begrepsundervisnings-kurs

Innførings- og påbyggingskurs

Modul 1 kan tas frittstående

MODUL 1 // INNFØRINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Innføringskurset (som samtidig er modul 1 i modulkurspakken – se under) er et frittstående 10-timers kurs fordelt over to dager, og gir et godt grunnlag for å komme igang med praktisk undervisning. Kurset gir orientering om Nyborgs teorier rundt undervisning av grunnleggende begrepssystemer og praktiske øvinger med den såkalte BU-modellen. Du presenteres også for Nyborgs modell for ferdighetsopplæring og hvordan du kan begynne å lære elevene analytisk tenkning. Teoriene er forskningsbasert og solid dokumentert gjennom forsøk og erfaring i skolen.

Mange av våre kursdeltakere på innføringskurs/modul 1 har erfart det nyttig å ta dette kurset på nytt etter 1/2-1 år, etter å ha fått mer praktisk erfaring. Det er mye “input” på kort tid på disse kursene, og ved å ta kurset om igjen, vil en oppleve at en legger merke til nye ting som en nå, ut fra egen praktisk erfaring, har forutsetninger for å se betydningen av. Mange har også spørsmål som de nå får anledning til å diskutere både med kurslærer og medstudenter på kurset.

Du lærer:

 • Hva begrep og forestilling er

 • Hva læring er

 • Om Magne Nyborgs BU-modell/ begrepsundervisningsmodell – et praktisk redskap som gjør at du kan undervise alle typer begrep på en god måte

 • Om å ordne begrep i system, og hva du vinner på det

 • Hva GBS/ grunnleggende begrepssystem er

 • Hvordan GBS brukes som redskap i all videre læring.

 • Hvordan du kan sikre at alle har “læringsredskapene” GBS

 • Litt om analytisk koding – bruk av GBS for å fokusere og oppdage egenskaper

 • Litt om ferdighetslæringsmodellen, og hvordan man kan ha kontroll med ferdighetsopplæring.

 • Informasjon om PSI-modellen, som er en overordnet læringsmodell som kan brukes til å forstå og analysere lærings- og undervisningssituasjoner.

Kursene inneholder også flere praktiske økter, der kursdeltakerne underveis får ta i bruk det de lærer. Ved kurs der dagene kommer spredd, vil det bli gitt oppgaver mellom kursdagene, for å gjøre det lettere å ta i bruk i egen undervisningspraksis.

De som har tatt kurset før får 50% rabatt om de ønsker å ta kurset på nytt, forutsatt at det er ledige plasser etter påmeldingsfristene har utløpt.

For mer informasjon om pris og kurslokaliteter, se lenger nede på  denne siden.

MODUL 4 // PÅBYGGINGSKURS I SYSTEMATISK BEGREPSUNDERVISNING

Har du tatt innføringskurset og fått praktisert en del på egenhånd, vil det også gi stort utbytte å delta på påbyggingskurset (tilsvarer modul 4 i modulkurset vårt). Her lærer du hvordan du bruker BU-modellen og ferdighetlæringsmodellen til å undervise mer komplekse fagbegreper og fagferdigheter, med særlig fokus på lesing, skriving og regning.  Du vil også lære mer om Nyborgs læringsteoretiske modell, PSI-modellen, som er et veldig godt redskap i den daglige undervisningen. Den hjelper deg å analysere elevenes reaksjoner, forstå hvor de befinner seg i læringsprosessen og hvordan du på en god måte kan tilpasse undervisningen. PSI-modellen gir deg også en god forståelse av din egen læring og hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap på effektive måter.

Du lærer:

Rask repetisjon fra modul 1 // innføringskurset

Vi går videre med:

 • Mer om analytisk koding, og bruk av GBS i oppmerksomhetsstyring
 • Mer om ferdighetslæringsmodellen.
 • Vanlige feil i ferdighetsopplæring, og hvordan det kan forebygges.
 • Undervisning av fagbegrep.
 • Hvordan lære elevene å analytisk kode, styre oppmerksomhet og organisere kunnskap etter likheter og ferdigheter, og hva det vil gjøre med læringen
 • PSI-modellen, inkludert øvingsoppgaver i å bruke den til å analysere case.  Hvordan kan få oversikten over hva som fungerer og ikke i undervisningen når du forstår hva som skjer i en læringssituasjon.

Kursene inneholder også flere praktiske økter, der kursdeltakerne underveis får ta i bruk det de lærer. Ved kurs der dagene kommer spredd, vil det bli gitt oppgaver mellom kursdagene, for å gjøre det lettere å ta i bruk i egen undervisningspraksis.

Påbyggingskurset kan bestilles hos oss. Ta kontakt for informasjon og pris.

