Kurs

 

“Det var en åpenbaring for meg at jeg bruker mange grunnleggende
begreper når jeg skal undervise elevene mine. Jeg ble klar over at jeg har brukt begreper som elevene mine ikke kjenner innholdet i.

Etter kurset er jeg mer bevisst på hvilke begreper jeg bruker i undervisningen av fagbegreper, samt å undervise i begreper som er nødvendig først”

Ingrid Eidheim

Spesialpedagog

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus
og informasjon om kurs

3 timers BEGREPSVERKSTED - fysisk samling
Bestill begrepsverksted og la dere inspirere til praktisk begrepsundervisning!

Supert, ikke minst med tanke på å sikre 1.trinnselevenes begrepsmessige læreforutsetninger.

Her lærer dere å planlegge og gjennomføre begrepsundervisningsopplegg i praksis.

Begrepsverkstedet inneholder:

 • (Svært) kort introduksjon til grunnleggende begreper og BU-modellen til Nyborg
 • Demonstrasjoner
 • Gruppearbeid og -diskusjoner knyttet mot 2-3 valgte begreper
 • Q&A

Hovedvekt legges på generelle praktiske prinsipper, slik at dere kan overføre disse også til andre begreper. Begrepsverkstedet kan utvides med 1-2 timer for å kunne gå noe grundigere inn på teorien.

Deltakelse forutsetter at deltakere har forberedt seg ved å lese utsendt informasjon i forkant. Begrepsverkstedet er også et fint suplement til innføringskurs over nett.

Pris:

8.500 + dekking av reise/opphold kurslærer

 

Ta kontakt for mer informasjon

 

BU-KURS / INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Innføringskurset er et 10-timers kurs fordelt over to dager, og gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning. Kurset gir en innføring i Nyborgs teorier rundt begreper, undervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS) og praktiske øvinger med BU-modellen etter Nyborg. Vi ser også på hvordan disse begrepene kan brukes i analytisk tekning og koding.

Kurset tilsvarer modul 1 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler.

Informasjon om kommende innføringskurs.

Innføringskurset kan bestilles hos oss.

For enkeltskoler/barnehager som ønsker å bestille kurset, vil vi alltid anbefale dette todagers innføringskurset, gjerne i kombinasjon med påbyggingskurset. Dette vil gi god forståelse og  mestring når det kommer til begrepsundervisningsarbeidet, og et bedre utgangspunkt for å lykkes med implementering av den Systematiske begrepsundervisningen på et bredere plan.

Mer informasjon om bestillingskurs.

PÅBYGGINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen inn i fagundervisningen, med særlig fokus på undervisning av grunnleggende ferdigheter og fagbegreper.

Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som som kan bli et verdifullt og uunnværlig redskap i den daglige undervisningen når du først har lært å bruke den. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter.

Kurset tilsvarer modul 4 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler

Mer informasjon om kommende påbyggingskurs

Påbyggingskurs kan også bestilles hos oss, ta kontakt for informasjon og pris. 

 

MODULBASERT KURS I NYBORGPEDAGOGIKKEN

 

Vi tilbyr modulbasert etterutdanningskurs innen Systematisk Begrepsundervisning  – fleksibel oppstart, delvis nettbasert. 

Kurspakken består av til sammen seks moduler der teori integreres med praksisoppgaver av stadig mer kompleks karakter.

To av modulene er fysiske todagerskurs  (innføringskurs og påbyggingskurs), resten er nettbasert med mål om samlet å gi deltakeren kunnskap på et nivå som både kan brukes i egen praksis og ved kursing og veilledning av andre.

Dette tilbudet er rettet mot alle som ønsker en teoretisk forståelse for det pedagogiske arbeidet, enten de arbeider med undervisning av barn og unge i barnehage- eller skole, i ordinær klasseundervisning, i spesialpedagogisk/logopedisk arbeid eller i arbeid med flerspråklige elever. Assistenter og spesielt interesserte foreldre vil også ha godt utbytte av kursene (kursene forutsetter ikke pedagogisk utdanning).

Les mer om modulopplegget.

KURS I STUDIETEKNIKK

Med utgangspunkt i forståelse om hvordan begreper, begrepssystemer og mer komplekse kunnskapsstrukturer dannes,  kan vi  også tilegne oss effektive studieteknikker. Vårt kurs i studieteknikk for førsteårstudenter har fått svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil også egne seg for elever ved videregående skole.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

FORELDREKURS

Vi tilbyr foreldrekurs i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Kurset gir  innføring i hva vi som foreldre kan gjøre for å fremme god begrepsdannelse hos barna og hvordan vi kan gi mer effektiv hjelp med leksene. Her gis tips om artige aktiviteter og spill som vil utvikle barnets kognitive ferdigheter. Aktuelt innslag på foreldremøter i skole og barnehage.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

ANDRE BESTILLINGSKURS

Våre medarbeidere har mye erfaring med Systematisk begrepsundervisning brukt i spesialpedagogisk oppfølging overfor barn og ungdom som strever med matematikk, lesing og skriving. Småkurs innen emner som “Forstå titallsystemet”, “Forstå omregning av måleenheter”, “Arbeid for bedre leseflyt” “Kontroll over dobbeltkonsonantene” osv tilbys til skoler i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. 

