BESTILLINGSKURS

Bestillingskurs er den rimeligste løsningen når kommuner, skoler, barnehager, PPT eller andre organsisasjoner ønsker å kurse flere av sine ansatte. Vi ønsker at så mange som mulig skal få tilgang til denne viktige kompetansen og strekker oss derfor langt både med tanke på tilpasning av opplegg og pris.av

Under finner du kurspakkene som vi har solgt mest av de siste årene. Det er mulig å gjøre tilpasninger i omfang og innhold. Vi får gode tilbakemeldinger på våre webinarbaserte kurs, men vil anbefale å velge fysisk samling dersom dere har budsjett for dette. Det er noe med å se og prøve ut ting i praksis og kunne være mer fleksibel i praktiske gruppeøvinger og veiledning underveis i kursene.Når det gjelder våre todagers innføringskurs, har vi funnet at en kombinasjon av webinar og fysisk samling er optimal (se under).

Vi tilbyr også kurspakker som inkluderer oppfølgingsopplegg for lokalt ressurs-/lederteam etter gjennomført kurs, slik at det blir lettere å implementere ny undervisningspraksis i egen organisasjon. Det kan for eksempel gis hjelp med å utarbeide lokal begrepsundervisningsplan, slik flere kommuner har gjort, eller et opplegg med observasjon og veiledning når dere har kommet litt gang. Skoler som bestiller kurs, vil også kunne få med et klassesett med begrepsoversikter og et par flotte begrepsplakater fra EnTo som kan henges opp i klasserom.

Ta kontakt for å diskutere ulike muligheter og få et godt pristilbud. Vi har samlet referanser fra noen av kommunene og skolene som har kjøpt kurs av oss tidligere.

Innføringskurs - BESTILLING

 

    • som 2 webinardager, eller
    • som 1 webinardag + en fysisk kursdag på egen arbeidsplass

Innføringskurset er vår bestselger for dem som ikke har tidligere erfaring med bruk av Systematisk begrepsundervisning.

Hver av kursdagene varer 6 timer inkl pauser. Mellom kursdagene gjennomfører deltakerne en praksisoppgave.
Bestillingskurs anbefales dersom dere er flere enn 7 deltakere, ønsker kurs på andre datoer enn våre åpne innføringskurs eller har lyst å ha siste kursdag som en fysisk samling.

Mot et tillegg i pris, kan kurset også deles opp i en kursserie med flere kortere økter på ettermiddag, f.eks. i forbindelse med personalsamlinger.

Les mer om innføringskursets målgruppe og innhold.

Kurslitteratur:

AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN – Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad.

Vi anbefaler å bestille kursboka sammen med kurset og få boka tilsendt i forkant.

Veiledende priser:

Begge dager som webinar:
kr 15.500

1.dag som webinar, 2.dag fysisk på egen arbeidsplass:
kr 22.000 + reise/opphold kurslærer

Ta kontakt for et godt pristilbud!

Avlysning:

Bindende ved bestilling. Kurset kan eventuelt forskyves etter avtale.

HELDAGS INTROKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING - BESTILLING

Introdagen (6 timer inkl pauser) egner seg som en første introdusjon til temaet Systematisk begrepsundervisning, eller som et kortere oppfriskningskurs for kommuner/større organisasjoner som allerede har bygget endel begrepsundervisningskompetanse.

Om dere etter denne introduksjonsdagen ønsker å gå videre med implementering av BU-modellen i kommunen/skolen/barnehagen, vil vi anbefale å supplere med innkjøp av kursbok og en mer praksisrettet kursdag på et senere tidspunkt. Deltakerne får dermed en kompetanse tilsvarende innføringskurset, og alt de trenger for å komme igang med egen begrepsundervisning.

Veiledende priser:

Bestillingkurs med inntil 80 deltakere

Webinardag (6 timer inkl pauser):
kr 8.500

Fysisk (6 timer inkl pauser):
kr 14.000 + reise/opphold kurslærer

Ta kontakt for et godt tilbud.

Avlysning:

Bindende ved bestilling. Kursdagen kan eventuelt forskyves etter avtale.

3 TIMERS BEGREPSVERKSTED - BESTILLING

Praktiske øvinger i bruk av BU-modellen og analytisk koding (bruk av grunnleggende begreper i beskrivelser)

3 timers begrepsverksted egner seg som oppfriskningskurs og som “top-up” i forbindelse med planleggingsdager ved skoler som allerede har bygget endel Systematisk begrepsundervisningskompetanse.

Mangler slik kompetanse, forutsettes at kursdeltakere setter seg inn i teori og BU-modell i forkant. Ta kontakt for informasjon og bestilling av kursbok.

Veil.pris gjelder standard opplegg fra vår side. Tilpasning vil kunne gi tillegg i pris.

Veil.  pris:

8500 + reise/opphold kurslærer

Ta kontakt for bestilling.

Avlysning:

Bindende ved bestilling. Kursdagen kan eventuelt forskyves etter avtale.