BLOGG

Her har vi lagt ut artikler og kommentarer knyttet til  undervisning og skolepolitiske og pedagogiske debatter.

SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING SOM VOKSENOPPLÆRING

Vi har skrevet mye om hvor viktig det er at barnas begrepsmessige læreforutsetninger sjekkes ut tidlig, og at undervisningstiltak settes inn når man ser at viktige begreper og begrepssystemer er for svakt utviklet. Helst før det har ballet på seg med lærevansker....

Mysteriet med skolevegring

–Vi tror at dagens idé om å skape en skole for alle, fort ender med å bli en skole for de sterkeste. Men hadde vi laget en skole for de mest utsatte, hadde vi endt opp med en skole for alle. Dette konkluderer forfatterne av boka "Skolevegringsmysteriet", G.Brochmann...

INNAGERENDE ATFERD – HVA KAN GJØRES?

I dag leste jeg artikkelen "Slik kan du oppdage og møte de stille barna" i Utdanningsnytt.no, skrevet av spesialpedagog Jeanette Hovind. Den dreier seg om hvordan innagerende atferd som utvikles i tidlige barneår kan føre til angst og depresjoner senere i livet, og...

SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING SOM VOKSENOPPLÆRING

Vi har skrevet mye om hvor viktig det er at barnas begrepsmessige læreforutsetninger sjekkes ut tidlig, og at undervisningstiltak settes inn når man ser at viktige begreper og begrepssystemer er for svakt utviklet. Helst før det har...

Mysteriet med skolevegring

–Vi tror at dagens idé om å skape en skole for alle, fort ender med å bli en skole for de sterkeste. Men hadde vi laget en skole for de mest utsatte, hadde vi endt opp med en skole for alle. Dette konkluderer forfatterne av boka...

INNAGERENDE ATFERD – HVA KAN GJØRES?

I dag leste jeg artikkelen "Slik kan du oppdage og møte de stille barna" i Utdanningsnytt.no, skrevet av spesialpedagog Jeanette Hovind. Den dreier seg om hvordan innagerende atferd som utvikles i tidlige barneår kan føre til angst og...

BLIR ELEVER HENGENDE ETTER ?

Svært ofte dreier det seg om en snøball-effekt, der den utløsende faktoren  kunne vært forebygget,  fjernet eller i hvert fall sterkt redusert! Dette gjelder der man har oversett noen viktige hull i læreforutsetningene til elevene....

HJELP! LEKSER! – HVA ER LURT?

– Innspill til debatten om lekser og læring, og eventuell leksefri skole Ordet "lekse" kommer av det latinske ordet «lectio», som ifølge Det Norske Akademis Ordbok betyr «fortolkning, studium; preken, forelesning». Lekser i den forstand...

FAGFORNYELSEN OG GRUNNLEGGENDE BEGREPER

Mange har oppdaget at arbeid med begreper generelt, og grunnleggende begreper spesielt, spiller en nøkkelrolle i arbeidet med fagfornyelsen og kjerneelementene i fagene. I en rekke korte artikler belyser jeg hvorfor alt arbeid for å oppnå...