Bestillingskurs

Interessert i å bestille kurs? Bruk kontaktskjemaet vårt, og vi tar kontakt tilbake med mer informasjon og pristilbud.

Vi har en rekke webinarbaserte kurs og kurspakker.
Velg hvordan dere vil bygge denne viktige pedagogiske kompetansen, og kom gjerne med innspill til hvordan
vi kan skreddersy kurstilbudet etter deres behov. Veiledende priser gjelder kursopplegg som følger vanlig oppsett, uten stor grad av tilpasninger.

Bestillingskurs

Interessert i å bestille kurs? Bruk kontaktskjemaet vårt, og vi tar kontakt tilbake med mer informasjon og pristilbud.

Vi har en rekke webinarbaserte kurs og kurspakker.
Velg hvordan dere vil bygge denne viktige pedagogiske kompetansen, og kom gjerne med innspill til hvordan
vi kan skreddersy kurstilbudet etter deres behov. Veiledende priser gjelder kursopplegg som følger vanlig oppsett, uten stor grad av tilpasninger.

Innføringskurs

Vår bestselger, som gir alt du trenger av teori og praksis for å komme igang med egen begrepsundervisning. Webinarbasert eller kombinasjon webinar/fysisk samling. Delta på våre åpne kurs 3-4 ganger i året, eller velg bestillingskurs til egen arbeidsplass.

Om 2 dagers innføringskurs:

Hver av kursdagene varer 6 timer inkl pauser. Mellom kursdagene gjennomfører deltakerne en praksisoppgave. Bestillingskurs anbefales dersom dere er flere enn 7 deltakere, ønsker kurs på andre datoer enn våre åpne innføringskurs eller har lyst å ha siste kursdag som en fysisk samling.

Mot et tillegg i pris, kan kurset også deles opp i en kursserie med flere kortere økter på ettermiddag, f.eks. i forbindelse med personalsamlinger.

Les mer om innføringskursets målgruppe og innhold.

Som bestillingskurs til egen arbeidsplass med inntil 40 deltakere:
Begge dager som webinar: veil. 17.500
1.dag som webinar, 2.dag fysisk: veil. 22.000 + reise/opphold kurslærer
2 fysiske kursdager: veil. 27.000 + reise/opphold kurslærer

Innføringskurset er vår bestselger for dem som ikke har tidligere erfaring med bruk av Systematisk begrepsundervisning.

 

Heldags introkurs

Introdagen (6 timer inkl pauser) egner seg som en første introdusjon til temaet Systematisk begrepsundervisning, eller som et kortere oppfriskningskurs for kommuner/større organisasjoner som allerede har bygget endel kompetanse innen begrepsundervisning. Gir en teoretisk innledning som brytes opp med en rekke gruppeoppgaver underveis i kursdagen.

Om heldags introkurs:

Om dere etter denne introduksjonsdagen ønsker å gå videre med implementering av BU-modellen i kommunen/skolen/barnehagen, vil vi anbefale å supplere med en mer praksisrettet kursdag på et senere tidspunkt. Deltakerne får dermed en kompetanse tilsvarende innføringskurset, og alt de trenger for å komme igang med egen begrepsundervisning.

 

 

Som bestillingskurs til egen arbeidsplass med inntil 80 deltakere:

Webinardag (6 timer inkl pauser): veil. 10.000 / 12.500 ved todeling

Fysisk kursdag (6 timer inkl pauser): veil. 14.000 + reise/opphold kurslærer

 

Halvdags introkurs

Dette alternativet er perfekt for en første orientering om Systematisk begrepsundervisning knyttet til planleggingsdager med en mer begrenset tidsramme.

Halvdags introkurs egner seg også godt som supplement i forkant av 3 timers begrepsveksted.

Om halvdags introkurs:

Halvdags introkurs (3 timer inkl pauser) er webinarbasert og egner seg som en første introdusjon til temaet Systematisk begrepsundervisning.

Dette kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med kurs/plandager, der man bare kan bruke en del av dagen til slik kompetansebygging.

Om dere etter denne introduksjonen ønsker å gå videre med implementering av BU-modellen i kommunen/skolen/barnehagen, vil vi anbefale å supplere med en ny tretimers påbyggingsøkt og en praksisrettet kursdag på et senere tidspunkt. Deltakerne får dermed en kompetanse tilsvarende innføringskurset, og alt de trenger for å komme igang med egen begrepsundervisning.

 

Bestillingskurs med inntil 80 deltakere:

Webinar (3 timer inkl pauser): veil. 7.500

 

3t begrepsverksted - GBS

Praktiske øvinger i bruk av BU-modellen og analytisk koding (bruk av grunnleggende begreper i beskrivelser).

Ingenting slår praktisk utprøving og erfaringsutveksling når det gjelder å lære seg å bruke BU-modellen på variert og fleksibelt vis!

Om 3-4 timers begrepsverksted – Grunnleggende begrepssystemer:

Praktiske øvinger i bruk av BU-modellen og analytisk koding (bruk av grunnleggende begreper i beskrivelser).

3-4 timers begrepsverksted egner seg som oppfriskningskurs og som “top-up” i forbindelse med planleggingsdager ved skoler som allerede har bygget kompetanse innen Systematisk begrepsundervisning.

Mangler slik kompetanse, forutsettes at kursdeltakere setter seg inn i teori og BU-modell i forkant. Ta kontakt for informasjon.

 

 

Veil.pris: 11.500 + reise/opphold kurslærer

 

3t begrepsbasert fagundervisning

Praktiske øvinger i bruk av grunnleggende begreper og begrepssystemer for å fremme forståelse og sammeheng i fagene.

En engasjerende innfallsport til til Systematisk begrepsundervisning for faglærere og spesialpedagoger i grunnskolen.

Om 3-4 timers verksted i begrepsbasert fagundervisning

Hvordan bruke grunnleggende begreper og begrepssystemer inn i fagundervisningen?

Dette tilbudet egner seg som påbygging for skoler som allerede har bygget noe kompetanse innen Systematisk begrepsundervisning.

Innholdet i dette verkstedet vil kunne skreddersys etter valgt fag/tema.

Mangler slik kompetanse, forutsettes at kursdeltakere setter seg inn i teori og BU-modell i forkant. Ta kontakt for informasjon.

 

 

Veil.pris: 12.500 + reise/opphold kurslærer

 

Hold kurs på egen arbeidsplass

Bestillingskurs gir rimelige opplæringsløsninger for kommuner, skoler, barnehager, PPT og andre organisasjoner. Vi tilbyr populære kurspakker som kan tilpasses etter behov. Webinarbaserte kurs gir fleksibilitet, men vi anbefaler også fysiske samlinger for praktisk erfaring. Våre todagers innføringskurs som kombinerer webinar og fysisk samling, vil derfor ofte passe best i både pris og opplegg. 

I tillegg tilbyr vi støttepakker for etterfølgende implementering av undervisningspraksis, inkludert hjelp med begrepsundervisningsplaner og veiledning. Skoler som bestiller kurs får også verdifulle begrepsoversikter og plakater for klasserommet.

Ta kontakt for å diskutere ulike muligheter og få et godt pristilbud. Vi har samlet referanser fra noen av kommunene og skolene som har kjøpt kurs av oss tidligere.

Kontakt oss

Ønsker du å bestille kurs, veiledning eller har du spørsmål? Fyll ut kontaktskjemaet under og vi tar kontakt tilbake så raskt som mulig, vanligvis innen to arbeidsdager.


post@nyborgped.no

+4748244945

Følg vår Instagram

Følg vår Facebook

Følg vår Linkedin