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

 

WEBINAR

 

KULL B

 

 

24.mars + 21.april 9-15

Påmelding ita kontakt

 

 

 

Se infoside for
innføringskurs

Påbyggingskurs nyborgpedagogikk

 

 WEBINAR
HØST 2022

 

 

 

26.okt+16.nov+7.des
kl 12-16

 

 

 

Se infoside for
påbyggingskurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestillingskurs


Er dere flere fra samme kommune/organisasjon
som ønsker
å ta innføringskurs?

Da vil bestillingskurs være den rimeligste løsningen!

Priser fra 10.000 (webinarkurs)

Priser fra 15.000 (hybrid)

Priser fra 22 000 (fysisk)

 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon
og priser

 

 

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

 

WEBINAR

 

KULL C

 

20.okt + 10.nov 9-15

 

 

 

 

Se infoside for
innføringskurs

3 timers Begrepsverksted

til egen skole/barnehage

 

 

Bestillingskurs

 

 

 

pris 8500

+ reise/opphold kurslærer

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

 

 

 

 

 

AHA Bestillingskurs

Bruk av Aha! Begripe med begreper

 

Aktuelle for bruk i:

-begynneropplæring
-intensivopplæring
-spesialundervisning
-grunnleggende norsk

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon
og priser

 

 

 

Kurs

INNFØRINGSKURS

 

WEBINAR – VINTER 23

KULL A
27.jan + 17.feb 23

 PÅGÅR

 

Mer informasjon 

INNFØRINGSKURS

 

WEBINAR – VÅR 23

KULL B
24.mars+21.april 23, kl 9-15

Påmelding: 20.mars

Mer informasjon 

INNFØRINGSKURS

 

WEBINAR – HØST 23

KULL C
20.okt +10.nov, kl 9-15

Mer informasjon 

3 timers begrepsverksted

Fysisk samling
Bestilles til egen skole/barnehage

 

Pris: 8500 (+ dekking av reise/opphold kurslærer)

Ta kontakt for mer informasjon

 

 

PÅBYGGINGSKURS

WEBINAR – HØST 2023

26.okt+16.nov+8.des

Mer informasjon

BESTILLINGSKURS

Er dere flere fra samme kommune/organisasjon
som ønsker å ta kurs?

Da vil bestillingskurs være den rimeligste løsningen!

Ta kontakt for pris og mer informasjon.

BESTILLINGSKURS

Bruk av Aha! Begripe med begreper

Ta kontakt for pris og mer informasjon. 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

Kurs

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

BU-KURS/ INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

 

Innføringskurset er et 10-timers kurs fordelt over to dager, og gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning. Kurset gir en innføring i Nyborgs teorier rundt begreper, undervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS) og praktiske øvinger med BU-modellen etter Nyborg. Vi ser også på hvordan disse begrepene kan brukes i analytisk tekning og koding.

Kurset tilsvarer modul 1 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler.

Informasjon om kommende innføringskurs.

Innføringskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris på bestillingskurs.

PÅBYGGINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen inn i fagundervisningen, med særlig fokus på undervisning av grunnleggende ferdigheter og fagbegreper.

Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som som kan bli et verdifullt og uunnværlig redskap i den daglige undervisningen når du først har lært å bruke den. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter.

Kurset tilsvarer modul 4 av vårt mer omfattende modulkurs,  bestående av seks moduler

Mer informasjon om kommende påbyggingskurs

Påbyggingskurs kan også bestilles hos oss, ta kontakt for informasjon og pris. 

MODULBASERT KURS I NYBORGPEDAGOGIKKEN

 

Vi tilbyr modulbasert etterutdanningskurs innen Systematisk Begrepsundervisning  – fleksibel oppstart, delvis nettbasert. 

Kurspakken består av til sammen seks moduler der teori integreres med praksisoppgaver av stadig mer kompleks karakter.

To av modulene er fysiske kurs (se under), resten er nettbasert med mål om samlet å gi deltakeren kunnskap på et nivå som både kan brukes i egen praksis og ved kursing og veilledning av andre.

