BLIR ELEVER HENGENDE ETTER ?

Svært ofte dreier det seg om en snøball-effekt, der den utløsende faktoren  kunne vært forebygget,  fjernet eller i hvert fall sterkt redusert! Dette gjelder der man har oversett noen viktige hull i læreforutsetningene til elevene. Læreforutsetninger skolen burde ta...