Modul 1 – Innføringskurs 

Reserver plass i dag

 

 

Kursholder i Norheimsund/ Oslo:
Solveig Nyborg

Solveig Nyborg er lektor med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk og har 5 år realfaglig utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Solveig ble i 1991 kjent med sine svigerforeldre, Magne og Ragnhild Nyborg. På den tiden hadde de nylig etablert Institutt for Anvendt Pedagogikk i Asker. Hun fikk etter hvert et grundig innblikk den pedagogiske grunnlagstenkningen og undervisningsmetodene.  

Med utdannelse som sivilagronom arbeidet Solveig Nyborg mange år med rådgivning innen økologi i landbrukssektoren. Dette ga verdifull veiledningskompetanse og mye praktisk yrkeserfaring som gjør det lettere å flette konkrete eksempler inn i undervisningen. Teoretiske og praktiske ferdigheter bør gå hånd i hånd, slik læringsmodellene til Magne Nyborg presenterer det. Interessen for pedagogikk og spesialpedagogikk var vekket, og gjennom videreutdanning skiftet Solveig Nyborg etter hvert over til læreryrket og spesialpedagogikk.

Hun har i flere år hatt pedagogisk ansvar ved Norheimsund Friskule i tillegg til kursing og privatundervisning. Tidligere har Solveig jobbet noen år i offentlig grunnskole, både med spesialundervisning på barneskole og som matematikk-, naturfag- og samfunnsfagslærer på ungdomstrinnet. En kortere periode hadde hun også norskopplæring for fremmedspråklige ved voksenopplæringen i Kvam.

Begrepsundervisning har hele veien vært en viktig strategi i det praktiske undervisningsarbeidet. For å kunne fokusere på den unike pedagogiske arven etter Magne og Ragnhild Nyborg, startet Solveig Nyborg i 2011 opp et eget firma for undervisning og kompetanseformidling. I starten var det mest undervisning av elever, mens kursvirksomhet og utvikling av læringsmateriell tar stadig mer av tiden.  

25 års praktisk erfaring med begrepsundervisning i ulike sammenheng har overbevist om at dette er noe alle vil ha stor nytte av, samtidig som undervisningssituasjonen i seg selv er spennende og motiverende for både elev og lærer. Med 7 egne barn har Solveig Nyborg dessuten hatt rikelig anledning å prøve ut prinsippene som foreldrepedagog. Foreldrene er viktige støttespillere for barnet i det å bygge opp et solid læringsgrunnlag!

Kursholder i Ålesundstraktene:
Erling-Andre Kvitstad Nilsen

Erling er fra Ålesund der han er kontaktlærer for en 2.klasse ved den lokale barneskolen. Erling har satt seg svært grundig inn i Nyborg sine teorier og undervisningsmodeller. Han har gjort gode erfaringer med Systematisk Begrepsundervisening i begynneropplæringen for klassen sin, i privat spesialundervisning og i privat matematikkundervisning på ungdomsskolenivå. 

Erling ble i mai 2017 plukket ut til Utdanningsdirektoratets faggruppe i musikk. 

Erling sier dette om erfaringene sine som BU-pedagog:

-BU-modellen (Systematisk Begrepsundervisning) er et godt verktøy for å planlegge og gjennomføre undervisning. Undervisningen blir praktisk og konkret, og elevene er aktive. Jeg har mange ganger blitt positivt overrasket over hvor godt elevene lærer, og hvor flinke de er blitt til å oppdage detaljer og til å sette ord på det de ser og kan. Dette styrker elevene bl.a i lese-, og skriveprosessen, de blir mer selvstendige og kan lettere vurdere og korrigere eget arbeid.

Dette lærer du

R

Systematisk begrepsundervisning

R

BU-modellen

R

Ferdighetsmodellen