Nyheter

Kurs i studieteknikk på 5 universiteter

Nyborg Pedagogikk holder denne høsten kurs i studieteknikk ved UiS, UiT, UiA, UiB og NMBU. Kursene er arrangert i av Tekna for tredje året på rad og er rettet mot deres medlemmer.
Tilbakemeldinger fra deltakere:
– Ny måte å se det å lære på!
– Veldig gjennomført, mange perspektiver, god oversikt OG dybde

TEKNA.NO/KURS

Artikkel i Hordaland Folkeblad

Avisa Hordaland Folkeblad skrev i august en fyldig artikkel om Nyborg Pedagogikk og nyborgpedagogikken. 

HF.NO

Aha! Begripe med begreper er lansert hos GAN Aschehoug

Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad har skrevet to elevbøker      og en metodebok som kommer våren 2019. Aha! er et nyskapende          og fagovergripende læreverk i begynneropplæringen som bygger på Systematisk Begrepsundervisning etter Magne Nyborg.

GAN.ASCHEHOUG.NO

Hvordan fatte matte på polsk

Nå kommer Hvordan fatte matte, som bygger på Magne Nyborgs Begrepsundervisningsmodell ut også på det polske markedet.

MARGINESY.COM.PL

Nyhetsbrev for skole

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

Nyhetsbrev for foreldre

Få tips til hvordan du kan hjelpe barnet ditt.

Følg oss på facebook

INAP-seminaret

 

En film fra INAP-seminaret 2015

INAP-seminaret er en årlig samling for alle som er interessert i, eller jobber med, Systematisk Begrepsundervisning. Seminaret  ble arrangert for 4. gang 22. september 2018. I år fikk vi høre erfaringer fra det omfattende kommunale Harstadprosjektet og erfaringer med kompetansebygging om BU i de forsterkede avdelingene i Sarpsborg kommune. Med fokus på læremateriell fikk vi både møte forfatteren av Hvordan fatte norsk og høre om resultatet av en analyse av begrepsundervisning i de tre ledende begynnerlæreverkene i matematikk. Dessuten så vi nærmere på ferdighetslæringsmodellen og hvilket nyttig redskap dette er i all ferdighetsopplæring.
 Velkommen til neste samling!

Stort engelsk læreverk om Systematisk Begrepsundervisning er lansert i USA

Andreas Hansen har i samarbeid med Kelly Morgan lansert et stort læreverk for lærerstudenter i USA. Dette inkluderer en bok som kan kjøpes gjennom nettsidene deres.

SYSTEMATICCONCEPTTEACHING.COM

Masteroppgave: Lærebokanalyse sett i lys av Systematisk Begrepsundervisning

Sindre Nyborg har skrevet master i matematikkdidaktikk ved NMBU      der han så på hvordan tre sentrale læreverk i matematikk for småskoletrinnet formidler begreper.

Hovedfunn i masteren var at læreverkene hverken gav noen    systematisk formidling av begreper og at de ikke legger opp til generalisering av begreper.

BRAGE.BIBSYS.NO

- Mer praksisrettet matte

Vi må ta matten fra å føles som et tungt skriftspråk som mangler oversettelse, og gjøre det til noe nært som unge har et forhold til.

Dette skriver Tekna-student Sindre Nyborg i et debattinnlegg.

TEKNA.NO

Hvordan fatte matte på tysk

Nå kommer Hvordan fatte matte, som bygger på Magne Nyborgs Begrepsundervisningsmodell ut også på det tyske markedet.

RANDOMHOUSE.DE

Artikkel i "Psykologi i kommunen 2/18"

Andreas Hansen har skrevet en gratis artikkel i tidsskriftet for spesialpedagogikk “Psykologi i kommunen”.

Artikkelen er en kortversjon av boka Systematisk Begrepsunder-      visning i teori og praksis.

FPKF.NO

Hvordan fatte Norsk på TV2

En grundig gjennomgang av norskundervisning med utgangspunkt i Ragnhild Hope Nyborg sitt norskundervisningsopplegg, som igjen var basert på arbeidet hennes med Systematisk begrepsundervisning. Skrevet av Elin Natås og Anne Lene Johnsen.

