Våre Medarbeidere

Solveig Nyborg
 

Daglig leder, pedagog
og kursholder

solveig@nyborgped.no

 

Sindre Nyborg
 

 Pedagog, web-ansvarlig
og kursholder

sindre@nyborgped.no

 

Erling-Andre
Kvitstad Nilsen

Pedagog og kursholder
  

erling@nyborgped.no

 

Sigurd Nyborg
 

Pedagog
 

sigurd@nyborgped.no

 

Ingvild Nyborg
 

Pedagog
 

ingvild@nyborgped.no

 

Tone Ravndal
 

Pedagog
 

tone@nyborgped.no

 

Magnus Nyborg
 

Utvikling og administrasjon
 

magnus@nyborgped.no

 

Våre medarbeidere

SOLVEIG NYBORG

SOLVEIG NYBORG

Daglig leder, Bergen

Solveig Nyborg er lektor med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk og har 5 år realfaglig utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

Solveig ble i 1991 kjent med sine svigerforeldre, Magne og Ragnhild Nyborg. På den tiden hadde de nylig etablert Institutt for Anvendt Pedagogikk i Asker. Hun fikk etter hvert et grundig innblikk den pedagogiske grunnlagstenkningen og undervisningsmetodene. Interessen for pedagogikk og spesialpedagogikk var vekket, og gjennom videreutdanning skiftet Solveig Nyborg etter hvert over til læreryrket og spesialpedagogikk. Hun har i flere år hatt pedagogisk ansvar ved Norheimsund Friskule i tillegg til kursing og privatundervisning. Erfaring som kursholder i Nyborg Pedagogikk sine kurs strekker seg over lfere år. Fra høsten 17 har Solveig også vært holdt kursene sine via BroAschehoug og fra våren 18 vært læreverkforfatter for GanAschehoug. 

Solveig startet i 2011 opp Nyborg Pedagogikk for undervisning og kompetanseformidling. Siden da ser hun gang på gang at dette er noe alle vil ha stor nytte av, samtidig som undervisningssituasjonen i seg selv er spennende og motiverende for både elev og lærer.

SINDRE NYBORG

SINDRE NYBORG

Pedagog, web-ansvarlig og kursholder, Oslo

Sindre er lektor i realfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og studerer nå administrasjon og ledelse ved OsloMet. 

Sindre har undervist barn og ungdom med lese-, skrive- og matematikkvansker for Nyborg Pedagogikk siden 2014, og har også 2 års erfaring som Ent3r-mentor i matematikk på Ås. Sindre holder kurs i Systematisk begrepsundervisning og studieteknikk både for lærere og studenter. Fra høsten 18 er Sindre engasjert som læreverkforfatter for Aschehoug Undervisning.

Ved siden av dette arbeidet har Sindre engasjert seg i både studentpolitisk i fagorganisasjonen Tekna, og jobber som fotograf.

ERLING-ANDRE KVITSTAD NILSEN

ERLING-ANDRE KVITSTAD NILSEN

Pedagog og kursholder, Ålesund

Erling er fra Ålesund der han er kontaktlærer for en 3.klasse ved den lokale barneskolen. Erling har satt seg svært grundig inn i Nyborg sine teorier og undervisningsmodeller. Han har gjort gode erfaringer med Systematisk Begrepsundervisning i begynneropplæringen for klassen sin, i privat spesialundervisning og i privat matematikkundervisning på ungdomsskolenivå. 

Erling satt i 2017 i Utdanningsdirektoratets faggruppe i musikk for utarbeiding av de nye kjerneelementene i faget. Les mer her. Fra høsten 18 er Erling engasjert som læreverkforfatter for Aschehoug Undervisning.

Erling er kursholder på kurs for Nyborg Pedagogikk, dels i regi av BROAschehourg. Han er også sertifisert veileder i Karlstadmodellen. Les mer om Karlstadmodellen her.

“BU-modellen (Systematisk Begrepsundervisning) er et godt verktøy for å planlegge og gjennomføre undervisning. Undervisningen blir praktisk og konkret, og elevene er aktive. Jeg har mange ganger blitt positivt overrasket over hvor godt elevene lærer, og hvor flinke de er blitt til å oppdage detaljer og til å sette ord på det de ser og kan. Dette styrker elevene bl.a i lese-, og skriveprosessen, de blir mer selvstendige og kan lettere vurdere og korrigere eget arbeid.”

SIGURD NYBORG

SIGURD NYBORG

Pedagog, Kristiansand

Sigurd har bachelor i pedagogikk med fordypning i musikk ved Universitetet i Agder, og tar nå et årsstudium i ledelse ved Universitetet i Tromsø. Han tilbyr privatundervisning, veiledning og kurs i Kristiansand. Han er gift med Ingvild Nyborg.

“Vi har hatt svært positive erfaringer med undervisningsopplegget i regi av Sigurd Nyborg. Jeg synes timene var gode, instruktive og grundige – samtidig som Sigurd greidde å kommunisere godt med datteren vår. Det var helt rett å starte undervisninga med de mest grunnleggende begrepene. Datteren vår ble raskt trygg på Sigurd. Takk for et bra gjennomført opplegg! (NEY)”

INGVILD NYBORG

INGVILD NYBORG

Pedagog, Kristiansand

Ingvild er fra Slemmestad og studerer pedagogikk med fordypning i matematikk ved Universitetet i Agder. Hun gir privatundervisning i Kristiansand, og er gift med Sigurd Nyborg.

TONE RAVNDAL

TONE RAVNDAL

Pedagog, Oslo

Tone er fra Ålgård og tar grunnskolelærerutdanning 5.-10. med hovedfag i matematikk ved OsloMet. Hun tilbyr privatundervisning og kurs i Oslo.

På fritiden er Tone svært opptatt av musikk. Før hun  ble medarbeider hos oss, hadde hun mye erfaring med undervisning av barn og ungdom, blant annet som danseleder i seks år, korleder i to år, konfirmantleder i ett år og bandleder i fem år. 

“BU (Systematisk begrepsundervisning) er noe jeg kunne ønske jeg selv hadde lært da jeg var yngre. Konseptet er så enkelt, og samtidig så genialt! Denne kjekke og effektive måten å lære på er noe jeg har lyst til at så mange som mulig skal få oppleve.”

MAGNUS NYBORG

MAGNUS NYBORG

Strategi og administrasjon

Magnus Nyborg er sønn av Magne og Ragnhild Nyborg og daglig leder i stiftelsen INAP. Han har ansvar for  regnskap og er aktiv i strategi- og utviklingsarbeidet i Nyborg Pedagogikk.

Magnus jobber til daglig som veterinær, med over 20 års erfaring som bl.a. daglig leder, personalledelse,  kvalitetsansvarlig med ansvar for  utarbeiding av kvalitetssystem og akkreditering, kundeoppfølging, strategisk arbeid med forebygging i fiskeoppdrett inklusiv gjennomføring av utprøvingsforsøk og klinisk arbeid med store og små dyr.