Blogg

Med jevne mellomrom vil det komme blogginnlegg med både tips og triks i undervisning, men også innlegg og svar til skolepolitiske og pedagogiske debatter.

FAGFORNYELSEN OG GRUNNLEGGENDE BEGREPER

Mange har oppdaget at arbeid med begreper generelt, og grunnleggende begreper spesielt, spiller en nøkkelrolle i arbeidet med fagfornyelsen og kjerneelementene i fagene. I en rekke korte artikler belyser jeg hvorfor alt arbeid for å oppnå dybdelæring må starte med å...

De nye kjerneelementene

Vi jobbet hardt for å bli hørt når det gjelder å få viktige grunnleggende, "fagovergripende" begreper viktige for all videre læring inn som kjerneelementer i fag som norsk, matematikk og naturfag, samt opplæring i hvordan disse skal kunne...