Boka er oppfølgeren til Hvordan Fatte Matte, som ble bestselger i        2017

TV2.NO

Kurs i studieteknikk ved 5 universiteter

Nyborg Pedagogikk holder denne høsten kurs i studieteknikk ved
UiS, UiT, UiA, UiB og NMBU. Kursene er arrangert i av Tekna for tredje året på rad og er rettet mot deres medlemmer.
Tilbakemeldinger fra deltakere:
– Ny måte å se det å lære på!
– Veldig gjennomført, mange perspektiver, god oversikt OG dybde

TEKNA.NO/KURS

Artikkel i Hordaland Folkeblad

Avisa Hordaland Folkeblad skrev i august en fyldig artikkel om Nyborg Pedagogikk og nyborg-pedagogikken.

HF.NO

Aha! Begripe med begreper er lansert hos GAN Aschehoug

Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad har skrevet to elevbøker og en metodebok som kommer våren 2019. Aha! er et nyskapende og fagovergripende læreverk i begynneropplæringen som bygger på Systematisk Begrepsundervisning etter Magne Nyborg.

GAN.ASCHEHOUG.NO

Stort engelsk læreverk om Systematisk Begrepsundervisning er lansert i USA

Andreas Hansen har i samarbeid med Kelly Morgan lansert et stort læreverk for lærerstudenter i USA. Dette inkluderer en bok som kan kjøpes gjennom nettsidene deres.

SYSTEMATICCONSCEPTTEACHING.COM

Hvordan fatte matte på tysk

Nå kommer Hvordan fatte matte, som bygger på Magne Nyborgs Begrepsundervisningsmodell ut også på det tyske markedet.

RANDOMHOUSE.DE

Nyhetsbrev for skole

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

Nyhetsbrev for foreldre

Få tips til hvordan du kan hjelpe barnet ditt.

Følg oss på facebook

INAP-seminaret

 

En film fra INAP-seminaret 2015

INAP-seminaret er en årlig samling for alle som er interessert i, eller jobber med, Systematisk Begrepsundervisning. Seminaret  ble arrangert for 4. gang 22. september 2018. I år fikk vi høre erfaringer fra det omfattende kommunale Harstadprosjektet og erfaringer med kompetansebygging om BU i de forsterkede avdelingene i Sarpsborg kommune. Med fokus på læremateriell fikk vi både møte forfatteren av Hvordan fatte norsk og høre om resultatet av en analyse av begrepsundervisning i de tre ledende begynnerlæreverkene i matematikk. Dessuten så vi nærmere på ferdighetslæringsmodellen og hvilket nyttig redskap dette er i all ferdighetsopplæring.
 Velkommen til neste samling!

Masteroppgave: Lærebokanalyse sett i lys av Systematisk Begrepsundervisning

Sindre Nyborg har skrevet master i matematikkdidaktikk ved NMBU der han så på hvordan tre sentrale læreverk i matematikk for småskoletrinnet formidler begreper.

Hovedfunn i masteren var at læreverkene hverken gav noen systematisk formidling av begreper og at de ikke legger opp til generalisering av begreper.

BRAGE.BIBSYS.NO

Hvordan fatte Norsk på TV2

En grundig gjennomgang av norskundervisning med utgangspunkt i Ragnhild Hope Nyborg sitt norskundervisningsopplegg, som igjen var basert på arbeidet hennes med Systematisk begrepsundervisning. Skrevet av Elin Natås og Anne Lene Johnsen.

Boka er oppfølgeren til Hvordan Fatte Matte, som ble bestselger i 2017

TV2.NO

Artikkel i "Psykologi i kommunen 2/18"

Andreas Hansen har skrevet en gratis artikkel i tidsskriftet for spesialpedagogikk “Psykologi i kommunen”.

Artikkelen er en kortversjon av boka Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis.

FPKF.NO

- Mer praksisrettet matte

Vi må ta matten fra å føles som et tungt skriftspråk som mangler oversettelse, og gjøre det til noe nært som unge har et forhold til.

Dette skriver Tekna-student Sindre Nyborg i et debattinnlegg.

