Våre medarbeidere

Solveig Nyborg

Daglig leder, pedagog, kurslærer og innholdsutvikler

solveig@nyborgped.no

Erling-André K. Nilsen

Pedagog og kurslærer
_

erling@nyborgped.no

Annhild Nyborg

Medarbeider
under opplæring

annhild@nyborg.co

Stine Nyborg

Medarbeider
under opplæring

stine.berg3@gmail.com

Ingvild Nyborg

Pedagog, digital utvikling og kurslærer

ingvild@nyborgped.no

Tone R. Papworth

Pedagog og kurslærer
_

tone@nyborgped.no

Magnus Nyborg

Strategi og administrasjon
_

magnus@nyborgped.no

Øyvind Nyborg

Film og media
_

oyvind@nyborgped.no

Sophie Fischer

Pedagog og oversetter

SOLVEIG NYBORG

SOLVEIG NYBORG

Daglig leder, Kvam

Solveig Nyborg er realfagslektor fra NMBU med hovedfagene matematikk og naturfag. Hun har også en master i spesialpedagogikk fra NTNU 2020.

Solveig ble i 1991 kjent med sine svigerforeldre, Magne og Ragnhild Nyborg. På den tiden hadde de nylig etablert Institutt for Anvendt Pedagogikk i Asker. Hun fikk etter hvert et grundig innblikk den pedagogiske grunnlagstenkningen og undervisningsmetodene. Interessen for pedagogikk og spesialpedagogikk var vekket, og gjennom videreutdanning skiftet Solveig Nyborg etter hvert over til læreryrket og spesialpedagogikk. Hun har i flere år hatt pedagogisk ansvar ved Norheimsund Friskule i tillegg til kursing og privatundervisning. Erfaring som kursholder i Nyborg Pedagogikk sine kurs strekker seg over lfere år. Fra høsten -17 har Solveig også holdt kurs via BroAschehoug, og fra våren -18 vært læreverkforfatter for GanAschehoug og utvikler av digital begrepstest i samarbeid med Conexus. Hun er også seniorrådgiver og digitalutvikler for Norske Læremidler.

Solveig startet i 2011 opp Nyborg Pedagogikk for undervisning og kompetanseformidling. Siden da ser hun gang på gang at dette er noe alle vil ha stor nytte av, samtidig som undervisningssituasjonen i seg selv er spennende og motiverende for både elev og lærer.

ERLING-ANDRÉ KVISTAD NILSEN

ERLING-ANDRÉ KVISTAD NILSEN

Pedagog og kursholder, Ålesund

Erling er fra Ålesund der han er kontaktlærer på småtrinnet ved den lokale barneskolen. Erling har satt seg svært grundig inn i Nyborg sine teorier og undervisningsmodeller. Han har gjort gode erfaringer med Systematisk Begrepsundervisning i begynneropplæringen for klassen sin, i privat spesialundervisning og i privat matematikkundervisning på ungdomsskolenivå. 

Erling satt i 2017 i Utdanningsdirektoratets faggruppe i musikk for utarbeiding av de nye kjerneelementene i faget. Les mer her.  Erling er læreverkforfatter for læreverket Matemagisk 1.-4- til Aschehoug Skole.

Erling er kursholder på kurs for Nyborg Pedagogikk. Han er også sertifisert veileder i Karlstadmodellen, og har etablert kompetansefirmaet Kvist Kompetanse.

BU -modellen (Systematisk Begrepsundervisning) er et godt verktøy for å planlegge og gjennomføre undervisning. Undervisningen blir praktisk og konkret, og elevene er aktive. Jeg har mange ganger blitt positivt overrasket over hvor godt elevene lærer, og hvor flinke de er blitt til å oppdage detaljer og til å sette ord på det de ser og kan. Dette styrker elevene bl.a i lese-, og skriveprosessen, de blir mer selvstendige og kan lettere vurdere og korrigere eget arbeid.

ANNHILD NYBORG

ANNHILD NYBORG

Medarbeider under opplæring, Bergen

Annhild er i gang med masterfag matematikk i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. ved HVL. 


Hun underviser privatelever i Bergen, med hovedvekt på begrepsforståelse og matematikk.

STINE NYBORG

STINE NYBORG

Medarbeider under opplæring, Bergen

Stine er i gang med  grunnskolelærer-utdanningen 5.-10. ved UIA.


Hun underviser privatelever i Kristiansand, med hovedvekt på begrepsforståelse og matematikk.

