Undervisning

PRIVATUNDERVISNING

Vi tilbyr for tiden privattimer til barn og unge i Oslo, Bergen, Kristiansand, Ålesund og Stavanger. Vi kan evt. også tilby undervisning over Skype til elever andre steder i landet under forutsetning at en voksen deltar aktivt sammen med eleven og legger til rette for de nødvendige konkrete erfaringene.

Undervisningen legges som regel opp med en enkel eller en dobbelttime per uke. Det er viktig at eleven selv ønsker denne privatundervisningen. Som hovedregel skal en av foreldrene være tilstede, da det går vesentlig raskere fremover når foreldrene forstår undervisningen, og undervisningen følges opp mellom timene.

Første time er en dobbelttime, der vi blir kjent med hverandre, eleven får sin første undervisningsøkt og  vi legger en plan for den videre undervisningen. Etter hver time sendes en fyldig rapport hjem om hva vi har gjort, forberedelser til neste time og hvordan det går. Slik kan dere som foreldre følge med på hva som skjer. Disse rapportene kan også sendes barnets skole eller PPT om det er ønskelig.

I starten vil hovedfokuset ligge på Systematisk begrepsundervisning. Hvor omfattende denne opplæringen blir, er avhengig av elevens utgangspunkt og fremskritt. Det er nødvendig å bruke god tid på dette, siden all videre læring går lettere og raskere når basisbegrepene er sikkert innarbeidet. Dette er redskapene som trengs i videre læring. Etter hvert som de viktigste grunnleggende begrepene er på plass, vil vi gå videre med ferdighetslæring og målrettet innsats på de feltene barnet har vansker, enten dette er matematikk, lesing/skriving eller fagforståelse (naturfag, samfunnsfag osv).

Det legges stor vekt på å konkretisere så mye som mulig. Det, i kombinasjon med individuell tilpassing, gjør at undervisningen blir spennende for de fleste.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev med faglig fokus, tips og informasjon om kurs.

Privatundervisning

Steder: Oslo, Bergen, Kristiansand og Ålesund. Muligheter for fjernundervisning.

FJERNUNDERVISNING

Vi tilbyr nå undervisning over nett. En foresatt må være med i denne undervisningen, og dere vil få tips om hva dere må ha liggende klart av konkrete ting og utstyr i forkant av timene. Etter hver time får dere en undervisningsrapport med tips til videre arbeid før neste time.
Innhold og betingelser er ellers likt med vanlige undervisningstimer

Ta kontakt for mer informasjon

Uten gode nok begreper, blir det vanskelig å forstå, og uten å forstå, blir det vanskelig å huske.

SOMMERSKOLE

Vi tilbyr Systematisk Begrepsundervisning for barn og ungdom med større eller mindre utfordringer innen læring. Dette gir et ekstra løft til eleven før starten av et nytt skoleår og kan være med å snu en ofte negativ læringsspiral.

Begrepsundervisningen vil bidra til bedre læreforutsetninger og mer mestring i de fleste fag, og kan eventuelt også spisses mer inn mot enten matematikk eller lesing/skriving. Gjennom konkrete, varierte og gøyale oppgaver og en målrettet og støttende pedagogisk fremgangsmåte, lærer eleven å styre oppmerksomheten, analysere og sette viktige begreper og kunnskaper i system. Dette blir en helt annerledes “sommerskole”, der læring med forståelse gir fornyet motivasjon og tro på egen læreevne.

Foreldre som har anledning, er velkomne til å delta i timene, slik at de kan lære hvordan de bedre kan hjelpe barnet også på hjemmebane. Flere har opplevd at sommerskolen har blitt et klart positivt vendepunkt for deres barn/ungdom både med tanke på videre prestasjoner og holdninger til skole og læring.

Undervisningen foregår en-til-en og legges opp med en eller to dobbelttimer med to-tre dagers mellomrom. Pakkeprisen for sommerskole forutsetter minimum 10 dobbelttimer, men antall undervisningsdager avtales ellers etter behov og tilgjengelighet.  Etter endt undervisningsperiode vil det lages til en samlet undervisningsrapport for sommerskolen med oversikt over hva som er gjennomgått, en vurdering av elevens utvikling og tips til videre oppfølging. Mange velger i praksis å starte med sommerskole for så å supplere med timebasert og mer skreddersydd undervisning videre utover høsten.

Sommerskole

Kapasiteten er begrenset, tidlig påmelding anbefales.

Steder: Oslo og Kristiansand