Dette tilbudet er rettet mot alle som ønsker en teoretisk forståelse for det pedagogiske arbeidet, enten de arbeider med undervisning av barn og unge i barnehage- eller skole, i ordinær klasseundervisning, i spesialpedagogisk/logopedisk arbeid eller i arbeid med flerspråklige elever. Assistenter og spesielt interesserte foreldre vil også ha godt utbytte av kursene (kursene forutsetter ikke pedagogisk utdanning).

Les mer om modulopplegget.

KURS I STUDIETEKNIKK

Med utgangspunkt i forståelse om hvordan begreper, begrepssystemer og mer komplekse kunnskapsstrukturer dannes,  kan vi  også tilegne oss svært gode studieteknikker. Vårt kurs i studieteknikk for førsteårstudenter har fått svært gode tilbakemeldinger. Kurset vil også egne seg for elever ved videregående skole.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

FORELDREKURS

Vi tilbyr 2-timers foreldrekurs i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. Kurset gir  innføring i hva vi som foreldre kan gjøre for å fremme god begrepsdannelse hos barna og hvordan vi kan gi mer effektiv hjelp med leksene. Her gis tips om artige aktiviteter og spill som vil utvikle barnets kognitive ferdigheter. Aktuelt innslag på foreldremøter i skole og barnehage.

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

ANDRE BESTILLINGSKURS

Våre medarbeidere har mye erfaring med Systematisk begrepsundervisning brukt i spesialpedagogisk oppfølging overfor barn og ungdom som strever med matematikk, lesing og skriving. Småkurs innen emner som “Forstå titallsystemet”, “Forstå omregning av måleenheter”, “Arbeid for bedre leseflyt” “Kontroll over dobbeltkonsonantene” osv tilbys til skoler i Bergen, Oslo, Kristiansand og Ålesund. 

Kurslærer kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING

 

WEBINAR
VÅR 2023
KULL B

 

24.mars + 21.april kl 9-15

Påmelding innen 20.mars

 

 

Se infoside for
innføringskurs

INNFØRINGSKURS BEGREPS-UNDERVISNING


WEBINAR
HØST 2023

 

KULL C

 

20.okt + 10.nov 9-15

 

 

 

Se infoside for
innføringskurs

3 timers Begrepsverksted

til egen skole/barnehage 

 

 

Bestillingskurs

pris 8500

+ reise/opphold kurslærer

 

 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

 

 

 

 

 

Påbyggingskurs nyborgpedagogikk

WEBINAR
HØST 2022

 

26.okt+ 16.nov + 8.des-23

 kl.12-16

 

 

 

 

 

Se infoside for påbyggingskurs

Bestillingskurs

Er dere flere fra samme
kommune/organisasjon
som ønsker å ta kurs?


Da vil bestillingskurs være
den rimeligste løsningen!

 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon
og priser 

 

Bestillingskurs

Bruk av
Aha! Begripe med begreper

Aktuelle for:

– begynneropplæring
– intensivopplæring
– spesialundervisning
– grunnleggende norsk

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon
og priser

 

VÅRe modulkurs

 

Praktisk rettet innføringskurs med innføring i Systematisk Begreps-undervisning (BU) og Nyborg sine modeller.

Noen tilbakemeldinger fra modul 1 samling i Norheimsund:

 • “Jeg lærte mye om grunnleggende begreper og hvorfor det er viktig i denne “læringsstrategien”. Kurset svarte absolutt til forventningene, fikk mye ut av kurset, som var godt lagt opp. Likte godt at det var rett på sak og at jeg hadde fått noen linker før kurset startet. Likte også at vi fikk mulighet til å prøve selv og fikk veiledning.”
 • “Kurset ga en god og lettfattelig fremstilling av Nyborgs modeller, – til å forstå også for meg uten høyere utdannelse. Og vi var en såpass liten gruppe at det var lett å spørre, få tilbakemelding og snakke med hverandre. Jeg er overveldet over hvor mye jeg synes jeg har lært .”
 • “Var fint å få teorien på en litt enklere måte, også supert å se begrepsundervisningen i praksis. Er inspirert til å prøve ut litt mer selv…”

 LES MER

PRISER: 3800,- 

Selvstudier og teorifordypning med teoretiske refleksjonsoppgaver. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

Praktisk undervisning av enkeltelev. Innleveringsoppgave med vurdering. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

 

Anvendelse av teoriene og bruk av modellene i fag- og ferdighets-undervisning. Fysisk samling over 2 dager planlagt. Inngår som Modul 4 i intensivkurs, men det er mulig å delta uten å kjøpe andre moduler. For å delta på dette kurset, må du ha en del teoretisk forståelse mht Nyborg-modellene. F.eks. fra Innføringskurs i systematisk begrepsundervisning (modul 1). Ta kontakt om du er usikker på om du har tilstrekkelig bakgrunn til å ha utbytte av kurset.

