Webinar

Innføringskurs VÅR24

Kull A/24

Dato: 23.feb + 15.mars

Klokkeslett: 09.00-15.00

påmelding innen 16. feb
__
_

Pris 3.800*

for to kursdager

*Inntil 40% grupperabatt
_

Webinar

Innføringskurs VÅR24

Kull B/24

Dato: 16.apr + 7.mai

Klokkeslett: 09.00-15.00

Påmelding innen 10.apr

Pris 3.800*

for to kursdager

*Inntil 40% grupperabatt

Innføringskurs i Systematisk begrepsundervisning

Øk din praktiske og teoretiske kompetanse innen begrepsundervisning og bli en enda bedre lærer for elevene dine! Dette 10-timers kurset er designet for pedagoger, spesialpedagoger, PP-rådgivere, foreldre og andre som ønsker å forstå hvordan grunnleggende begreper danner grunnlaget for all læring, og hvordan vi i med enkle grep tilrettelegger for at elevene våre skal tilegne seg disse.
Du kan melde deg på våre åpne webinarer eller bestille kurs til egen arbeidsplass.

Kursmål:

  • Gi deg et solid grunnlag for praktisk begrepsundervisning
  • Utforske betydningen av grunnleggende begreper i læringsstrategier
  • Introdusere deg for Nyborgs begrepslæringsteori og den praktiske BU-modellen
  • Demonstrere hvordan forskningsbaserte teorier og modeller kan styrke pedagogikken
  • Hjelpe deg med å endre og forbedre elevenes læringsforutsetninger

Hvorfor delta: Dette kurset vil gi deg innsikt i hvordan viktige grunnleggende begreper er utvikles og læres, og hvorfor de spiller en avgjørende for videre læring. Med støtte i forskningsbaserte metoder og modeller, vil du lære å endre elevenes læreforutsetninger og bidra til at de er bedre rustet til å lykkes i skolen.

Kursomfang: Innføringskurset består av 10 timer undervisning delt over to dager. Du vil også få en praktisk oppgave mellom kursdagene.

Hvem bør delta: Dette kurset er rettet mot alle som har pedagogisk ansvar for barn og unge i grunnskolen og barnehagen. Selv om pedagogisk bakgrunn ikke er nødvendig for å delta, vil kurset være spesielt verdifullt for pedagoger, spesialpedagoger og PP-rådgivere. Kurset er også nyttig for skoleassistenter og foreldre som ønsker å lære hvordan de bedre kan hjelpe barna i deres læring og skolearbeid

Praktisk organisering: Kursene holdes i små grupper på maksimalt 10 deltakere pluss kurslærer. Kurset er delt inn i foredrag, diskusjoner og praktiske økter for en dypere forståelse av begrepsundervisning.

 

Herdis Ø. Karlstad & Solveig Nyborg, 2019: AHA! – Grunnleggende begreper – HVA – HVORFOR – HVORDAN (Aschehoug)

Pris: 885

Du bestiller boka av oss samtidig med kurset, og får den tilsendt i forkant. For å være sikker på å få den i god tid før kursstart, vil det være lurt å ikke vente helt til påmeldingsfristen. 

Pris

Som åpent webinarkurs:

3.800 for to kursdager (09-15)

Kursbok (885) kommer i tillegg, og faktureres sammen med kurset om ikke annet avtales.
Bindende påmelding etter påmeldingsfristen.  Ved forfall kan du sende en kollega

Som bestillingskurs til egen arbeidsplass:

Begge dager som webinar: veil. 15.500
1.dag som webinar, 2.dag fysisk: veil.22.000
2 fysiske kursdager: veil. 27.500

Rabatter for våre åpne webinarer:

  • 30% rabatt ved påmelding av 2-3 deltakere fra samme arbeidsplass.
  • 40% rabatt ved påmelding av flere enn 3 deltakere fra samme arbeidsplas.

Tilbudskampanje for skoleåret 2023/2024:

  • 60% rabatt på deltakeravgiften for våre åpne webinarer hvis skolen har GB-test lisenser
  • 50% rabatt på bestillingskurs hvis skolen har GB-test lisenser

NB! Hvis du melder deg på både innførings- og påbyggingskurs samtidig, vil du få 20% rabatt på førstkommende påbyggingskurs.

Avlysing: Vi refunderer kun kursavgiften ved avlysning grunnet lav deltakelse eller uforutsette forhold utenfor vår kontroll.

