Kurs i begrepsundervisning

Påbyggingskurs Stavanger

Tittel:                      Påbyggingskurs i nyborgpedagogikk
Tid/Dato:               8.mai og 5.juni, 2020
Hvor:                       Scandic Forum, Stavanger
Påmeldingsfrist:  20.april
Kategori:                To dagers påbygginskurs = Modul4

PÅBYGGINGSKURS dag 1 – ferdighetslæring og fagbegreper: 

Her lærer du om Magne Nyborgs ferdighetslæringsmodell og hvordan grunnleggende begreper anvendes for å øke forståelsen og dybdelæringen i alle fag, ved læring av ferdigheter og fagbegreper.

PÅBYGGINGSKURS dag 2 – forstå læringsprosessen: 

Her lærer du om Nyborgs PSI-modell, læringsmodellen som gjør det mulig å se helheten i alt som påvirker læringsprosessen hos eleven. Svært nyttig i all tilpasning av undervisning, og særlig verdifull i spes.ped. arbeid. 

Modulkurs 4:

Deltakelse på påbyggingskurset tilsvarer Modul 4 i modulkurs-serien. 

Hvem er kurset for?

Påbyggingskurs er for de som har tatt innføringskurs i begrepsundervisning, eller som kan vise til tilsvarende opplæring andre steder fra. Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen, barnehagelærere, spesialpedagoger og logopeder. 

Kurslitteratur: 

AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN – Solveig Nyborg og Herdis Øyehaug Karlstad. Rabattert pris for kursdeltakere: 650,- (veil. pris 735,-)

Pris 
3.700 for 2 kursdager inkl lunsj og kaffimat
  

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Etter det må full kursavgift betales. Eventuell refusjon av bestilt rom avhenger av vilkår til hotellet. Ved frafall kan man sende en kollega. 

Avlysing

Kurset kan avlyses ved for lav påmelding.  Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for kursavgift.