FAGFORNYELSEN OG GRUNNLEGGENDE BEGREPER

Skoler og PPT over hele landet kontakter oss nesten daglig med spørsmål rundt begrepsundervisning. Mange har oppdaget at arbeid med begreper generelt, og grunnleggende begreper spesielt, er en del av arbeidet med kjerneelementene i de fleste fagene. For en del andre,...