Innføringskurs som bestillingskurs - ulike formater

Webinar

2 dagers innføringskurs

Bestilling til egen arbeidsplass

Egnet for grupper over 7 personer
(maks 40) eller for tilpassede tidspunkter.
Praksisoppgaver mellom samlingene. Mot et pristillegg kan kurset deles opp i kortere økter, perfekt for personalsamlinger.

Veil. pris 15.500

for to kursdager

Webinar+fysisk

2 dagers innføringskurs

Bestilling til egen arbeidsplass

Egnet for grupper over 12 personer (maks 40) eller for tilpassede tidspunkter.
Praksisoppgaver mellom samlingene. Mot et pristillegg kan kurset deles opp i kortere økter, perfekt for personalsamlinger.

Veil.pris 22.000

+ reise/ opphold kurslærer

fysisk kursdag

2 dager fysisk

2 dagers innføringskurs

Bestilling til egen arbeidsplass

Egnet for grupper over 16 personer, (maks 40), gjerne i et samarbeid mellom skoler, eller som kommunalt kurs. NB! Adskilte kurs for skole og barnehage for bedre tilpasning av kursopplegg. Praksisoppgaver mellom samlingene.

Veil.pris 27.500

+ reise/ opphold kurslærer

for to fysiske kursdager

Hva andre sier om oss

Vi lar våre kunder snakke for seg selv. Se hva de sier om våre kurs og hvordan det har påvirket deres faglige utvikling.

Jeg har allerede praktisert litt av det jeg lærte på kurset. Jeg er veldig fornøyd, det er enkelt å følge siden det er samme stegene uansett hvilket begrep man jobber med. Etter kurset har jeg blitt mer bevisst på språket jeg bruker sammen med elevene.

Siv M.,

Lærer mellomtrinn

Takk for enda et interessant kurs. Påbyggingskurset bestod av en god variasjon av forelesning, gruppedeling, filmfremvisning og oppgaver. Det var en grunndig innføring i PSI- og ferdighetsmodellen, med mange varierte eksempler. I tillegg fikk vi en solid innføring i hvordan modellene kan brukes, i ulike fagområder. Kurset gikk over tre kvelder, og hver kurskveld hadde et eget tema. Likevel ble det forrige temaet oppsummert i neste kurs, og på den måten ble det enklere å se sammenhengen mellom de ulike modellene, samt tilknytning til innholdet i begynnerkurset.

Norunn E. Grødeland

Lærer

Våre kurs som du kan være interesert i

Kompetanse i begrepsundervisning - viktig som aldri før!

Vil du bli kjent med begrepsundervisning-metodikken? Les mer i våre artikler.

Begrepsundervisning og fagfornyelsen

Fagfornyelsens mål er flotte og ambisiøse. Elever skal lære å observere, beskrive, resonnere, tenke kritisk og se de store sammenhengene i og mellom fag. De skal lære både i dybden og i bredden og bli reflekterte, kunnskapsrike samfunnsborgere. Elevene skal også lære å lære og tilegne seg hensiktsmessige læringsstrategier.

For å kunne nå disse målene, trenger elevene analyse- og tenkeverktøy i form av viktige grunnleggende begreper. Dette vil være begreper om f.eks. farge, form, størrelse, antall, vekt, plass, rekkefølge, retning, hel/del-forhold, verdi og funksjon for å nevne noen. Disse trengs for å kunne oppfatte, sette ord på og sammenligne egenskaper og forhold knyttet til det som skal læres.

Begrepsundervisning og fagfornyelsen

Rammeplanen for barnehagen oppfordrer til å å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Innsikt i hvordan begreper og begrepssystemer dannes naturlig, vil være nyttig i dette pedagogiske arbeidet. Barnehage-årene er tiden for å samle viktige og varierte førstehåndserfaringer.

Med enkle grep vil vi kunne legge tilrette for at barna tilegner seg sikre og hensiktsmessige grunnleggende begreper. Disse vil de ha glede av både i lek, samhandling og kreative aktiviteter og når det gjelder språkutvikling. Når barna starter på skolen, vil de stå godt rustet i møte med alt det nye som skal læres.

Har du spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt om du lurer på noe.


post@nyborgped.no

+4748244945

Følg vår Instagram

Følg vår Facebook

Følg vår Linkedin