Blogg

Med jevne mellomrom vil det komme blogginnlegg med både tips og triks i undervisning, men også innlegg og svar til skolepolitiske og pedagogiske debatter.

BLIR ELEVER HENGENDE ETTER ?

Svært ofte dreier det seg om en snøball-effekt, der den utløsende faktoren  kunne vært forebygget,  fjernet eller i hvert fall sterkt redusert! Dette gjelder der man har oversett noen viktige hull i læreforutsetningene til elevene. Læreforutsetninger skolen burde ta...

HJELP! LEKSER! – HVA ER LURT?

– Innspill til debatten om lekser og læring, og eventuell leksefri skole Ordet "lekse" kommer av det latinske ordet «lectio», som ifølge Det Norske Akademis Ordbok betyr «fortolkning, studium; preken, forelesning». Lekser i den forstand av ordet, altså som middel for...

FAGFORNYELSEN OG GRUNNLEGGENDE BEGREPER

Mange har oppdaget at arbeid med begreper generelt, og grunnleggende begreper spesielt, spiller en nøkkelrolle i arbeidet med fagfornyelsen og kjerneelementene i fagene. I en rekke korte artikler belyser jeg hvorfor alt arbeid for å oppnå dybdelæring må starte med å...

De nye kjerneelementene

Vi jobbet hardt for å bli hørt når det gjelder å få viktige grunnleggende, "fagovergripende" begreper viktige for all videre læring inn som kjerneelementer i fag som norsk, matematikk og naturfag, samt opplæring i hvordan disse skal kunne...