Kurs

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs.

BU-KURS / INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Innføringskurset er et 10-timers kurs fordelt over to dager, og gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning. Kurset gir orientering om Nyborgs teorier rundt undervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS) og praktiske øvinger med BU-modellen etter Nyborg. Du presenteres også for Nyborgs modell for ferdighetslæring og hvordan du kan begynne å lære elevene analytisk tenkning.

Mange av våre kursdeltakere på innføringskurs/modul 1 har erfart det nyttig å ta dette kurset på nytt etter 1/2-1 år, etter å ha fått mer praktisk erfaring. Det er mye “input” på kort tid på disse kursene, og ved å ta kurset om igjen, vil en oppleve at en legger merke til nye ting som en nå, ut fra egen praktisk erfaring, har forutsetninger for å se betydningen av. Mange har også spørsmål som de nå får anledning til å diskutere både med kurslærer og medstudenter på kurset.

Vi har et stående tilbud at de som har tatt dette kurset hos oss tidligere, kan få delta på nytt til 50% rabatt, forutsatt at det er ledige plasser etter påmeldingsfristene har utløpt.

For skoler/barnehager/kommuner som ønsker innføring i prinsippene for Systematisk begrepsundervisning for flere ansatte, er vårt innføringskurs et mindre omfattende kurstilbud.

Innføringskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris på bestillingskurs.

PÅBYGGINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Har du tatt innføringskurset og fått praktisert en del på egenhånd, vil det også gi stort utbytte å delta på påbyggingskurset (tilsvarer modul 4 i modulkurset vårt). Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen til å undervise mer komplekse fagbegreper og fagferdigheter, med særlig fokus på lesing, skriving og regning.  Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som er et veldig godt redskap i den daglige undervisningen. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter. 

Påbyggingskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

MODULBASERT KURS I NYBORGPEDAGOGIKKEN

 

Vi tilbyr modulbasert etterutdanningskurs innen Systematisk Begrepsundervisning  – fleksibel oppstart, delvis nettbasert. 

Kurspakken består av til sammen seks moduler der teori integreres med praksisoppgaver av stadig mer kompleks karakter.

To av modulene er fysiske kurs (se under), resten er nettbasert med mål om samlet å gi deltakeren kunnskap på et nivå som både kan brukes i egen praksis og ved kursing og veilledning av andre.

Dette tilbudet er rettet mot alle som ønsker en teoretisk forståelse for det pedagogiske arbeidet, enten de arbeider med undervisning av barn og unge i barnehage- eller skole, i ordinær klasseundervisning, i spesialpedagogisk/logopedisk arbeid eller i arbeid med flerspråklige elever. Assistenter og spesielt interesserte foreldre vil også ha godt utbytte av kursene (kursene forutsetter ikke pedagogisk utdanning).

Les mer om modulopplegget.

KURS I STUDIETEKNIKK

Med utgangspunkt i forståelse om hvordan begreper, begrepssystemer og mer komplekse kunnskapsstrukturer dannes,  kan vi  også tilegne oss svært gode studieteknikker. Vårt kurs i studieteknikk for førsteårstudenter har fått svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil også egne seg for elever ved videregående skole.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

FORELDREKURS

Vi tilbyr 2-timers foreldrekurs i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Kurset gir  innføring i hva vi som foreldre kan gjøre for å fremme god begrepsdannelse hos barna og hvordan vi kan gi mer effektiv hjelp med leksene. Her gis tips om artige aktiviteter og spill som vil utvikle barnets kognitive ferdigheter. Aktuelt innslag på foreldremøter i skole og barnehage.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

ANDRE BESTILLINGSKURS

Våre medarbeidere har mye erfaring med Systematisk begrepsundervisning brukt i spesialpedagogisk oppfølging overfor barn og ungdom som strever med matematikk, lesing og skriving. Småkurs innen emner som “Forstå titallsystemet”, “Forstå omregning av måleenheter”, “Arbeid for bedre leseflyt” “Kontroll over dobbeltkonsonantene” osv tilbys til skoler i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. 

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

FREDRIKSTAD

31.okt og 28.nov

 

Gamlebyen Hotell, Teglhuset

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

STAVANGER

Våren 2020

Mer info om dato
og kurslokale kommer

 

Påbyggingskurs

STAVANGER

Våren 2020

Mer info om dato
og kurslokale kommer

 

Påbyggingskurs

OSLO 

Våren 2020

Mer info om dato
og kurslokale kommer

 

Bestillingskurs

Er dere flere fra samme kommune/organisasjons
som ønsker å ta kurs?

