INNAGERENDE ATFERD – HVA KAN GJØRES?

I dag leste jeg artikkelen “Slik kan du oppdage og møte de stille barna” i Utdanningsnytt.no, skrevet av spesialpedagog Jeanette Hovind. Den dreier seg om hvordan innagerende atferd som utvikles i tidlige barneår kan føre til angst og depresjoner senere i...