslæringsmodell:

Lær mer om ferdigheter og Magne Nyborgs ferdighetslæringsmodell! Vi ser på hvordan denne modellen brukes som verktøy i arbeidet med å planlegge og tilpasse undervisning, enten det dreier seg om vanlig fagundervisning eller om spesialpedagogisk oppfølging i skole eller barnehage. Modellen viser hvordan både pedagog og elev/barn kan bruke grunnleggende begrepssystemer som effektivt analyseverktøy i undervisnings-/ læringssituasjoner knyttet til ferdigheter (lese, skrive, regne, lære klokka, algoritmisk tenkning, muntlige ferdigheter, motoriske ferdigheter, sosiale ferdigheter osv). Vi ser også hvordan begreper og ferdigheter samspiller i denne læringen. Praksisoppgaver før samling 3. 

PÅBYGGINGSKURS dag 3 – Magne Nyborgs læringsteoretiske modell – PSI-modellen:

Her lærer du om Nyborgs PSI-modell, læringsmodellen som gjør det mulig å se helheten i det som påvirker læringsprosessen hos eleven/barnet. Svært nyttig i all tilpasning av undervisning, og særlig verdifull i spes.ped. arbeid, der man ofte ser ut til å famle litt i blinde for å finne gode og effektive tiltak. PSI-modellen gjør det enklere både å kartlegge elevens/barnets forutsetninger, oppdage hvor skoen trykker, tolke responser og fortløpende justere undervisningen etter hva man ser er “flaskehalsen” for at eleven/barnet skal komme videre i sin (faglige) utvikling.  Eksempler fra praktisk bruk av modellen. Oppsummerende praksisoppgave der vi samler trådene fra både innførings- og påbyggingskurset. 

Modul 4:

Kurset tilsvarer modul 4 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler.

Hvem er kurset for?

Påbyggingskurs er for de som har tatt innføringskurs i Systematisk begrepsundervisning, eller som kan vise til tilsvarende opplæring andre steder fra. Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen, barnehagelærere, spesialpedagoger og logopeder. 

Kurslitteratur: 

AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN – Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad. Rabattert pris for kursdeltakere: 735,- 

Pris 
3.700,- for tre halve kursdager 

20% rabatt på påbyggingskurset om du melder deg på kurset innen 15.juni  (2.960,-)

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Deretter må full kursavgift betales. Ved forfall kan man sende en kollega. Du ordner selv med eventuell overnatting på kursstedet, dette inngår ikke i prisen.

Avlysing

Kurset kan avlyses ved for lav påmelding.  Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for kursavgift.

 

PÅBYGGINGSKURS HØSTEN 2020:

Torsdag 3.september 17.00-20.30

Torsdag 24.september 17.00-20.30

Torsdag  22.oktober 17.00-20.30

 

Påmelding