Våre kurs

Under følger en oversikt over de mest solgte kursene og kurspakkene våre, både åpne kurs og bestillingskurs.

Innføringskurs

Heldags introkurs

Halvdags introkurs

3t begrepsverksted

Påbyggingskurs

Kursformat

2-3 webinarbaserte innføringskurs og ett påbyggingskurs arrangeres årlig av Nyborg Pedagogikk. Her kan pedagoger fra hele landet melde seg på. Om det er mange som skal delta fra samme sted, om datoer ikke passer,  det ønskes fysisk samling eller spesialtilpasset opplegg, er det aktuelt med bestillingskurs. Du finner direkte link til de ulike kurssidene under arkfanen “kurs”.

Kursoversikt

Vi har en rekke webinarbaserte kurs og kurspakker. Det er også enkelt å bestille kurs til egen arbeidsplass etter behov. Velg hvordan du vil bygge denne viktige pedagogiske kompetansen, og kom i gang med oss i dag!

Innføringskurs

Vår bestselger, som gir alt du trenger av teori og praksis for å komme igang med egen begrepsundervisning. Webinarbasert eller kombinasjon webinar/fysisk samling. Delta på våre åpne kurs 3-4 ganger i året, eller velg bestillingskurs til egen arbeidsplass.

Om 2 dagers innføringskurs:

Veil. priser:

Kursavgift
Webinarbaserte innføringskurs (velg kull ved påmelding): 3.800 + kursbok

Grupperabatter og kampanjepris:
30% rabatt ved 2-3 påmeldte fra samme arbeidsplass
40% rabatt ved >3 påmeldte fra samme arbeidsplass
60% rabatt om skolen har kjøpt GB-testlisenser for 2023/24

Se også info på egen side om Innføringskurs.

Som bestillingskurs til egen arbeidsplass:
Begge dager som webinar: 17.500
1.dag som webinar, 2.dag fysisk: 22.000 + reise/opphold kurslærer
2 fysiske kursdager: 27.000 + reise/opphold kurslærer

Se mer info på egen side om bestillingskurs.

Heldags introkurs

Introdagen (6 timer inkl pauser) egner seg som en første introdusjon til temaet Systematisk begrepsundervisning, eller som et kortere oppfriskningskurs for kommuner/større organisasjoner som allerede har bygget endel kompetanse innen begrepsundervisning.

Om heldags introkurs:

Om dere etter denne introduksjonsdagen ønsker å gå videre med implementering av BU-modellen i kommunen/skolen/barnehagen, vil vi anbefale å supplere med en mer praksisrettet kursdag på et senere tidspunkt. Deltakerne får dermed en kompetanse tilsvarende innføringskurset, og alt de trenger for å komme i gang med egen begrepsundervisning.

Veil. priser:

Bestillingskurs med inntil 80 deltakere:

Webinardag (6 timer inkl pauser): 10.000 /12.500 ved todeling
(Skoler med GBT-lisenser får 50% rabatt på slik webinardag – kan ikke kombineres med rabattert deltakeravgift på det åpne innføringskurset)

Fysisk kursdag (6 timer inkl pauser): 14.000 + reise/opphold kurslærer

Ta kontakt for hyggelig pristilbud

Halvdags introkurs

Utforsk vårt webinarbaserte halvdags introkurs (3 timer inkludert pauser). Dette alternativet er perfekt for kurs- og planleggingsdager, når du ønsker å optimalisere tiden din for kompetansebygging i begrenset tidsramme.

Om halvdags introkurs:

Om dere etter denne introduksjonen ønsker å gå videre med implementering av BU-modellen i kommunen/skolen/barnehagen, vil vi anbefale å supplere med en ny tretimers påbyggingsøkt og en praksisrettet kursdag på et senere tidspunkt. Deltakerne får dermed en kompetanse tilsvarende innføringskurset, og alt de trenger for å komme igang med egen begrepsundervisning.

Veil. priser:

Bestillingskurs med inntil 80 deltakere

Webinar (3 timer inkl pauser): 5.000

(Skoler med GBT-lisenser får 50% rabatt på slike 3-timers samlinger – kan ikke kombineres med rabattert deltakeravgift på innføringskurs)

Ta kontakt for hyggelig pristilbud

3t begrepsverksted

Praktiske øvinger i bruk av BU-modellen og analytisk koding (bruk av grunnleggende begreper i beskrivelser).