Da vil bestillingskurs være den rimeligste løsningen

 

Ta kontakt for mer informasjon
og priser

 

 

Bestillingskurs

Bruk av Aha! Begripe med begreper

Aktuelle for bruk i:

-begynneropplæring
-intensivopplæring
-spesialundervisning
-grunnleggende norsk

 

Ta kontakt for mer informasjon
og priser

 

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

HAMAR

13.sept og 25.okt

Påbegynt

Hotell Victoria

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

PORSGRUNN

27.sept og 1.nov

Påbegynt

Hotell Vic

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

BERGEN

10. des og 21. jan

 

Påmeldingsfrist: 1. des

Eidsvåg, Bergen 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

KRISTIANSAND S

Våren 2020

Mer info om dat0
og kurslokale kommer

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

ÅLESUND

Våren 2020

Mer info om dato
og kurslokale kommer

 

Påbyggingskurs

ÅLESUND

Våren 2020

Mer info om dato
og kurslokale kommer

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

NORHEIMSUND

August 2020

Mer info om dato
og kurslokale kommer

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

KRISTIANSUND N

19.sept og 17.okt

Påbegynt

Astoria Hotell

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

STEINKJER

27.sept og 1.nov

Påbegynt

Quality Hotel Grand

 

Kurs

INNFØRINGSKURS i Systematisk begrepsundervisning

FREDRIKSTAD: 31.okt + 28.nov 19

Gamlebyen Hotell, Teglhuset

 

 

INNFØRINGSKURS i Systematisk begrepsundervisning

BERGEN: 10.des og 21.jan

Maks 8 deltakere

Eidsvåg

Påmeldingsfrist: 1.des

 

5

INNFØRINGSKURS i Systematisk begrepsundervisning

STAVANGER – KRISTIANSAND – ÅLESUND

Våren 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

5

INNFØRINGSKURS i Systematisk begrepsundervisning

NORHEIMSUND

August 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

5

PÅYGGINGSKURS

STAVANGER – OSLO – ÅLESUND

Våren 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

BESTILLINGSKURS

 

Mer informasjon

 

BESTILLINGSKURS

 Bruk av Aha! Begripe med begreper

Mer informasjon

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

Kurs

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

BU-KURS/ INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

 

For deg som ikke ønsker å ta hele modulkurset, og for skoler/barnehager/kommuner som ønsker innføring i prinsippene for Systematisk begrepsundervisning for flere ansatte, er vårt innføringskurs et mindre omfattende kurstilbud.

Innføringskurset (som samtidig er modul 1 i kurspakken over) er et 10-timers kurs fordelt over to dager, og gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning. Kurset gir orientering om Nyborgs teorier rundt undervisning av grunnleggende begrepssystemer og praktiske øvinger med den såkalte BU-modellen. Du presenteres også for Nyborgs modell for ferdighetsopplæring og hvordan du kan begynne å lære elevene analytisk tenkning.

Mange av våre kursdeltakere på innføringskurs/modul 1 har erfart det nyttig å ta dette kurset på nytt etter 1/2-1 år, etter å ha fått mer praktisk erfaring. Det er mye “input” på kort tid på disse kursene, og ved å ta kurset om igjen, vil en oppleve at en legger merke til nye ting som en nå, ut fra egen praktisk erfaring, har forutsetninger for å se betydningen av. Mange har også spørsmål som de nå får anledning til å diskutere både med kurslærer og medstudenter på kurset.

Vi har et stående tilbud at de som har tatt dette kurset hos oss tidligere, kan få delta på nytt til 50% rabatt, forutsatt at det er ledige plasser etter påmeldingsfristene har utløpt.

Innføringskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris på bestillingskurs.

PÅBYGGINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Har du tatt innføringskurset og fått praktisert en del på egenhånd, vil det også gi stort utbytte å delta på påbyggingskurset (tilsvarer modul 4 i modulkurset vårt). Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen til å undervise mer komplekse fagbegreper og fagferdigheter, med særlig fokus på lesing, skriving og regning.  Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som er et veldig godt redskap i den daglige undervisningen. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter. 

Påbyggingskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

MODULBASERT KURS I NYBORGPEDAGOGIKKEN

 

Vi tilbyr modulbasert etterutdanningskurs innen Systematisk Begrepsundervisning  – fleksibel oppstart, delvis nettbasert. 

Kurspakken består av til sammen seks moduler der teori integreres med praksisoppgaver av stadig mer kompleks karakter.

