Nyheter

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs og tilbud rettet mot skole og undervisning

Nytt kartleggingsverktøy for begreper

Conexus Engage har i samarbeid med Nyborg Pedagogikk utviklet en ny digital og adaptiv begrepstest. Denne kartleggeren vil være et viktig verktøy for bedre tilpasning av undervisning og bidra til større bevissthet om begrepenes betydning for læring.

Testen måler 33 viktige grunnleggende begreper innen 11 ulike kategorier på en spillbasert og interessevekkende måte. Hvert begrep måles med 6 oppgaver med stigende vanskegrad, noe som gjør det mulig å gradere hvor godt eleven mestrer det enkelte begrepet.

Testen kan brukes av elever i alle aldre, men anbefales brukt på 1.trinn, rett etter skolestart.  Læreren og skolen vil da kan få en umiddelbar og god oversikt over elevenes begrepsmessige læreforutsetninger. Deretter vil det kunne settes inn tilsvarende undervisningstiltak for de som trenger dette. Testen vil matche godt med undervisning etter Nyborgs BU- og GBS-modeller, og dermed bli et ekstra nyttig oppfølgingsverktøy for skoler og kommuner som har implementert denne pedagogikken.

CONEXUS ENGAGE

Ny master fra NTNU om kvalitet på begrepstester

Det foreligger nå en ny masteroppgave fra NTNU som retter fokus mot kvalitet av vanlig brukte begrepstester for kartlegging av grunnleggende begreper.
Denne viser at det hittil har vært få kartleggingsverktøy å velge mellom når det kommer til måling av grunnleggende begreper, og at disse har en varierende kvalitet. Tre begrepstester ble analysert for oppbygging og innhold, og ulike utfordringer ved målingen av begrepene påpekt.
I drøfting av resultatene settes det spesielt spørsmål ved reliabiliteten av de undersøkte testene, siden hvert begrep til vanlig kun måles med én enkelt oppgave. Oppgavene gir heller ikke alltid entydige svar, siden oppgaven måler flere begreper samtidig, og flere av oppgavene er beheftet med direkte feil. Som vurderingsgrunnlag for tiltak vil derfor disse begrepstestene ikke holde mål.

NTNUOPEN.NTNU.NO

Nytt digitalt læremiddel for begrepsundervisning

Norske læremidler AS lanserer en ny digital matematikkapp som bygger begreps- og matematikkforståelse trinn for trinn etter prinsippene i Systematisk begrepsundervinsing. Metoden er forskningsbasert og veldokumentert.
Velegnet som suplement til ordinære læreverk både i begynneropplæring og for elever som trenger bedre tilpasset opplæring i matematikkfaget på høyere trinn. Læringssiden gir læreren en rask innføring i bruk, og lærerappen inneholder rike veiledningsressurser til undervisning både digitalt og konkret.

ENTO.NO

Aha! Grunnleggende begreper utgitt på GAN Aschehoug

Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad har skrevet en teori- og metodebok om undervisning av grunnleggende begreper. Her får leseren en bred, men samtidig grundig innføring i det som kalles Systematisk begrepsundervisning eller nyborgpedagogikken. Boka inneholder også en 90 siders oppslagsdel over hvert av de grunnleggende begrepssystemene i Nyborgs GBS-modell. 

GAN.ASCHEHOUG.NO

Stort engelsk læreverk om Systematisk Begrepsundervisning er lansert i USA

Andreas Hansen har i samarbeid med Kelly Morgan lansert et stort læreverk for lærerstudenter i USA. Dette inkluderer en bok som kan kjøpes gjennom nettsidene deres.

Hvordan fatte matte på polsk

Nå kommer Hvordan fatte matte, som bygger på Magne Nyborgs Begrepsundervisningsmodell ut også på det polske markedet.

Mer praksisrettet matte

Vi må ta matten fra å føles som et tungt skriftspråk som mangler oversettelse, og gjøre det til noe nært som unge har et forhold til.

Dette skriver Tekna-student Sindre Nyborg i et debattinnlegg.

Artikkel i Hordaland Folkeblad

Avisa Hordaland Folkeblad skrev i august en fyldig artikkel om Nyborg Pedagogikk og nyborgpedagogikken.

Hvordan fatte matte på tysk

Nå kommer Hvordan fatte matte, som bygger på Magne Nyborgs Begrepsundervisningsmodell ut også på det tyske markedet.

Masteroppgave: Lærebokanalyse sett i lys av Systematisk Begrepsundervisning

Sindre Nyborg har skrevet master i matematikkdidaktikk ved NMBU      der han så på hvordan tre sentrale læreverk i matematikk for småskoletrinnet formidler begreper.

Hovedfunn i masteren var at læreverkene hverken gav noen    systematisk formidling av begreper og at de ikke legger opp til generalisering av begreper.

BRAGE.BIBSYS.NO

Artikkel i "Psykologi i kommunen 2/18"

Andreas Hansen har skrevet en gratis artikkel i tidsskriftet for spesialpedagogikk “Psykologi i kommunen”.

Artikkelen er en kortversjon av boka Systematisk Begrepsunder-      visning i teori og praksis.

Hvordan fatte Norsk på TV2

En grundig gjennomgang av norskundervisning med utgangspunkt i Ragnhild Hope Nyborg sitt norskundervisningsopplegg, som igjen var basert på arbeidet hennes med Systematisk begrepsundervisning. Skrevet av Elin Natås og Anne Lene Johnsen.

Boka er oppfølgeren til Hvordan Fatte Matte, som ble bestselger i        2017

TV2.NO

Aha! Begripe med begreper er lansert hos GAN Aschehoug

Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad har skrevet to elevbøker      og en metodebok som kommer våren 2019. Aha! er et nyskapende og fagovergripende læreverk i begynneropplæringen som bygger på Systematisk Begrepsundervisning etter Magne Nyborg.

Kurs i studieteknikk på 5 universiteter

Nyborg Pedagogikk holder denne høsten kurs i studieteknikk ved UiS, UiT, UiA, UiB og NMBU. Kursene er arrangert i av Tekna for tredje året på rad og er rettet mot deres medlemmer.
Tilbakemeldinger fra deltakere:
– Ny måte å se det å lære på!
– Veldig gjennomført, mange perspektiver, god oversikt OG dybde

TEKNA.NO/KURS

Følg oss på facebook

Nyheter

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs og tilbud rettet mot skole og undervisning