TEKNA.NO

Nyhetsbrev for skole

Meld deg på nyhetsbrev med faglig fokus og informasjon om kurs rettet mot skole.

Nyhetsbrev for foreldre

Få tips til hvordan du kan hjelpe barnet ditt.

Kurs i studieteknikk ved 5 universiteter

Nyborg Pedagogikk holder denne høsten kurs i studieteknikk ved
UiS, UiT, UiA, UiB og NMBU. Kursene er arrangert i av Tekna for tredje året på rad og er rettet mot deres medlemmer.
Tilbakemeldinger fra deltakere:
– Ny måte å se det å lære på!
– Veldig gjennomført, mange perspektiver, god oversikt OG dybde

TEKNA.NO/KURS

Artikkel i Hordaland Folkeblad

Avisa Hordaland Folkeblad skrev i august en fyldig artikkel om Nyborg Pedagogikk og nyborgpedagogikken.

HF.NO

Aha! Begripe med begreper er lansert hos GAN Aschehoug

Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad har skrevet to elevbøker og en metodebok som kommer våren 2019. Aha! er et nyskapende og fagovergripende læreverk i begynneropplæringen som bygger på Systematisk Begrepsundervisning etter Magne Nyborg.

GAN.ASCHEHOUG.NO

Stort engelsk læreverk om Systematisk Begrepsundervisning er lansert i USA

Andreas Hansen har i samarbeid med Kelly Morgan lansert et stort læreverk for lærerstudenter i USA. Dette inkluderer en bok som kan kjøpes gjennom nettsidene deres.

SYSTEMATICCONSCEPTTEACHING.COM

Hvordan fatte matte på tysk

Nå kommer Hvordan fatte matte, som bygger på Magne Nyborgs Begrepsundervisningsmodell ut også på det tyske markedet.

RANDOMHOUSE.DE

Masteroppgave: Lærebokanalyse sett i lys av Systematisk Begrepsundervisning

Sindre Nyborg har skrevet master i matematikkdidaktikk ved NMBU der han så på hvordan tre sentrale læreverk i matematikk for småskoletrinnet formidler begreper.

Hovedfunn i masteren var at læreverkene hverken gav noen systematisk formidling av begreper og at de ikke legger opp til generalisering av begreper.

BRAGE.BIBSYS.NO

Artikkel i "Psykologi i kommunen 2/18"

Andreas Hansen har skrevet en gratis artikkel i tidsskriftet for spesialpedagogikk “Psykologi i kommunen”.

Artikkelen er en kortversjon av boka Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis.

FPKF.NO

Hvordan fatte Norsk på TV2

En grundig gjennomgang av norskundervisning med utgangspunkt i Ragnhild Hope Nyborg sitt norskundervisningsopplegg, som igjen var basert på arbeidet hennes med Systematisk begrepsundervisning. Skrevet av Elin Natås og Anne Lene Johnsen.

Boka er oppfølgeren til Hvordan Fatte Matte, som ble bestselger i 2017

TV2.NO

- Mer praksisrettet matte

Vi må ta matten fra å føles som et tungt skriftspråk som mangler oversettelse, og gjøre det til noe nært som unge har et forhold til.

Dette skriver Tekna-student Sindre Nyborg i et debattinnlegg.

TEKNA.NO

Følg oss på facebook

INAP-seminaret

 

En film fra INAP-seminaret 2015

INAP-seminaret er en årlig samling for alle som er interessert i, eller jobber med, Systematisk Begrepsundervisning. Seminaret  ble arrangert for 4. gang 22. september 2018. I år fikk vi høre erfaringer fra det omfattende kommunale Harstadprosjektet og erfaringer med kompetansebygging om BU i de forsterkede avdelingene i Sarpsborg kommune. Med fokus på læremateriell fikk vi både møte forfatteren av Hvordan fatte norsk og høre om resultatet av en analyse av begrepsundervisning i de tre ledende begynnerlæreverkene i matematikk. Dessuten så vi nærmere på ferdighetslæringsmodellen og hvilket nyttig redskap dette er i all ferdighetsopplæring.
 Velkommen til neste samling!