To av modulene er fysiske kurs (se under), resten er nettbasert med mål om samlet å gi deltakeren kunnskap på et nivå som både kan brukes i egen praksis og ved kursing og veilledning av andre.

Dette tilbudet er rettet mot alle som ønsker en teoretisk forståelse for det pedagogiske arbeidet, enten de arbeider med undervisning av barn og unge i barnehage- eller skole, i ordinær klasseundervisning, i spesialpedagogisk/logopedisk arbeid eller i arbeid med flerspråklige elever. Assistenter og spesielt interesserte foreldre vil også ha godt utbytte av kursene (kursene forutsetter ikke pedagogisk utdanning).

Les mer om modulopplegget.

KURS I STUDIETEKNIKK

Med utgangspunkt i forståelse om hvordan begreper, begrepssystemer og mer komplekse kunnskapsstrukturer dannes,  kan vi  også tilegne oss svært gode studieteknikker. Vårt kurs i studieteknikk for førsteårstudenter har fått svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil også egne seg for elever ved videregående skole.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

FORELDREKURS

Vi tilbyr 2-timers foreldrekurs i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Kurset gir  innføring i hva vi som foreldre kan gjøre for å fremme god begrepsdannelse hos barna og hvordan vi kan gi mer effektiv hjelp med leksene. Her gis tips om artige aktiviteter og spill som vil utvikle barnets kognitive ferdigheter. Aktuelt innslag på foreldremøter i skole og barnehage.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

ANDRE BESTILLINGSKURS

Våre medarbeidere har mye erfaring med Systematisk begrepsundervisning brukt i spesialpedagogisk oppfølging overfor barn og ungdom som strever med matematikk, lesing og skriving. Småkurs innen emner som “Forstå titallsystemet”, “Forstå omregning av måleenheter”, “Arbeid for bedre leseflyt” “Kontroll over dobbeltkonsonantene” osv tilbys til skoler i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. 

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

FREDRIKSTAD

31.okt og 28.nov

 

Gamlebyen Hotell, Teglhuset

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

BERGEN

10.des og 21.jan

 

Påmeldingsfrist: 1.des.

Eidsvåg

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

STAVANGER

Våren 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

KRISTIANSAND S

Våren 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

ÅLESUND

Våren 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

NORHEIMSUND

August 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

 

PÅBYGGINGSKURS

ÅLESUND

Våren 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

 

PÅBYGGINGSKURS

STAVANGER

Våren 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

 

PÅBYGGINGSKURS

OSLO

Våren 2020

Mer info om dato og kurslokale kommer

 

Bestillingskurs

Er dere flere fra samme kommune/organisasjon som ønsker å ta kurs?
Da vil bestillingskurs være den rimeligste løsningen

 

Ta kontakt for mer informasjon
og priser

 

 

Bestillingskurs

Bruk av
Aha! Begripe med begreper

Aktuelle for:

– begynneropplæring
– intensivopplæring
– spesialundervisning
– grunnleggende norsk

 

Ta kontakt for mer informasjon
og priser

 

 

VÅRe modulkurs

 

Praktisk rettet innføringskurs med innføring i Systematisk Begreps-undervisning (BU) og Nyborg sine modeller.

Noen tilbakemeldinger fra modul 1 samling i Norheimsund:

  • “Jeg lærte mye om grunnleggende begreper og hvorfor det er viktig i denne “læringsstrategien”. Kurset svarte absolutt til forventningene, fikk mye ut av kurset, som var godt lagt opp. Likte godt at det var rett på sak og at jeg hadde fått noen linker før kurset startet. Likte også at vi fikk mulighet til å prøve selv og fikk veiledning.”
  • “Kurset ga en god og lettfattelig fremstilling av Nyborgs modeller, – til å forstå også for meg uten høyere utdannelse. Og vi var en såpass liten gruppe at det var lett å spørre, få tilbakemelding og snakke med hverandre. Jeg er overveldet over hvor mye jeg synes jeg har lært .”
  • “Var fint å få teorien på en litt enklere måte, også supert å se begrepsundervisningen i praksis. Er inspirert til å prøve ut litt mer selv…”

 LES MER

PRISER: 3700,- inkl mat 2 kursdager 

Selvstudier og teorifordypning med teoretiske refleksjonsoppgaver. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

Praktisk undervisning av enkeltelev. Innleveringsoppgave med vurdering. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

 

Anvendelse av teoriene og bruk av modellene i fag- og ferdighets-undervisning. Fysisk samling over 2 dager planlagt. Inngår som Modul 4 i intensivkurs, men det er mulig å delta uten å kjøpe andre moduler. For å delta på dette kurset, må du ha en del teoretisk forståelse mht Nyborg-modellene. F.eks. fra Innføringskurs i systematisk begrepsundervisning (modul 1). Ta kontakt om du er usikker på om du har tilstrekkelig bakgrunn til å ha utbytte av kurset.

