Våre Medarbeidere

Solveig Nyborg
 

Daglig leder, pedagog
og kurslærer

solveig@nyborgped.no

 

Sindre Nyborg
 

 Pedagog, web-ansvarlig
og kurslærer

sindre@nyborgped.no

 

Erling-André
K. Nilsen

Pedagog og kurslærer

erling@nyborgped.no

 

Ingvild J.R. Nyborg

Pedagog, digital utvikling og kurslærer

ingvild@nyborgped.no

 

Tone R. Papworth

Pedagog, digital utvikling, kurslærer

tone@nyborgped.no

 

Øyvind Nyborg

Film og media 
 

oyvind@nyborg.co

 

Magnus Nyborg

Strategi og administrasjon 

magnus@nyborgped.no

 

Sophie Fischer

Pedagog og oversetter
 

 

 

Jenny Griener

Pedagog og oversetter
 

 

 

SOLVEIG NYBORG

SOLVEIG NYBORG

Daglig leder, Bergen

Solveig Nyborg er lektor med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk og har 5 år realfaglig utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

Solveig ble i 1991 kjent med sine svigerforeldre, Magne og Ragnhild Nyborg. På den tiden hadde de nylig etablert Institutt for Anvendt Pedagogikk i Asker. Hun fikk etter hvert et grundig innblikk den pedagogiske grunnlagstenkningen og undervisningsmetodene. Interessen for pedagogikk og spesialpedagogikk var vekket, og gjennom videreutdanning skiftet Solveig Nyborg etter hvert over til læreryrket og spesialpedagogikk. Hun har i flere år hatt pedagogisk ansvar ved Norheimsund Friskule i tillegg til kursing og privatundervisning. Erfaring som kursholder i Nyborg Pedagogikk sine kurs strekker seg over lfere år. Fra høsten -17 har Solveig også holdt kurs via BroAschehoug, og fra våren -18 vært læreverkforfatter for GanAschehoug og utvikler av digital begrepstest i samarbeid med Conexus. Hun er også seniorrådgiver og digitalutvikler for Norske Læremidler.

Solveig startet i 2011 opp Nyborg Pedagogikk for undervisning og kompetanseformidling. Siden da ser hun gang på gang at dette er noe alle vil ha stor nytte av, samtidig som undervisningssituasjonen i seg selv er spennende og motiverende for både elev og lærer.

SINDRE NYBORG

SINDRE NYBORG

Pedagog, web-ansvarlig og kursholder, Oslo

Sindre er lektor i realfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har tatt en bachelor i administrasjon og ledelse ved OsloMet. 

Sindre har undervist barn og ungdom med lese-, skrive- og matematikkvansker for Nyborg Pedagogikk siden 2014, har 2 års erfaring som Ent3r-mentor i matematikk på Ås og også jobbet en periode som faglærer i Osloskolen. Sindre holder kurs i Systematisk begrepsundervisning og studieteknikk både for lærere og studenter.  Sindre er læreverkforfatter for læreverket Matemagisk 1.-4. til Aschehoug Skole.

Sindre har de siste par årene jobbet som assisterende daglig leder for et boligfotofirma. Fra høsten 2022 tiltrer han som rektor ved Sunde skule i Sunnhordland.

ERLING-ANDRÉ KVISTAD NILSEN

ERLING-ANDRÉ KVISTAD NILSEN

Pedagog og kursholder, Ålesund

Erling er fra Ålesund der han er kontaktlærer på småtrinnet ved den lokale barneskolen. Erling har satt seg svært grundig inn i Nyborg sine teorier og undervisningsmodeller. Han har gjort gode erfaringer med Systematisk Begrepsundervisning i begynneropplæringen for klassen sin, i privat spesialundervisning og i privat matematikkundervisning på ungdomsskolenivå. 

Erling satt i 2017 i Utdanningsdirektoratets faggruppe i musikk for utarbeiding av de nye kjerneelementene i faget. Les mer her.  Erling er læreverkforfatter for læreverket Matemagisk 1.-4- til Aschehoug Skole.

Erling er kursholder på kurs for Nyborg Pedagogikk. Han er også sertifisert veileder i Karlstadmodellen, og har etablert kompetansefirmaet Kvist Kompetanse.

BU -modellen (Systematisk Begrepsundervisning) er et godt verktøy for å planlegge og gjennomføre undervisning. Undervisningen blir praktisk og konkret, og elevene er aktive. Jeg har mange ganger blitt positivt overrasket over hvor godt elevene lærer, og hvor flinke de er blitt til å oppdage detaljer og til å sette ord på det de ser og kan. Dette styrker elevene bl.a i lese-, og skriveprosessen, de blir mer selvstendige og kan lettere vurdere og korrigere eget arbeid.

INGVILD JOHANNE REHAUG NYBORG

INGVILD JOHANNE REHAUG NYBORG

Pedagog, digital utvikler og kurslærer. Kristiansand

Ingvild har bachelor i pedagogikk med fordypning i matematikk ved Universitetet i Agder og er nå i gang med avsluttende år på masterstudiet i matematikk.  
Hun har det siste året arbeidet som digitalutvikler i Norske læremidler, med utvikling av læremiddelet EnTo. Hun gir i tillegg
 privatundervisning i Kristiansand. Ingvild er gift med Sigurd Nyborg.

TONE RAVNDAL PAPWORTH

TONE RAVNDAL PAPWORTH

Pedagog og kursholder, Oslo

Tone er fra Ålgård og tar grunnskolelærerutdanning 5.-10. med hovedvekt på matematikk ved OsloMet. Hun tilbyr privatundervisning i Oslo og er kurslærer. Denne høsten har hun også vært engasjert som digital utvikler for Norske læremidler.

