Webinar

Påbyggingskurs VÅR24

Dato: 5.april + 3.mai + 31. mai

Klokkeslett: 12.00-16.00

påmelding innen 2. april
__
_

Pris 4.900*

for tre kursdager

*Påmelding sammen med innføringskurs høsten 23
20% rabatt våren 24
_

Påbyggingskurs i Nyborgpedagogikk

Dette påbyggingskurset gir et videre dypdykk inn i nyborgpedagogikken for deg som har tatt innføringskurs og allerede har endel praksiserfaring med bruk av BU-modellen. Kurset gir mer helhetlig pedagogisk forståelse av alt som foregår i klasserommet, både av begreps- og ferdighetslæring, interaksjoner mellom elever, lærer og stoffet som undervises.

Dette etterutdanningskurset gir deg ekspertise på et kompetanseområde som det er stor etterspørsel etter. Fullført kurs gir deg et godt grunnlag for å kunne gi kollegaveiledning og selv kurse andre innen Systematisk begrepsundervisning.

 Kursmål:

  • Gi deg et solid grunnlag for praktisk begrepsundervisning
  • Utforske betydningen av grunnleggende begreper i læringsstrategier
  • Introdusere deg for Nyborgs begrepslæringsteori og den praktiske BU-modellen
  • Demonstrere hvordan forskningsbaserte teorier og modeller kan styrke pedagogikken
  • Hjelpe deg med å endre og forbedre elevenes læringsforutsetninger

Hvorfor delta: Dette kurset vil gi deg innsikt i hvordan viktige grunnleggende begreper er utvikles og læres, og hvorfor de spiller en avgjørende for videre læring. Med støtte i forskningsbaserte metoder og modeller, vil du lære å endre elevenes læreforutsetninger og bidra til at de er bedre rustet til å lykkes i skolen.

Kursomfang: Dette etterutdanningskurset er på 12 timer(inkl. pauser) som fordeles over tre halve dager med to mellomliggende arbeidskrav og en oppsummerende oppgave som leveres som avslutning av kurset for å motta kursbevis.

Hvem er kurset for:  Påbyggingskurs er for de som har tatt innføringskurs i Systematisk begrepsundervisning, eller som kan vise til tilsvarende opplæring andre steder fra. Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen,  spesialpedagoger, PP-rådgivere  og logopeder.

Praktisk organisering: Kurset består av en god blanding av foredrag, demonstrasjon av undervisning, filmeksempler, gruppeoppgaver, refleksjonsoppgaver og praksisøkter underveis i kurset.

Individuelle praksisoppgaver: Det gis små praksis/øvingsoppgaver som gjennomføres i etterkant av hver samling. Tre av disse er obligatoriske “arbeidskrav” med innsending, den siste av dem blir en oppsummerende oppgave som skal kombinere alt du har lært i kurset. Du får individuell oppfølging og tilbakemelding på disse oppgavene, noe som bidrar til å spisse kurset mot nettopp din undervisningshverdag.

 

Herdis Ø. Karlstad & Solveig Nyborg, 2019: AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN (Aschehoug)

Om du ikke har boka fra før, anbefaler å bestille kursboka samtidig med kurset (pris: 885), slik at du kan forberede deg i forkant.

Pris

Som åpent webinarkurs:

4.900 for tre halve kursdager + mellomliggende praksisoppgaver med veiledning.
Ev. kursbok (pris kr 885) kommer i tillegg.

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Deretter må full kursavgift betales. Ved forfall kan man sende en kollega.

Faste rabatter: Hvis du melder deg på både innførings- og påbyggingskurs samtidig, vil du få 20% rabatt på førstkommende påbyggingskurs.

Avlysing: Vi refunderer kun kursavgiften ved avlysning grunnet lav deltakelse eller uforutsette forhold utenfor vår kontroll.

Hva andre sier om oss

Vi lar våre kunder snakke for seg selv. Se hva de sier om våre kurs og hvordan det har påvirket deres faglige utvikling.

Jeg har allerede praktisert litt av det jeg lærte på kurset. Jeg er veldig fornøyd, det er enkelt å følge siden det er samme stegene uansett hvilket begrep man jobber med. Etter kurset har jeg blitt mer bevisst på språket jeg bruker sammen med elevene.

Siv M.,

Lærer mellomtrinn

Takk for enda et interessant kurs. Påbyggingskurset bestod av en god variasjon av forelesning, gruppedeling, filmfremvisning og oppgaver. Det var en grunndig innføring i PSI- og ferdighetsmodellen, med mange varierte eksempler. I tillegg fikk vi en solid innføring i hvordan modellene kan brukes, i ulike fagområder. Kurset gikk over tre kvelder, og hver kurskveld hadde et eget tema. Likevel ble det forrige temaet oppsummert i neste kurs, og på den måten ble det enklere å se sammenhengen mellom de ulike modellene, samt tilknytning til innholdet i begynnerkurset.

Norunn E. Grødeland

Lærer

Har du spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt om du lurer på noe.


post@nyborgped.no

+4748244945

Følg vår Instagram

Følg vår Facebook

Følg vår Linkedin

Våre kurs som du kan være interesert i