Ingenting slår praktisk utprøving og erfaringsutveksling når det gjelder å lære seg å bruke BU-modellen på variert og fleksibelt vis!

Om 3 timers begrepsverksted:

3 timers begrepsverksted egner seg som oppfriskningskurs og som “top-up” i forbindelse med planleggingsdager ved skoler som allerede har bygget kompetanse innen Systematisk begrepsundervisning.

Mangler slik kompetanse, forutsettes at kursdeltakere setter seg inn i teori og BU-modell i forkant. Ta kontakt for informasjon.

Veil.pris:

8500 + reise/opphold kurslærer

Les mer om Begrepsverksted.

Ta kontakt for hyggelig pristilbud

Påbyggingskurs

Dette påbyggingskurset gir et videre dypdykk inn i nyborgpedagogikken for deg som har tatt innføringskurs og allerede har endel praksiserfaring med bruk av BU-modellen.

Om påbyggingskurs:

Få en helhetlig forståelse av alt som foregår i klasserommet, både av begreps- og ferdighetslæring, interaksjoner mellom elever, lærer og stoffet som undervises. Dette etterutdanningskurset gir deg ekspertise på et kompetanseområde som det er stor etterspørsel etter. Kurset er nokså omfattende med mellomliggende arbeidskrav og en avsluttende oppgave som skal godkjennes før kursbevis utstedes. Les mer om Påbyggingskurs.

Veil. pris:

4.900 + ev. kursbok

Fast rabattordning:

20% rabatt på førstkommende påbyggingskurs ved samtidig påmelding til innførings- og påbyggingskurs. 

Fullført kurs gir deg et godt grunnlag for å kunne gi kollegaveiledning og selv kurse andre innen Systematisk begrepsundervisning.

Det var en åpenbaring for meg at jeg bruker mange grunnleggende begreper når jeg skal undervise elevene mine. Jeg ble klar over at jeg har brukt begreper som elevene mine ikke kjenner innholdet i.

Etter kurset er jeg mer bevisst på hvilke begreper jeg bruker i undervisningen av fagbegreper, samt å undervise i begreper som er nødvendig først.

Ingrid Eidhem,

Spesialpedagog

Våre kurslærere

Inkluderende kompetansedeling med våre erfarne kurslærere gir deg nøklene til en åpen og mangfoldig læringsopplevelse.

Solveig Nyborg

Daglig leder, pedagog, kurslærer og innholdsutvikler

solveig@nyborgped.no

Sindre Nyborg

Pedagog og kurslærer
_

sindre@nyborgped.no

Erling-André K. Nilsen

Pedagog og kurslærer
_

erling@nyborgped.no

Kompetanse i begrepsundervisning - viktig som aldri før!

Vil du bli kjent med begrepsundervisning-metodikken? Les mer i våre artikler.

Begrepsundervisning og fagfornyelsen

Fagfornyelsens mål er flotte og ambisiøse. Elever skal lære å observere, beskrive, resonnere, tenke kritisk og se de store sammenhengene i og mellom fag. De skal lære både i dybden og i bredden og bli reflekterte, kunnskapsrike samfunnsborgere. Elevene skal også lære å lære og tilegne seg hensiktsmessige læringsstrategier.

For å kunne nå disse målene, trenger elevene analyse- og tenkeverktøy i form av viktige grunnleggende begreper. Dette vil være begreper om f.eks. farge, form, størrelse, antall, vekt, plass, rekkefølge, retning, hel/del-forhold, verdi og funksjon for å nevne noen. Disse trengs for å kunne oppfatte, sette ord på og sammenligne egenskaper og forhold knyttet til det som skal læres.

Begrepsundervisning og fagfornyelsen

Rammeplanen for barnehagen oppfordrer til å å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Innsikt i hvordan begreper og begrepssystemer dannes naturlig, vil være nyttig i dette pedagogiske arbeidet. Barnehage-årene er tiden for å samle viktige og varierte førstehåndserfaringer.

Med enkle grep vil vi kunne legge tilrette for at barna tilegner seg sikre og hensiktsmessige grunnleggende begreper. Disse vil de ha glede av både i lek, samhandling og kreative aktiviteter og når det gjelder språkutvikling. Når barna starter på skolen, vil de stå godt rustet i møte med alt det nye som skal læres.