Webinar

Påbyggingskurs HØST24

12.nov + 26.nov +10. des

Klokkeslett: 12.00-16.00

påmelding innen 8. nov
__
_

Pris 5.200*

for tre halve kursdager

*Se info om grupperabatt
(under)

_

Webinar

Påbyggingskurs VÅR24

Dato: 5.april + 3.mai + 31. mai

Klokkeslett: 12.00-16.00

pågår
__
_

Pris 4.900*

for tre halve kursdager

*Se info om grupperabatt
(under)

_

Rabattordninger :

Grupperabatt for deltakere på våre åpne webinarer (påbygg):

  • 30% rabatt ved  2-3 deltakere fra samme arbeidsplass.
  • 40% rabatt ved > 3 deltakere fra samme arbeidsplass.

Påbyggingskurs i Nyborgpedagogikk

Dette påbyggingskurset gir et videre dypdykk inn i nyborgpedagogikken for deg som har tatt innføringskurs og allerede har endel praksiserfaring med bruk av BU-modellen. Kurset gir mer helhetlig pedagogisk forståelse av alt som foregår i klasserommet, både av begreps- og ferdighetslæring, interaksjoner mellom elever, lærer og stoffet som undervises.

Dette etterutdanningskurset gir deg ekspertise på et kompetanseområde som det er stor etterspørsel etter. Fullført kurs gir deg et godt grunnlag for å kunne gi kollegaveiledning og selv kurse andre innen Systematisk begrepsundervisning.

 Kursmål:

  • Gi deg et solid grunnlag for praktisk begrepsundervisning
  • Utforske betydningen av grunnleggende begreper i læringsstrategier
  • Introdusere deg for Nyborgs begrepslæringsteori og den praktiske BU-modellen
  • Demonstrere hvordan forskningsbaserte teorier og modeller kan styrke pedagogikken
  • Hjelpe deg med å endre og forbedre elevenes læringsforutsetninger

Hvorfor delta: Dette kurset vil gi deg innsikt i hvordan viktige grunnleggende begreper er utvikles og læres, og hvorfor de spiller en avgjørende for videre læring. Med støtte i forskningsbaserte metoder og modeller, vil du lære å endre elevenes læreforutsetninger og bidra til at de er bedre rustet til å lykkes i skolen.

Kursomfang: Dette etterutdanningskurset er på 12 timer(inkl. pauser) som fordeles over tre halve dager med to mellomliggende arbeidskrav og en oppsummerende oppgave som leveres som avslutning av kurset for å motta kursbevis.

Hvem er kurset for:  Påbyggingskurs er for de som har tatt innføringskurs i Systematisk begrepsundervisning, eller som kan vise til tilsvarende opplæring andre steder fra. Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen,  spesialpedagoger, PP-rådgivere  og logopeder.

Praktisk organisering: Kurset består av en god blanding av foredrag, demonstrasjon av undervisning, filmeksempler, gruppeoppgaver, refleksjonsoppgaver og praksisøkter underveis i kurset.

Individuelle praksisoppgaver: Det gis små praksis/øvingsoppgaver som gjennomføres i etterkant av hver samling. Tre av disse er obligatoriske “arbeidskrav” med innsending, den siste av dem blir en oppsummerende oppgave som skal kombinere alt du har lært i kurset. Du får individuell oppfølging og tilbakemelding på disse oppgavene, noe som bidrar til å spisse kurset mot nettopp din undervisningshverdag.

 

Herdis Ø. Karlstad & Solveig Nyborg, 2019: AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN (Aschehoug)

Om du ikke har boka fra før, anbefaler å bestille kursboka samtidig med kurset (pris: 929), slik at du kan forberede deg i forkant.

Bindende påmelding
etter påmeldingsfristen. Deretter må full kursavgift betales. Ved forfall kan man sende en kollega.

Avlysing: Vi refunderer kun kursavgiften ved avlysning grunnet lav deltakelse eller uforutsette forhold utenfor vår kontroll.

 

 

Hva andre sier om oss

Vi lar våre kunder snakke for seg selv. Se hva de sier om våre kurs og hvordan det har påvirket deres faglige utvikling.

Svært interessant og nyttig kurs. Kurset går i dybden og tar for seg Ferdighetsmodellen og viser hvordan den sammen med BU-modellen brukes praktisk inn undervisningen.

Lærte mer om analytisk koding og hvordan det brukes på sammensatte begreper og fagbegreper. Kurset tar også for seg PSI-modellen, som er en læringsteoretisk modell for å analysere elevenes reaksjoner (særlig de negative) til undervisningen, forstå dem, og hvordan man videre kan tilpasse undervisningen på en god måte.Dermed blir den en godt verktøy når undervisningen «låser seg»; hvordan komme videre i underivsningen av elever, – men også for egen læring. Jeg syns det mest interessante med kurset var casene vi ble presentert for, og hvordan disse ble løst. Fint å få se videosnuttene som viser undervisning i praksis. Praksisoppgavene var også nyttige for å reflektere rundt egen undervisning, og sette det vi teoretisk har lært ut i livet.

Sammen med Innføringskurset har dette gitt meg gode verktøy for egen undervisning.

Min skole har fått prøvetestet i Conexus, og det har vært svært interessant å se på resultatene av disse, og hvor godt de har samsvart med inntrykket vi har hatt av eleven. Har dermed virkelig fått forståelsen for hvor viktig SBU er.

Marie Soon Klever Boye

Lærer, Bø i Telemark

Takk for enda et interessant kurs. Påbyggingskurset bestod av en god variasjon av forelesning, gruppedeling, filmfremvisning og oppgaver. Det var en grunndig innføring i PSI- og ferdighetsmodellen, med mange varierte eksempler. I tillegg fikk vi en solid innføring i hvordan modellene kan brukes, i ulike fagområder. Kurset gikk over tre kvelder, og hver kurskveld hadde et eget tema. Likevel ble det forrige temaet oppsummert i neste kurs, og på den måten ble det enklere å se sammenhengen mellom de ulike modellene, samt tilknytning til innholdet i begynnerkurset.

Norunn E. Grødeland

Lærer

post@nyborgped.no

+4748244945

Følg vår Instagram

Følg vår Facebook

Følg vår Linkedin