FAGFORNYELSEN OG GRUNNLEGGENDE BEGREPER

Mange har oppdaget at arbeid med begreper generelt, og grunnleggende begreper spesielt, spiller en nøkkelrolle i arbeidet med fagfornyelsen og kjerneelementene i fagene. I en rekke korte artikler belyser jeg hvorfor alt arbeid for å oppnå dybdelæring må starte med å...