INGVILD JOHANNE REHAUG NYBORG

INGVILD JOHANNE REHAUG NYBORG

Pedagog, digital utvikler og kurslærer. Kristiansand

Ingvild har bachelor i pedagogikk med fordypning i matematikk ved Universitetet i Agder og er nå i gang med avsluttende år på masterstudiet i matematikk. 
Hun har det siste året arbeidet som digitalutvikler i Norske læremidler, med utvikling av læremiddelet EnTo. Hun underviser privatelever i matematikk, men tar for tiden ikke inn nye elever.

TONE RAVNDAL PAPWORTH

TONE RAVNDAL PAPWORTH

Pedagog og kursholder, Oslo

Tone er fra Ålgård og tar grunnskolelærerutdanning 5.-10. med hovedvekt på matematikk ved OsloMet. Hun tilbyr privatundervisning i Oslo og er kurslærer. Denne høsten har hun også vært engasjert som digital utvikler for Norske læremidler.

På fritiden er Tone svært opptatt av musikk. Før hun  ble medarbeider hos oss, hadde hun mye erfaring med undervisning av barn og ungdom, blant annet som danseleder i seks år, korleder i to år, konfirmantleder i ett år og bandleder i fem år.

BU (Systematisk begrepsundervisning) er noe jeg kunne ønske jeg selv hadde lært da jeg var yngre. Konseptet er så enkelt, og samtidig så genialt! Denne kjekke og effektive måten å lære på er noe jeg har lyst til at så mange som mulig skal få oppleve.

Tone er for tiden på et lengre studieopphold i utlandet, og tar ikke inn nye elever.

ØYVIND NYBORG

ØYVIND NYBORG

Film og media, Kristiansand

Øyvind er vår lydtekniker, lyddesigner og filmfotograf.

Han produserer kursmateriell og undervisningsfilmer for Nyborg Pedagogikk. Vi ser at vi med dette har fått et verdifullt verktøy i kompetanseformidlingen. Det er en stor fordel at den som lager film, også forstår innhold og sammenheng i det som skal formidles, slik Øyvind gjør.

Øyvind har studert film og lyd ved  European Film College i Danmark, HiI i Lillehammer og Ansgar i Kristiansand, og driver sitt eget multimedie produksjonsselskap, Soundscapes AS i Kristiansand.

MAGNUS NYBORG

MAGNUS NYBORG

Strategi og administrasjon, Kvam

Magnus Nyborg er sønn av Magne og Ragnhild Nyborg og daglig leder i stiftelsen INAP. Han har ansvar for  regnskap og er aktiv i strategi- og utviklingsarbeidet i Nyborg Pedagogikk.

Magnus jobber til daglig som veterinær, med over 20 års erfaring som bl.a. daglig leder, personalledelse,  kvalitetsansvarlig med ansvar for  utarbeiding av kvalitetssystem og akkreditering i forbindelse med laboratorietjenester, kundeoppfølging, strategisk arbeid med forebygging i fiskeoppdrett inklusive gjennomføring av utprøvingsforsøk og klinisk arbeid med stordyr og smådyr og styrearbeid i flere firmaer.
Han har hatt en aktiv rolle i  planleggingen og kvalitetssikringen av Grunnleggende begrepstest.

SOPHIE FISCHER

SOPHIE FISCHER

Pedagog og oversetter, Leipzig

Sophie er fra Dresden i Tyskland. Hun har studert både nordisk og tysk og jobber hovedsaklig innen voksenopplæring.  Hun arbeider som oversetter i et tysk fotofirma.  For tiden er hun under opplæring for å utvide sin kompetanse innen nyborgpedagogikken.

Det som fascinerer meg mest med BU-modellen er at det enkle ofte er det mest effektive. Modellen gjør at man fort får positive tilbakemeldinger og opplever mestring som da er en grunnleggende motivasjon til videre læring.

JENNY GRIENER

JENNY GRIENER

Pedagog og oversetter, Bergatreute

Jenny bor i nærheten av Ravensburg i SydTyskland og er i ferd med å avslutte sin lærerutdanning med hovedvekt på engelsk, biologi og teologi. Hun har også studert et halvt år i Dublin og hatt et halvt undervisningspraksis ved German International School of Silicon Valley, California.

Under et Norgesopphold ble hun kjent med nyborgpedagogikken, og har bygget kompetanse på dette over de siste to årene Hun er nå med å utvikle informasjonsmateriell for oss på tysk.

Nyborg Pedagogy is a great opportunity to support students at each level in their individual learning. Since differentiation and individualization have become more important during the last years, the CTM (Concept Teaching Model) might just be the tool teachers need. I look forward to learning more about the Nyborg Pedagogy and its use in my daily work as a teacher.