PRISER: 3800,-

Teoretisk oppgave tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
Praktisk undervisning tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
RABATTER
Rabatt for INAP medlemskap Modul 1 og 4. 5 %
Husk å oppgi om du er medlem av INAP ved skriftlig påmelding
For mer info om INAP, se www.inap.no

Kurs for skoler

KURS FOR SKOLELEDERE, SKOLEEIERE OG TEAMLEDERE - FOREBYGGENDE OG TIDLIG INNSATS I SKOLEN

Ferdighetslæring og begrepslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring.

 

Ved hjelp av prinsippene i den Systematiske begrepsundervisningen etter Magne Nyborg kan vi, ved hjelp av relativt enkle grep, både imøtekomme de nye skolepolitiske føringene og samtidig forebygge kostnader ved å satse på undervisning som virker læringsfremmende og inkluderende for alle elever.

I tillegg til å gi en kort innføring i Systematisk Begrepsundervisning/nyborgpedagogikken, vil vi i løpet av disse to kursdagene vise hvilket potensiale denne metodikken har når det gjelder:

 • Forebygging av lærevansker
 • Tilpasset opplæring i et inkluderende perspektiv
 • Tidlig innsats og intensiv opplæring
 • Språk- og begrepslæring for minoritetsspråklige elever 
 • Algoritmisk tenkning/analytisk koding

Undervisningsmodellene til Magne Nyborg er forskningsbaserte og vel utprøvde i praksis.  Brukt på kompetent vis i førskole og på småskoletrinnet har disse vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektive ved tidlig innsats og intensiv opplæring. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen. 

Kurset vil og formidle erfaringer med metoder for å implementere BU i skolen for å få det til å fungere.

Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være aktuelt for fagteamledere og barnehageledere.

Dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats og inkludering gjennom nyborgpedagogikken, og hvilken gevinst det kan gi skoler og kommuner.

Hovedfokuset vil ligge på  hvordan nyborgpedagogikkens grunnlagstenkningen kan bidra til bedre læring for alle elever uansett utgangspunkt. Den Systematiske Begrepsundervisningen etter Magne Nyborg er forskningsbasert og vel utprøvd i praksis.  Brukt på småskoletrinnet har denne vist seg å både forebygge lærevansker og å være effektiv som tidlig innsats. Brukt på høyere klassetrinn hjelper denne pedagogiske tilnærmingen elevene til å sette kunnskapen i ryddige systemer, styrke deres analytiske og generaliserende evner og gi dem mer forståelse og sammenheng i faglæringen. Begrepsforståelse og god ferdighetslæring er uløselig knyttet sammen, og god begrepsforståelse er igjen avhengig av at elevene får tilegne seg de tenkeredskapene som skal til for god begrepslæring. Systemrettet arbeid med  kompetansebygging og implementering av Systematisk begrepsundervisning vil dermed bidra til å oppfylle mange av kravene som rettes til fremtidens skole, enten det gjelder dybdelæring, tilpasset opplæring, tidlig innsats eller inkludering. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av hva Systematisk Begrepsundervisning er, potensialet til nyborgpedagogikken og en veiledning til implementeringsarbeidet, basert på flere års erfaring med slikt arbeid, Kurset er spesielt rettet mot skoleledelse og kommunal ledelse, men kan også være nyttig for fagteamledere. 

IMPLEMENTERING AV SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING I SKOLE/BARNEHAGE

Dette er et kurstilbud rettet mot skoler og barnehager som ønsker å implementere metodikken vår på et bredere plan. Kompetansen bygger på erfaring med implementeringsarbeid i både barnehager og skoler flere steder i Norge. Viktig erfaring er også samlet  gjennom  utviklingsprosjektet innen Systematisk begrepsundervisning ved   Norheimsund Friskule, en privat 1-10-skole i Hardanger. Der brukes nå i stor grad metodikken inn i alle fag på alle trinn.  Kurset vil skreddersys den enkelte institusjonen, både med tanke på omfang, varighet og innhold.

For mer informasjon og pris, ta kontakt.

MATEMATIKKINNSATS for skoler

Kurstilbud med observasjonspraksis til skoler som ønsker hjelp med smågruppe spes.ped- undervisning i matematikk. En av våre erfarne medarbeidere vil komme til skolen og vise hvordan Systematisk begrepsundervisning brukes i undervisning av barn og unge med utfordringer når det gjelder matematikkforståelse. Elevene vil etter avtale motta undervisning over 10 dobbelttimer, og spes.pedlærer/matematikklærer er med i timene og lærer dermed metodikken. Det gis i tillegg 2 timer veiledning til lærer i for- og etterkant av kurset. 

Tilbudet gjelder i Oslo, Kristiansand og Ålesund. Ta kontakt for informasjon og pris.