På fritiden er Tone svært opptatt av musikk. Før hun  ble medarbeider hos oss, hadde hun mye erfaring med undervisning av barn og ungdom, blant annet som danseleder i seks år, korleder i to år, konfirmantleder i ett år og bandleder i fem år.

BU (Systematisk begrepsundervisning) er noe jeg kunne ønske jeg selv hadde lært da jeg var yngre. Konseptet er så enkelt, og samtidig så genialt! Denne kjekke og effektive måten å lære på er noe jeg har lyst til at så mange som mulig skal få oppleve.”

Tone er for tiden på et lengre studieopphold i utlandet, og tar ikke inn nye elever.

ØYVIND NYBORG

ØYVIND NYBORG

Film og media

Øyvind er filmfotograf og har ett årsstudium fra European Film College.

Han produserer kursmateriell og undervisningsfilmer for Nyborg Pedagogikk. Vi ser at vi med dette har fått et verdifullt verktøy i kompetanseformidlingen. Det er en stor fordel at den som lager film, også forstår innhold og sammenheng i det som skal formidles, slik Øyvind gjør.

Øyvind har studert film og lyd ved  European Film College i Danmark, HiI i Lillehammer og Ansgar i Kristiansand, og jobber nå for blant annet i Norske Læremidler AS og som freelance filmfotograf, lydmann og klipper. 

MAGNUS NYBORG

MAGNUS NYBORG

Strategi og administrasjon

Magnus Nyborg er sønn av Magne og Ragnhild Nyborg og daglig leder i stiftelsen INAP. Han har ansvar for  regnskap og er aktiv i strategi- og utviklingsarbeidet i Nyborg Pedagogikk.

Magnus jobber til daglig som veterinær, med over 20 års erfaring som bl.a. daglig leder, personalledelse,  kvalitetsansvarlig med ansvar for  utarbeiding av kvalitetssystem og akkreditering i forbindelse med laboratorietjenester, kundeoppfølging, strategisk arbeid med forebygging i fiskeoppdrett inklusive gjennomføring av utprøvingsforsøk og klinisk arbeid med stordyr og smådyr og styrearbeid i flere firmaer.
Han har hatt en aktiv rolle i  planleggingen og kvalitetssikringen av Grunnleggende begrepstest.

SOPHIE FISCHER

SOPHIE FISCHER

Pedagog og oversetter, Leipzig

Sophie er fra Dresden i Tyskland. Hun har studert både nordisk og tysk og jobber hovedsaklig innen voksenopplæring.  Hun arbeider som oversetter i et tysk fotofirma.  For tiden er hun under opplæring for å utvide sin kompetanse innen nyborgpedagogikken.

Det som fascinerer meg mest med BU-modellen er at det enkle ofte er det mest effektive. Modellen gjør at man fort
får positive tilbakemeldinger og opplever mestring som da er en grunnleggende motivasjon til videre læring.

JENNY GRIENER

JENNY GRIENER

Pedagog og oversetter, Bergatreute

Jenny bor i nærheten av Ravensburg i SydTyskland og er i ferd med å avslutte sin lærerutdanning med hovedvekt på engelsk, biologi og teologi. Hun har også studert et halvt år i Dublin og hatt et halvt undervisningspraksis ved German International School of Silicon Valley, California.

Under et Norgesopphold ble hun kjent med nyborgpedagogikken, og har bygget kompetanse på dette over de siste to årene Hun er nå med å utvikle informasjonsmateriell for oss på tysk.

Nyborg Pedagogy is a great opportunity to support students at each level in their individual learning. Since differentiation and individualization have become more important during the last years, the CTM (Concept Teaching Model) might just be the tool teachers need. I look forward to learning more about the Nyborg Pedagogy and its use in my daily work as a teacher.”

Medarbeideropplæring

 

Vi er på utkikk etter unge og målrettede pedagoger som ønsker bygge spisskompetanse innen Systematisk begrepsundervisning. Du må ha, eller være i, lærerutdanning og ha kapasitet til å sette av noen timer ukentlig til veiledet praksis.

All nødvendig opplæring gis gratis, mot at du forplikter deg til å gjennomføre hele opplæringen og undervise for oss i en periode over to år. Du får god timelønn for praksisen, men det blir ikke “noe å leve av” siden du bare har noen ganske få elever. Du bør altså betrakte dette som tilleggsutdanning, ikke først og fremst ekstrainntekt, i hvert fall ikke de første par årene. 

Motivasjonen må ligge i at du ser verdien av å bygge en spesiell kompetanse som det bare blir større og større behov for og etterspørsel etter i skolen. Dessverre er dette ennå ikke del av den offentlige lærerutdanningen, så dette er foreløpig eneste måten å både får god nok teoretisk og praktisk opplæring. Søkere må ha gode norsk- og matematikk-karakterer, god rettskrivning og ellers like å jobbe med barn og unge. Personlige egenskaper og referanser vil bli vektlagt.

Sted: Bortsett fra et par fysiske samlinger årlig, kan du gjøre alt hjemmefra der du bor, men det er en fordel om du bor i nærheten av en større by grunnet tilgang på privatelever. Muligheter for mer omfattende sommerundervisning etter første opplæringsår.

OM DU VIL UTGJØRE EN FORSKJELL – og oppleve hvor godt du faktisk kan hjelpe barn og unge som sliter med skole, læring og motivasjon – send oss en epost med noen ord om deg selv.

Ta kontakt for informasjon.