PRISER: 3700,- inkl mat

Teoretisk oppgave tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
Praktisk undervisning tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
RABATTER
Rabatt for INAP medlemskap Modul 1 og 4. 10 %  

Husk å oppgi om du er medlem av INAP ved skriftlig påmelding
For mer info om INAP, se www.inap.no

 

 

Kurs for skoler

KURS FOR SKOLELEDERE, SKOLEEIERE OG TEAMLEDERE - FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS I SKOLEN

Ferdighetslæring og begrepslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring.

 

Ved hjelp av prinsippene i den Systematiske begrepsundervisningen etter Magne Nyborg kan vi, ved hjelp av relativt enkle grep, både imøtekomme de nye skolepolitiske føringene og samtidig forebygge kostnader ved å satse på undervisning som virker læringsfremmende og inkluderende for alle elever.

I tillegg til å gi en kort innføring i Systematisk Begrepsundervisning/nyborgpedagogikken, vil vi i løpet av disse to kursdagene vise hvilket potensiale denne metodikken har når det gjelder:

  • Forebygging av lærevansker
  • Tilpasset opplæring i et inkluderende perspektiv
  • Tidlig innsats og intensiv opplæring
  • Språk- og begrepslæring for minoritetsspråklige elever 
  • Algoritmisk tenkning/analytisk koding

Undervisningsmodellene til Magne Nyborg er forskningsbaserte og vel utprøvde i praksis.  Brukt på kompetent vis i førskole og på småskoletrinnet har disse vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektive ved tidlig innsats og intensiv opplæring. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen. 

Kurset vil og formidle erfaringer med metoder for å implementere BU i skolen for å få det til å fungere.

Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være aktuelt for fagteamledere og barnehageledere.

Dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats og inkludering gjennom nyborgpedagogikken, og hvilken gevinst det kan gi skoler og kommuner.

Hovedfokuset vil ligge på  hvordan nyborgpedagogikkens grunnlagstenkningen kan bidra til bedre læring for alle elever uansett utgangspunkt. Den Systematiske Begrepsundervisningen etter Magne Nyborg er forskningsbasert og vel utprøvd i praksis.  Brukt på småskoletrinnet har denne vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektiv som tidlig innsats. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen. Begrepsforståelse og god ferdighetslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring. Systemrettet arbeid med  kompetansebygging og implementering av Systematisk begrepsundervisning vil dermed bidra til å oppfylle mange av kravene som rettes til fremtidens skole, enten det gjelder dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats eller inkludering. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av hva Systematisk Begrepsundervisning er, potensialet til nyborgpedagogikken og en veiledning til implementeringsarbeidet, basert på flere års erfaring med slikt arbeid, Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være nyttig for fagteamledere. 

IMPLEMENTERING AV SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING I SKOLE/BARNEHAGE

Dette er et kurstilbud rettet mot skoler og barnehager som ønsker å implementere metodikken vår på et bredere plan. Kompetansen bygger på erfaring med implementeringsarbeid i både barnehager og skoler flere steder i Norge. Viktig erfaring er også samlet  gjennom  utviklingsprosjektet innen Systematisk begrepsundervisning ved   Norheimsund Friskule, en privat 1-10-skole i Hardanger. Der brukes nå i stor grad metodikken inn i alle fag på alle trinn.  Kurset vil skreddersys den enkelte institusjonen, både med tanke på omfang, varighet og innhold.

For mer informasjon og pris, ta kontakt.

MATEMATIKKINNSATS for skoler

Kurstilbud med observasjonspraksis til skoler som ønsker hjelp med smågruppe spes.ped- undervisning i matematikk. En av våre erfarne medarbeidere vil komme til skolen og vise hvordan Systematisk begrepsundervisning brukes i undervisning av barn og unge med utfordringer når det gjelder matematikkforståelse. Elevene vil etter avtale motta undervisning over 10 dobbelttimer, og spes.pedlærer/matematikklærer er med i timene og lærer dermed metodikken. Det gis i tillegg 2 timer veiledning til lærer i for- og etterkant av kurset. 

Tilbudet gjelder i Oslo, Kristiansand og Ålesund. Ta kontakt for informasjon og pris.