BU-kurs i Stavanger

12.apr + 3.juni 19
Kurs i Systematisk begrepsundervisning

Påmeldingsfrist: 26.mars

Bestillingskurs

Egne kurs
Ta kontakt for priser og mer informasjon

TILBAKEMELDINGER
 • “Jeg lærte mye om grunnleggende begreper og hvorfor det er viktig i denne “læringsstrategien”. Kurset svarte absolutt til forventningene, fikk mye ut av kurset, som var godt lagt opp. Likte godt at det var rett på sak og at jeg hadde fått noen linker før kurset startet. Likte også at vi fikk mulighet til å prøve selv og fikk veiledning.”
 • “Jeg opplevde kurset som interessant og lærerikt.  Det var en veldig god balanse mellom teori og praksis.”
 • “Kurset ga en god og lettfattelig fremstilling av Nyborgs modeller, – til å forstå også for meg uten høyere utdannelse. Og vi var en såpass liten gruppe at det var lett å spørre, få tilbakemelding og snakke med hverandre. Jeg er overveldet over hvor mye jeg synes jeg har lært .”
 • “Opplevde at det som ble sagt stemte veldig godt overens med virkeligheten.”
 • “Var fint å få teorien på en litt enklere måte, også supert å se begrepsundervisningen i praksis. Er inspirert til å prøve ut litt mer selv…”
KURSSTED ÅLESUND

Thon Hotel Ålesund ligger midt i Ålesund sentrum, i enden av byens gågate. Hotellet ligger 200 meter fra flybussterminalen, nær hurtigbåt og Hurtigrutekaien.
Kongensgate 27, 6002 Ålesund

KURSSTED BERGEN

Vårt eget trivelige lokale på Eidsvåg i Bergen.
Eidsvågbakken 3,5105 Eidsvåg i Åsane

KURSSTED BESTILLINGSKURS

Detter er også et populært bestillingskurs fra skoler og kommuner, eventuelt i kombinasjon med påbyggingskurset.  Om en har mulighet til å fordele kursdagene, vil en kunne arbeide med oppgaver mellom kursdagene, og læringsutbytte vil øke.

Pris ved kontakt

PRIS OG VILKÅR

Pris 3500,-
Prisen inkluderer lunsj (gjelder ikke kveldskurs i Bergen, der det blir te og kaffe og noe enkelt å bite i)

Bindende påmelding etter påmeldingsfristen. Etter det må full kursavgift betales. Eventuell refusjon av bestilt rom avhenger av vilkår til hotellet. Ved frafall kan man sende en kollega.

Avlysing: Kurset kan avlyses ved for lav påmelding.  Ved avlysing pga av lav påmelding, eller ved forhold som er utenfor vår kontroll, er vi kun ansvarlig for kursavgift.

Bestillingskurs er bindende ved påmelding.  Ta kontakt for pris.

Lær mer om resten av våre modulkurs

 

Praktisk rettet innføringskurs med innføring i Systematisk Begreps-undervisning (BU) og Nyborg sine modeller.

Noen tilbakemeldinger fra modul 1 samling i Norheimsund:

 • “Jeg lærte mye om grunnleggende begreper og hvorfor det er viktig i denne “læringsstrategien”. Kurset svarte absolutt til forventningene, fikk mye ut av kurset, som var godt lagt opp. Likte godt at det var rett på sak og at jeg hadde fått noen linker før kurset startet. Likte også at vi fikk mulighet til å prøve selv og fikk veiledning.”
 • “Kurset ga en god og lettfattelig fremstilling av Nyborgs modeller, – til å forstå også for meg uten høyere utdannelse. Og vi var en såpass liten gruppe at det var lett å spørre, få tilbakemelding og snakke med hverandre. Jeg er overveldet over hvor mye jeg synes jeg har lært .”
 • “Var fint å få teorien på en litt enklere måte, også supert å se begrepsundervisningen i praksis. Er inspirert til å prøve ut litt mer selv…”

PRISER: 3500,- inkl mat 2 kursdager 

 

Selvstudier og teorifordypning med teoretiske refleksjonsoppgaver. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

Praktisk undervisning av enkeltelev. Innleveringsoppgave med vurdering. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

Anvendelse av teoriene og bruk av modellene i fag- og ferdighets-undervisning. Fysisk samling over 2 dager planlagt. Inngår som Modul 4 i intensivkurs, men det er mulig å delta uten å kjøpe andre moduler. For å delta på dette kurset, må du ha en del teoretisk forståelse mht Nyborg-modellene. F.eks. fra Innføringskurs i systematisk begrepsundervisning (modul 1). Ta kontakt om du er usikker på om du har tilstrekkelig bakgrunn til å ha utbytte av kurset. PRISER: 3500,-

Teoretisk oppgave tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 
Praktisk undervisning tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. (nettbasert) PRISER: 2600,-  2000,- for fulltidsstudenter 

“Alle de læringsteoriene jeg har lært på lærerutdanningen passer inn i Nyborg sin modell. Derfor synes jeg at nyborgpedagogikken blir bekreftet av andre teoretikere. Jeg har hatt mye bruk for Nyborgs modeller i mine egne studier, men også overfor mine elever i privatundervisningen.”

– Tone Ravndal, lærerstudent